Article_top

Не знам дали е мястото, но ще го кажа – част от тези атаки и засегнати интереси, които очертах, са и атаките към процедурата (за избор на главен прокурор) изцяло. Трябва съвсем ясно да се каже, че това е една от най-откритите и честни поцедури от страни от ЕС. И това не го твърдя аз.

Така Иван Гешев, който днес се яви пред Етичната комисия на прокурорската колегия на ВСС, описа процедурата, която го издигна за длъжността главен прокурор. Той дори неотдавна се запознал с въпросното сравнително изследване на избора на главни прокурори в ЕС, подготвено от Институт "Отворено общество".

След като вчера Комисията по атестиране и конкурси (КАК) се произнесе безапелационно положително за професионалните качества на единствения кандидат във въпросната надпревара, тя гласува единодушно "за". Днес Етичната комисия (съставена само от прокурори и един следовател - членове на ВСС) се произнесе все така хвалебствено за нравствените му качества.

И гласува единодушно "за".

КАК вчера не зададе нито един въпрос на Гешев, но днес все пак имаше два - какво ще каже за обвиненията, че в тв интервю отричал разделението на властите и как си обяснява зачестилите атаки срещу него.

Именно това за най-честната процедура бе част от отговора му. А относно тв интервюто по БНТ, след което в доста медии бе критикуван, че не признавал конституцонното разделение на властите:

 Едно мое изречение в соченото интервю беше извадено от контекста. Според мен беше извадено съзнателно и очаквано.

Ще кажа само, че каквото и да бях казал в това интервю, нещо щеше да бъде извадено по същия начин. Това беше, както казах, очаквано.

Държавната власт произтича от суверена, от народа. И тази власт се осъществява от 3 независими системи от органи, които са независими. Като обаче те се намират във взаимна връзка и с това едва ли откривам топлата вода.

Много решения на Конституционния съд включително сочат не толкова крайно разделение на властите, говорят за сътрудничество, за взаимодействие, за координация – в едно решение дори - ще цитирам по памет, се говореше, че не трябва да се издигат китайски стени.

Моето мнение е, че ние нямаме проблеми с разделянето, имаме с другата страна на монетата – взаимодейстивето и контрола на властите. 

Мнението ми винаги е било, че следва да се изграждат мостове, а не да се издигат стени. Много политически партии са забравили лозунга на Народното събрание."

Иначе кандидатът е обективен, макар и малко да е нещо като жертва:

"И това, което си мисля в тази насока е, че - и то е валидно за всеки прокурор и всеки магистрат - никой не ме е карал да участвам в тази процедура, нито да работя работата, която работя като прокурор", обобщи Гешев.

Акцентът бе поставен върху това - че въпросните негативни кръгове - такива, с които по думите му Спецпрокуратурата е работила "по политически, икономически и чисто криминални интереси", се опитвали да въздействат на избора на главен прокурор.

"Казах и продължавам да го твърдя, че това е само началото. Ще бъдат активирани много сигнали, ще има много медийни публикации и го соча като факт: Това е очаквано, това е един от начините за компрометиране на процедурата и кандидата, независимо каква е процедурата и независимо кой е кандидатът. Това ще продължи да се развива в тази насока, очерта бъдещето до избора си Гешев.

В пълно единодушие от самата Етична комисия изброиха 64 пратени становища, засягащи етичните му качества, от които 60 в негова подкрепа (макар че вчера КАК изброи 68 становища в подкрепа, б.р.). Та от тях - изрично бе подчертано днес - в 27 се съдържа и призив за провеждане на процедура по избор съгласно закона и без поддаване на вмешателство.

Бяха споменати сигнали срещу Гешев - освен за въпросното интервю, и за изречението "и циганите така правят", така и за работата му по делото на Десислава Иванчева и сие, от адвоката на Цветан Василев - Лазар Карадалиев - за КТБ, от следователя Бойко Атанасов - за множеството споразумения на прокуратурата и др.

Всички те са били задълбочено изследвани и анализирани и се оказали безпочвени.

В заключенията на комисията изобилстват следните изводи:

Отлично подготвен магистрат и изпълнява служебните си задължения системно и безкористно...

Много добре познава правото, както на Р Бълагрия, така и на ЕС...

Независимо от натрупания опит, продължава да проявява постоянство в усилията си за усвършенстване на правната си и професионална подготовка...

Съобразява се с общочовешките ценности и правовия ред, не се поддава на натиск...

Проявява дискретност и пази както сулжебната тайна, така и фактите, станали му известни при изпъление на задълженията си като прокурор...

Проявява уважение и етичност, както към своите колеги, така и към всички останали участници в процеса...

И финалният извод:

"Иван Стоименов Гешев - зам. на главния прокурор, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение, и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избран на длъжността Главен прокурор на Република България."

По процедура двете, изразени вчера и днес становища на комисиите ще отидат в Прокурорската колегия и тя трябва да ги приеме или не на 9 октомври. Интересно какво ли ще стане, като цялата прокурорска колегия единодушно е предложител на Гешев.

Ключови думи
 

Не знам дали е мястото, но ще го кажа – част от тези атаки и засегнати интереси, които очертах, са и атаките към процедурата (за избор на главен прокурор) изцяло. Трябва съвсем ясно да се каже, че това е една от най-откритите и честни поцедури от страни от ЕС. И това не го твърдя аз.

Така Иван Гешев, който днес се яви пред Етичната комисия на прокурорската колегия на ВСС, описа процедурата, която го издигна за длъжността главен прокурор. Той дори неотдавна се запознал с въпросното сравнително изследване на избора на главни прокурори в ЕС, подготвено от Институт "Отворено общество".

След като вчера Комисията по атестиране и конкурси (КАК) се произнесе безапелационно положително за професионалните качества на единствения кандидат във въпросната надпревара, тя гласува единодушно "за". Днес Етичната комисия (съставена само от прокурори и един следовател - членове на ВСС) се произнесе все така хвалебствено за нравствените му качества.

И гласува единодушно "за".

КАК вчера не зададе нито един въпрос на Гешев, но днес все пак имаше два - какво ще каже за обвиненията, че в тв интервю отричал разделението на властите и как си обяснява зачестилите атаки срещу него.

Именно това за най-честната процедура бе част от отговора му. А относно тв интервюто по БНТ, след което в доста медии бе критикуван, че не признавал конституцонното разделение на властите:

 Едно мое изречение в соченото интервю беше извадено от контекста. Според мен беше извадено съзнателно и очаквано.

Ще кажа само, че каквото и да бях казал в това интервю, нещо щеше да бъде извадено по същия начин. Това беше, както казах, очаквано.

Държавната власт произтича от суверена, от народа. И тази власт се осъществява от 3 независими системи от органи, които са независими. Като обаче те се намират във взаимна връзка и с това едва ли откривам топлата вода.

Много решения на Конституционния съд включително сочат не толкова крайно разделение на властите, говорят за сътрудничество, за взаимодействие, за координация – в едно решение дори - ще цитирам по памет, се говореше, че не трябва да се издигат китайски стени.

Моето мнение е, че ние нямаме проблеми с разделянето, имаме с другата страна на монетата – взаимодейстивето и контрола на властите. 

Мнението ми винаги е било, че следва да се изграждат мостове, а не да се издигат стени. Много политически партии са забравили лозунга на Народното събрание."

Иначе кандидатът е обективен, макар и малко да е нещо като жертва:

"И това, което си мисля в тази насока е, че - и то е валидно за всеки прокурор и всеки магистрат - никой не ме е карал да участвам в тази процедура, нито да работя работата, която работя като прокурор", обобщи Гешев.

Акцентът бе поставен върху това - че въпросните негативни кръгове - такива, с които по думите му Спецпрокуратурата е работила "по политически, икономически и чисто криминални интереси", се опитвали да въздействат на избора на главен прокурор.

"Казах и продължавам да го твърдя, че това е само началото. Ще бъдат активирани много сигнали, ще има много медийни публикации и го соча като факт: Това е очаквано, това е един от начините за компрометиране на процедурата и кандидата, независимо каква е процедурата и независимо кой е кандидатът. Това ще продължи да се развива в тази насока, очерта бъдещето до избора си Гешев.

В пълно единодушие от самата Етична комисия изброиха 64 пратени становища, засягащи етичните му качества, от които 60 в негова подкрепа (макар че вчера КАК изброи 68 становища в подкрепа, б.р.). Та от тях - изрично бе подчертано днес - в 27 се съдържа и призив за провеждане на процедура по избор съгласно закона и без поддаване на вмешателство.

Бяха споменати сигнали срещу Гешев - освен за въпросното интервю, и за изречението "и циганите така правят", така и за работата му по делото на Десислава Иванчева и сие, от адвоката на Цветан Василев - Лазар Карадалиев - за КТБ, от следователя Бойко Атанасов - за множеството споразумения на прокуратурата и др.

Всички те са били задълбочено изследвани и анализирани и се оказали безпочвени.

В заключенията на комисията изобилстват следните изводи:

Отлично подготвен магистрат и изпълнява служебните си задължения системно и безкористно...

Много добре познава правото, както на Р Бълагрия, така и на ЕС...

Независимо от натрупания опит, продължава да проявява постоянство в усилията си за усвършенстване на правната си и професионална подготовка...

Съобразява се с общочовешките ценности и правовия ред, не се поддава на натиск...

Проявява дискретност и пази както сулжебната тайна, така и фактите, станали му известни при изпъление на задълженията си като прокурор...

Проявява уважение и етичност, както към своите колеги, така и към всички останали участници в процеса...

И финалният извод:

"Иван Стоименов Гешев - зам. на главния прокурор, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение, и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избран на длъжността Главен прокурор на Република България."

По процедура двете, изразени вчера и днес становища на комисиите ще отидат в Прокурорската колегия и тя трябва да ги приеме или не на 9 октомври. Интересно какво ли ще стане, като цялата прокурорска колегия единодушно е предложител на Гешев.

Коментари

Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

НАЗНАЧЕНИЕ

Открита ДА. Честна? НЕ. Това е процедура по НАЗНАЧЕНИЕ.
Калина Христова's picture
Калина Христова
Трайчо Костов

#КОЙ

Защо е този напън хората да харесат единствения кандидат за главен прокурор? Явно, за да се прикрие фактът, че Иван Гешев е избран отдавна. От когото трябва. От #КОЙ.
Калина Христова's picture
Калина Христова
Трайчо Костов

Илиян Василев, Фейсбук


От случката в БНР разбираме че личният пиар на Доган и на ДПС Кръстева е личен пиар и на Гешев. Може да уволнява, да спира, да назначава.
Борисов също потвърди, че тя има пълна свобода на действие.
Избираш Гешев - избираш Пеевски и Доган.
Няма по голям тест за мащаба и дълбочината на проникване на Доган и Пеевски в държавата, на проказата която ни е обзела.
Институциите са пленени, правителството и Парламента също. Остава само протеста и улицата.
Ако не протестирате, значи сте с Доган и Пеевски.
Ако сте с нас, търсите другото по-светло бъдеще на България. https://frognews.bg/novini/iliian-vasilev-lichniiat-piar-dps-dogan-raboti-ivan-geshev.html
Бобо's picture
Бобо
Бобо

Кремълският агент Меди

Доган е проклятие за България Прасето и Гешев са негови слуги ..... Честито Ганю ... марш в Кочината .

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?