Фактът, че партията ДПС бе създадена от екипа на Луканов по поръчение на Москва винаги е пораждал известна хладина в отношенията между Сокола и Анкара. Доставянето на "оня списък" в турското посолство, както и безусловната реализация на всички приоритети на Анкара на българска територия през последния четвърт век от стремително набъбващата с власт и пари етническа партия гарантираха търпимостта на турската държава към българо-съветската агентура начело на ДПС.

На няколко пъти от Анкара се опитваха да сменят върха на партията и да я подчинят изцяло, но всеки път тези опити многозначително се проваляха. Москва даваше ясно да се разбере, че такива промени не е редно да се правят. ДПС трябва да остане руско-турски консорциум, в който Анкара разполага с миноритарен дял. Ердоган дълго време не искаше да се примири с това и демонстративно отказваше да се срещне с преуспелия агент Сава.

Формалното назначаване на Местан за председател явно дава възможност на Ердоган да припознае партията, която осъществи всеобхватна монополизация на живота - стопански, обществен, личен и политически - на българските турци и се превърна в октопод, който е на път окончателно да редуцира българската държава до администрация на бандитска мрежа начело с ДПС.

Така е - успехът е най-добрата препоръка. Какъвто и да е Доган, Ердоган е принуден да приеме неговия щедър подарък - всеобхватния контрол върху българските турци и мюсюлмани, нарастващото влияние върху циганските общности и механизмите за тотално корумпиране на българската държава.

Е, трябва да дели всичко това с Москва - но на този етап друга възможност няма. Ако и доколкото все още съществува българска държава - основен инструмент за оцеляването й е внимателната оценка за динамиката на руско-турските отношения по проблемите на България и използването на всяко разминаване в интересите на Москва и Анкара за еманципиране на България от задушаващата хватка на двете империи.

ДПС процъфтява на основата на общите интереси на Русия и Турция по отношение на България. Няма по-голямо предизвикателство пред съществуването на България от общността на руско-турския интерес и неговата материализация в лицето на ДПС. Разбира се, Русия притежава и редица други инструменти - БСП, "Атака" ... и т.н. На този етап обаче няма по-важна задача пред доведената до санитарен минимум българска държавност от отстраняването на ДПС от властта на национално ниво... И доколкото е възможно - поне до известна степен - на регионално ниво.

Мнението е публикувано във фейсбук. Заглавието е на Клуб Z.