"АЕЦ Козлодуй" ЕАД е на 8-мо място сред десетте най-печеливши компании в Югоизточна Европа. "Лукойл Нефтохим Бургас", "Националната електрическа компания" (НЕК) и "Булгаргаз" пък се нареждат сред тези, които са регистрирали най-големи загуби за изминалата година. Това става известно от последния доклад SEE 100, изготвен от специализираното издание за бизнес информация в тази част на континента - SeeNews

АЕЦ "Козлодуй" продължава да печели

От данните се вижда, че атомната централа в Козлодуй е успяла да достигне почти 15% възвръщаемост на вложенията си през 2018 г. Това е повишение на нетната печалба с близо 2,5% спрямо 2017 г. Чистата печалба на компанията за годината е била 163,5 млн. лв., повечето от които са заради работата на централата на свободния пазар.

Именно по този начин дружеството генерира почти 80% от прихода си. Доброто финансово представяне на АЕЦ "Козлодуй" продължава и тази година, като само за първото тримесечие на 2019 г. приходът е в размер на 127,4 млн. лв. Очакванията са, че централата ще завърши финансовата си година със сериозен ръст на печалбата. 

"Лукойл Нефтохим Бургас" продължава да отчита загуби

Съвсем друго е положението обаче при други три български компании. Нефтената рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" продължава да регистрира загуби и заема второ място в топ 10 на компаниите, които губят средства през изминалата година.

Докладът на SeeNews сочи, че нетната загуба на компанията за 2018 г. е стигнала 130 милиона евро при нетна печалба от 155 милиона евро за предходната година. Отчитането на минимални или никакви печалби е стара практика на компаниите от групата "Лукойл", въпреки че редовно попада в класациите на най-големите бизнеси в Централна и Източна Европа.

Всяка година бургаската рафинерия отчита милиардни обороти, но що се отнася до печалбата картината е коренно различна. С изключение на 2017 година, когато отчита огромна печалба, "Лукойл" за последно е имал положителен финансов резултат през 2007 година. Тогава компанията е била на плюс със 103,5 милиона лева. Вероятното обяснение се крие във сложната счетоводна организация на групата "Лукойл", която включва най-различни дейности по добив и търговия с петролни продукти, които се простират в различни юрисдикции на територията на Европа.

Например, доставчикът на нефт на рафинерията е швейцарското дружество "Литаско", част от групата на "Лукойл", като около 88% от разходите на дружеството са свързани с плащане към него. След това рафинерията продава на него и на други дружества от групата своята продукция, като получената за това цена е по-ниска, отколкото направените разходи за нея. Просто като едно и едно - две. Приходите са по-малки от разходите, има загуба.

"Националната електрическа компания" заема 6-тото място в негативната класация. Данните показват, че НЕК е регистрирала загуба от 37,7 милиона евро за изминалата година. Малко след нея се нарежда и друга държавна енергийна компания - "Булгаргаз". Последната е регистрирала загуба от малко над 16 милиона евро за 2018 г. и заема 9-тото място сред най-губещите компании в Югоизточна Европа.

И двете компании са под шапката на "Български енергиен холдинг", който отчете загуба за пръв път от създаването си през първото полугодие на тази година. Според експертите това се дължи основно на проблемите с дъщерните му дружества - "Марица изток-2", "Булгартрансгаз" и "Електроенергийния системен администратор".

Силните в региона

Белградското летище "Никола Тесла" и RTB Bor - и двете сръбски компании - са лидери по печалби през изминалата година в региона на Югоизточна Европа. Цели 75% възвръщаемост са отчели анализаторите при летището, докато минната компания RTB Bor е отчела 766 млр. евро печалба само за една година. 

На трето място е румънското електрическо дружество "Хидроелектрика" с малко над 44% възвръщаемост на инвестициите си, което е сериозен ръст в почти 5% сравнение с 2017 година.  Общият брой на румънските компании в топ 10 на най-печелившите в региона за 2018 г. е 5. 

На обратната страна - при губещите - лидер е България с 3 компании, Румъния - отново с 3 и Сърбия с 2.