Както се зарече преди дни, омбудсманът Мая Манолова внесе конституционна жалба срещу промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, засягащи т.нар. диво къмпингуване.

Това Манолова направи, след като бе сезирана от представителите на Българското кепмер общество и гражданската гупа "Бетономорие" заради "строгите забрани, ограничаващи правото на българските граждани на свободно придвижване и бетонирането на последните метри от българското крайбрежие, които унищожават природата и рестриктивните регулации на дивото къмпингуване", съобщават от офиса на омбудсмана.

Според новите промени, разполагането на палатки, кемпери и каравани ще може да се осъществява само на определени места, извън територията на плажовете, дюните и къмпингите, категоризирани по Закона за туризма. Въпросните места обаче не са определени със закон, а тепърва ще се определят в подзаконов нормативен акт - наредба. Въпреки че правила няма, в закона депутатите вече записаха наказания - глоби, достигащи до четирицифрени суми.

Днес ЗУЧК бе обнародван в Държавен вестник, което означава, че официално е в сила.

Омбудсманът поиска да се установи противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в. Мотивите й са много сходни с тези на правния отдел на държавния глава. Румен Радев също атакува новоприетите текстове като им наложи вето. Но депутатите отказаха да се вслушат в исканията и отхвърлиха ветото.

Ето какво пише Манолова за горепосочените членове от ЗУЧК в жалбата си до конституционните съдии:

"Смятам, че същите са в противоречие с нормите на Конституцията относно принципите на демократичната и правова държава (чл. 1, чл. 2, чл. 4, ал. 1), задълженията за опазване и възпроизводство на околната среда и за разумно използване на природните богатства и ресурси (чл. 15), за уреждане на режима на земята със закон (чл. 22, ал. 3) и правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55)."

В него Манолова излага мотиви, според които нормата на чл.10а (с която се указва, че се къмпингува на определени места) не предоставя в необходимия обем законова основа за определяне на местата за къмпингуване, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях.         

Мая Манолова посочва още, че с предвиденото издаване на подзаконов нормативен акт не се поема политическа отговорност за приемане на цялостно решение, засягащо режима на земеползване в пряко противоречие с чл. 22, ал. 3, която изисква режимът на земята да се определя със закон.

"Отстъплението от принципа за уреждане на режима на земята със закон отслабва и гаранциите за изпълнение на задължението на държавата съгласно чл. 15 от Конституцията за опазване и възпроизводство на околната среда и за разумно използване на природните богатства и ресурси. Недостатъчната по ранг уредба по смисъла на чл. 22, ал. 3,  е пречка да бъде дефинирано бланкетното съдържание на правото на здравословна и благоприятна околна среда, което гражданите имат право да изискват съгласно чл. 55 от Конституцията", аргументира се още омбудсманът.

Тя акцентира, че изпреварващо се налагат административни наказания в значителен размер, още преди да са определени местата за къмпингуване, независимо от наличието на обществена опасност на санкционираното поведение, каквато съобразно с правовия характер на държавата е задължително да съществува като предпоставка за предвидената ограничителна мярка.

Междувременно стана ясно, че областният управител на Бургас Вълчо Чолаков отказва да атакува скандалната наредба на Община Царево, с която се изисква разрешение от главния архитект на общината за поставяне на... палатка. Наредбата предвижда и глоби за собственици на имоти на територията на общината дори ако сами решат да спят под звездите.

Чолаков, който е юрист, също като министърката на туризма Николина Ангелкова обърна правилото в правната наука "всичко, което не е забранено със закон, е разрешено" на "всичко, което не е разрешено със закон, е забранено". Ето какво заяви той пред БНР преди няколко дни:

"Нашето становище е, че няма законово нарушение при регламентацията и при приемането на решението от страна на Общинския съвет в Царево. Законът за устройство на Черноморското крайбрежие казва, че в зона А се разрешава къмпингуване извън категоризирани къмпинги при условие и по ред, определени от Закона за туризма. Тоест, докато такъв ред не бъде предвиден изрично, тази дейност е незаконно да се упражнява. Община Царево има право да приеме подобни разпоредби, с които да уредят тези важни обществени отношения."

Въпросният текст, който Чолаков визира обаче така и не влезе в сила, тъй като доскоро правила нямаше - Министерство на туризма системно се проваляше в изготвянето им съвместно с всички заинтересовани страни.

Дали с влизането в сила от днес на измененията в ЗУЧК Чолаков ще преразгледа решението си, остава неясно. Областният управител коментира, че все още не се е запознал с новите текстове. Ясно е обаче, че наредбата на Община Царево отива в съда. Атакуват я от "Бетономорие", като се основават на неколкократните решения на съдилища у нас, в т.ч. на Върховният административен съд, които единодушно казват, че не може наредба да се поставя над закон и да ограничава граждански права. Областният управител обаче отстоява решението си, припомняйки, че решенията на съдилищата касаят само конкретни случаи и не са правило за прилагане. Той допълни, че срокът за атакуване на наредбата на местната власт (Царево в случая) вече е изтекъл, но ако тя противоречала на новите текстове в ЗУЧК, се разчитало на самата община да се поправи, като можела да бъде сезирана и от гражданското общество. Досега властта в Царево не е показала особена диалогичност по отношение на гражданите, които обичат да летуват на палатка.