Article_top

Една пета от българите (18 на сто, или над 1 млн. българи) смятат, че задължителните имунизации са част от световната конспирация.

Една трета подхождат доста либерално и обявяват, че родителите, които не ваксинират децата си, не бива да бъдат подлагани на санкции, защото това е въпрос на личен избор. Все пак голямото мнозинство от 85 на сто е на мнение, че ваксините са важни за децата, 72 на сто - че са ефективни, и 58 на сто - че са безопасни. 

Сериозен процент от 46 на сто са колебливи дали ваксините не причиняват аутизъм.

Това сочат данните от национално представително изследване на "Тренд"* по темата, която събужда много коментари. В началото на годината Световната здравна организация отчете, че през 2019-а една от най-сериозните заплахи пред глобалното здраве ще е точно дезинформацията, разпространявана от антиваксърски движения, която води до разколебаване в ползите от иминузациите. В резултат на тяхната активност в развити държави през последните години растат случаите на заразени и на починали от напълно предотвратими и лечими инфекциозни заболявания като морбили.

За 80% от българите имунизацията с ваксини е важна, а eдва 7% са на обратното мнение. Малко над две трети от населението се чувстват по-сигурни за своето здраве с развитието на ваксините. Прави впечатление, че делът на жените, които отговарят положително, е по-висок от този на мъжете (67% на 58%).

Според данните на "Тренд" най-несигурни в полезността на ваксините са най-младите във възрастовата категория между 18-29 г. – 54%. Това е и поколението, в което най-голяма степен черпи информация от източници като социалните мрежи.

За 82% от българите е по-скоро важно или изключително важно родителите да имунизират с ваксини децата си. А 73% са на мнение, че родители, които не имунизират децата си, постъпват безотговорно. Данните показват, че сред хората с висше образование в най-голям дял се определя липсата на имунизация като безотговорно за сметка на хората с основно или по-ниско образование.

Според отговорилите, че изобщо не е важно или по-скоро не е важно родителите да имунизират децата си, основният аргумент за една четвърт е, че ваксините са „вредни за здравето /може да им навредят/ не е безопасно/има рискове“. За 23% имунизацията има „странични ефекти/опасност от отключване на състояние, за които лекарите не знаят (алергии, усложнения, други заболявания)“. Но това са точно 71 респонденти в извадката, които отричат ползата и значението на ваксините.

Безопасни или вредни?

85% от анкетираните посочват, че имунизацията е важна за децата. 5% от българите са на противоположно мнение, а 10% не могат да преценят. За 19% обаче ваксините не са безопасни. От "Тренд" отбелязват, че 1 % от извадката отговаря на 55 хил. души, което означава, че малко над 1 млн. българи смятат, че имунизацията с ваксини не е безопасна.

72% са на мнение, че имунизацията е ефективна, а 9% са на обратното мнение.

67% от българите са мнение, че държавата трябва да прилага по-строг и стриктен контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение. Близо половината от пълнолетните български граждани (48%) искат да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си. Една четвърт не приемат тази идея. По-строг контрол и санкции искат повече хора, които живият в селата. Малко над половината от живеещите в селата смятат, че трябва да се наложат санкции, докато в столицата делът им е около една трета.

Какви трябва да бъдат санкциите?

32% от анкетираните смятат, че това е личен избор и тези, които не ваксинират децата си, не трябва да бъдат санкционирани. 18% са "за" парични санкции, 15% държат на комбинирано наказание от наказателна отговорност и парични санкции. 9% смятат, че е необходима наказателна отговорност.

Конспиративните теории, свързани с ваксините

14% от българите са на мнение, че ваксините могат да причинят или отключат аутизъм. Т. е. 770 000 българи са съгласни с подобно твърдение. Близо половината обаче не знаят или не могат да преценят. 

Още по-висок е делът на анкетираните, които вярват, че ваксините могат да доведат до алергии – 35%, което в числово изражение се равнява на близо 2 млн. Делът на несъгласните с това твърдение е по-нисък от съгласните – 28%.

Висок е делът на българите, които приемат, че задължителната ваксинация е част от световна конспирация – 18% (близо 1 млн. българи). Все пак близо половината от пълнолетното население е на обратната позиция. И тук е висок процентът на хората с неизяснени позиции - всеки трети казва, че „не знае/не може да прецени“ (34%). Тази група може да промени съотношението на силите в бъдеще, ако антиваксърските кампании и аргументи, оборвани многократно и от практиката, и от научните изследвания, продължат да набират привърженици.

29% от участниците смятат, че многото ваксини претоварват имунната система на децата, докато 34% са на обратното мнение.

Една от важните теми, свързани с имунизацията с ваксини, е свързана с набавянето на информация. Малко над две трети от българите търсят такава информация от лекари, 39 процентни пункта се информират от телевизията. На трета позиция с 22 процентни пункта е съответно събирането на информация от приятели/семейство. Интернет медиите, форуми, както и социалните мрежи също остават канали за информация с дялове под 10 процентни пункта.

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1005 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 6-13 март 2019 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1% 

 

Една пета от българите (18 на сто, или над 1 млн. българи) смятат, че задължителните имунизации са част от световната конспирация.

Една трета подхождат доста либерално и обявяват, че родителите, които не ваксинират децата си, не бива да бъдат подлагани на санкции, защото това е въпрос на личен избор. Все пак голямото мнозинство от 85 на сто е на мнение, че ваксините са важни за децата, 72 на сто - че са ефективни, и 58 на сто - че са безопасни. 

Сериозен процент от 46 на сто са колебливи дали ваксините не причиняват аутизъм.

Това сочат данните от национално представително изследване на "Тренд"* по темата, която събужда много коментари. В началото на годината Световната здравна организация отчете, че през 2019-а една от най-сериозните заплахи пред глобалното здраве ще е точно дезинформацията, разпространявана от антиваксърски движения, която води до разколебаване в ползите от иминузациите. В резултат на тяхната активност в развити държави през последните години растат случаите на заразени и на починали от напълно предотвратими и лечими инфекциозни заболявания като морбили.

За 80% от българите имунизацията с ваксини е важна, а eдва 7% са на обратното мнение. Малко над две трети от населението се чувстват по-сигурни за своето здраве с развитието на ваксините. Прави впечатление, че делът на жените, които отговарят положително, е по-висок от този на мъжете (67% на 58%).

Според данните на "Тренд" най-несигурни в полезността на ваксините са най-младите във възрастовата категория между 18-29 г. – 54%. Това е и поколението, в което най-голяма степен черпи информация от източници като социалните мрежи.

За 82% от българите е по-скоро важно или изключително важно родителите да имунизират с ваксини децата си. А 73% са на мнение, че родители, които не имунизират децата си, постъпват безотговорно. Данните показват, че сред хората с висше образование в най-голям дял се определя липсата на имунизация като безотговорно за сметка на хората с основно или по-ниско образование.

Според отговорилите, че изобщо не е важно или по-скоро не е важно родителите да имунизират децата си, основният аргумент за една четвърт е, че ваксините са „вредни за здравето /може да им навредят/ не е безопасно/има рискове“. За 23% имунизацията има „странични ефекти/опасност от отключване на състояние, за които лекарите не знаят (алергии, усложнения, други заболявания)“. Но това са точно 71 респонденти в извадката, които отричат ползата и значението на ваксините.

Безопасни или вредни?

85% от анкетираните посочват, че имунизацията е важна за децата. 5% от българите са на противоположно мнение, а 10% не могат да преценят. За 19% обаче ваксините не са безопасни. От "Тренд" отбелязват, че 1 % от извадката отговаря на 55 хил. души, което означава, че малко над 1 млн. българи смятат, че имунизацията с ваксини не е безопасна.

72% са на мнение, че имунизацията е ефективна, а 9% са на обратното мнение.

67% от българите са мнение, че държавата трябва да прилага по-строг и стриктен контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение. Близо половината от пълнолетните български граждани (48%) искат да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си. Една четвърт не приемат тази идея. По-строг контрол и санкции искат повече хора, които живият в селата. Малко над половината от живеещите в селата смятат, че трябва да се наложат санкции, докато в столицата делът им е около една трета.

Какви трябва да бъдат санкциите?

32% от анкетираните смятат, че това е личен избор и тези, които не ваксинират децата си, не трябва да бъдат санкционирани. 18% са "за" парични санкции, 15% държат на комбинирано наказание от наказателна отговорност и парични санкции. 9% смятат, че е необходима наказателна отговорност.

Конспиративните теории, свързани с ваксините

14% от българите са на мнение, че ваксините могат да причинят или отключат аутизъм. Т. е. 770 000 българи са съгласни с подобно твърдение. Близо половината обаче не знаят или не могат да преценят. 

Още по-висок е делът на анкетираните, които вярват, че ваксините могат да доведат до алергии – 35%, което в числово изражение се равнява на близо 2 млн. Делът на несъгласните с това твърдение е по-нисък от съгласните – 28%.

Висок е делът на българите, които приемат, че задължителната ваксинация е част от световна конспирация – 18% (близо 1 млн. българи). Все пак близо половината от пълнолетното население е на обратната позиция. И тук е висок процентът на хората с неизяснени позиции - всеки трети казва, че „не знае/не може да прецени“ (34%). Тази група може да промени съотношението на силите в бъдеще, ако антиваксърските кампании и аргументи, оборвани многократно и от практиката, и от научните изследвания, продължат да набират привърженици.

29% от участниците смятат, че многото ваксини претоварват имунната система на децата, докато 34% са на обратното мнение.

Една от важните теми, свързани с имунизацията с ваксини, е свързана с набавянето на информация. Малко над две трети от българите търсят такава информация от лекари, 39 процентни пункта се информират от телевизията. На трета позиция с 22 процентни пункта е съответно събирането на информация от приятели/семейство. Интернет медиите, форуми, както и социалните мрежи също остават канали за информация с дялове под 10 процентни пункта.

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1005 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 6-13 март 2019 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1% 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията