Article_top

Засилен мониторинг за чистотата на въздуха в София и намаляване на използването на моторни превозни средства в града - за сметка на по-удобно придвижване с обществен транспорт, с велосипеди, пеша и създаване на градска среда за целта. Това са две от мерките, които "Демократична България" и кандидатът за кмет на столицата от обединението арх. Борислав Игнатов предлагат в програмата си за радикална промяна на мобилността в София.

"Ще реализираме мерки като развитие на мрежата, честотата и удобството на обществения транспорт и продължаване на електрифицирането му, ускорено развитие на велосипедната и пешеходната инфраструктура и микромобилността, промени в достъпа на автомобили до центъра на града, забрана за движение в града на определени категории превозни средства, въвеждане на ефективни стимули за употреба на електромобили и хибридни автомобили. Тези мерки ще имат значителен ефект за повишаване на качеството на въздуха в столицата", заявяват арх. Игнатов и "Демократична България".

В частта за засилен мониторинг предложенията от програмата са следните: 

  • Ще настояваме Изпълнителна агенция по околна среда да върне максимално бързо станцията на "Орлов мост", за да имаме информация за състоянието на въздуха в тази критична точка
  • Ще разположим станции на СО по най-натоварените артерии
  • Ще работим с гражданските и научните организации, като използваме и анализираме съвместно техните данни.

За необходимостта от предлаганите мерки и разработването на програмата за радикална промяна на мобилността в София говорят и данните на гражданската организация AirBG.info за нивата на азотен диоксид (NO2) във въздуха в столицата.

През август месец тази година, в средата на все още намален интензитет на автомобилния трафик, в 20 локации показателите са в нормите, 9 са с по-високи от допустимите нива, а при 2 са отчетени критично високи стойности (близо 2 пъти превишение) на азотен диоксид.

От началото на учебната година, в продължение на 10 дни интензивен трафик (за периода 16.09 - 26.09), над 60% от резултатите са над средногодишната норма, като на места превишенията са над 2 пъти.
Високото замърсяване с азотен диоксид в най-натоварените от трафика места крие огромни опасности, предупреждават от "Демократична България".

Азотният диоксид (NO2) е токсичен и при високи концентрации може да причини дори и смърт. Високите нива на азотен диоксид във въздуха имат неблагоприятни здравни последици, свързани с респираторни проблеми, (включително възпаление на дихателните пътища при здрави хора и повишени респираторни симптоми при хора с астма) и чернодробни заболявания.

Установена е връзка между краткотрайните излагания на замърсяване с NO2 и увеличения брой посещения в спешната помощ, както и хоспитализации поради респираторни заболявания.
Най-застрашени от риск са хората, които живеят или работят близо до натоварени пътища, както и хората с белодробни заболявания, деца, възрастни и хора, извършващи активно дейности на открито.

Азотният диоксид се отделя при горенето на изкопаеми горива при високи температури. Основните източници на азотен диоксид са превозните средства, електроцентралите, промишлени източници на емисии и нетранспортни източници, като строителство и градинско оборудване (моторни резачки, косачки). Всички тези източници работят с изкопаеми горива.

В София основният източник на азотен диоксид са моторните превозни средства, като дизеловите двигатели имат повече емисии. Според официалните източници в града няма наднормено замърсяване в последните години. Следва да се отбележи обаче, че през годините такова е имало, казват от обединението. Например през 2011 г. и 2012 г. станция "Орлов мост" е показвала превишаване на средногодишната норма.

"Заради преместването на станцията не можем да бъдем спокойни за качеството на въздуха там. В някои станции като „Хиподрума“ и „Павлово“, които са в близост до бул.“Цар Борис III“, въпреки че не са транспортно ориентирани станции и тази в "Хиподрума" е отдалечена от пътното платно, през годините сме наблюдавали превишение и на средночасовата норма", заявяват от "Демократична България".

Изнесените днес данни от гражданската организация AirBG за измервания на азотен диоксид през изминалото лятото от юни до края на септември в София, както и измервания на сдружение "За Земята" през зимата на 2017-2018 г., показват притеснителни резултати в редици точки на града. И двата източника показват, че в районите с висок трафик измереното замърсяване за съответните периоди е над допустимите годишни норми.

Примери за това са районите на "Лъвов мост", на "Орлов мост" и въобще районите по протежението на "Цариградско шосе" и бул. "Сливница", а тревожни данни има дори и за станции, разположени в квартални улици, край училища и детски градини. Всичко това налага засилен мониторинг за нивата на NO2 и мерки за намаляване на трафика в града, мотивират се още за нужните промени в София от екипа на кандидата за кмет арх. Игнатов.

Основните притеснения са свързани с това, че броят на автомобилите, както и задръстванията в града непрекъснато растат. Освен това има изключително натоварени артерии, на които няма мониторинг, например бул. „Сливница“.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

 

Засилен мониторинг за чистотата на въздуха в София и намаляване на използването на моторни превозни средства в града - за сметка на по-удобно придвижване с обществен транспорт, с велосипеди, пеша и създаване на градска среда за целта. Това са две от мерките, които "Демократична България" и кандидатът за кмет на столицата от обединението арх. Борислав Игнатов предлагат в програмата си за радикална промяна на мобилността в София.

"Ще реализираме мерки като развитие на мрежата, честотата и удобството на обществения транспорт и продължаване на електрифицирането му, ускорено развитие на велосипедната и пешеходната инфраструктура и микромобилността, промени в достъпа на автомобили до центъра на града, забрана за движение в града на определени категории превозни средства, въвеждане на ефективни стимули за употреба на електромобили и хибридни автомобили. Тези мерки ще имат значителен ефект за повишаване на качеството на въздуха в столицата", заявяват арх. Игнатов и "Демократична България".

В частта за засилен мониторинг предложенията от програмата са следните: 

  • Ще настояваме Изпълнителна агенция по околна среда да върне максимално бързо станцията на "Орлов мост", за да имаме информация за състоянието на въздуха в тази критична точка
  • Ще разположим станции на СО по най-натоварените артерии
  • Ще работим с гражданските и научните организации, като използваме и анализираме съвместно техните данни.

За необходимостта от предлаганите мерки и разработването на програмата за радикална промяна на мобилността в София говорят и данните на гражданската организация AirBG.info за нивата на азотен диоксид (NO2) във въздуха в столицата.

През август месец тази година, в средата на все още намален интензитет на автомобилния трафик, в 20 локации показателите са в нормите, 9 са с по-високи от допустимите нива, а при 2 са отчетени критично високи стойности (близо 2 пъти превишение) на азотен диоксид.

От началото на учебната година, в продължение на 10 дни интензивен трафик (за периода 16.09 - 26.09), над 60% от резултатите са над средногодишната норма, като на места превишенията са над 2 пъти.
Високото замърсяване с азотен диоксид в най-натоварените от трафика места крие огромни опасности, предупреждават от "Демократична България".

Азотният диоксид (NO2) е токсичен и при високи концентрации може да причини дори и смърт. Високите нива на азотен диоксид във въздуха имат неблагоприятни здравни последици, свързани с респираторни проблеми, (включително възпаление на дихателните пътища при здрави хора и повишени респираторни симптоми при хора с астма) и чернодробни заболявания.

Установена е връзка между краткотрайните излагания на замърсяване с NO2 и увеличения брой посещения в спешната помощ, както и хоспитализации поради респираторни заболявания.
Най-застрашени от риск са хората, които живеят или работят близо до натоварени пътища, както и хората с белодробни заболявания, деца, възрастни и хора, извършващи активно дейности на открито.

Азотният диоксид се отделя при горенето на изкопаеми горива при високи температури. Основните източници на азотен диоксид са превозните средства, електроцентралите, промишлени източници на емисии и нетранспортни източници, като строителство и градинско оборудване (моторни резачки, косачки). Всички тези източници работят с изкопаеми горива.

В София основният източник на азотен диоксид са моторните превозни средства, като дизеловите двигатели имат повече емисии. Според официалните източници в града няма наднормено замърсяване в последните години. Следва да се отбележи обаче, че през годините такова е имало, казват от обединението. Например през 2011 г. и 2012 г. станция "Орлов мост" е показвала превишаване на средногодишната норма.

"Заради преместването на станцията не можем да бъдем спокойни за качеството на въздуха там. В някои станции като „Хиподрума“ и „Павлово“, които са в близост до бул.“Цар Борис III“, въпреки че не са транспортно ориентирани станции и тази в "Хиподрума" е отдалечена от пътното платно, през годините сме наблюдавали превишение и на средночасовата норма", заявяват от "Демократична България".

Изнесените днес данни от гражданската организация AirBG за измервания на азотен диоксид през изминалото лятото от юни до края на септември в София, както и измервания на сдружение "За Земята" през зимата на 2017-2018 г., показват притеснителни резултати в редици точки на града. И двата източника показват, че в районите с висок трафик измереното замърсяване за съответните периоди е над допустимите годишни норми.

Примери за това са районите на "Лъвов мост", на "Орлов мост" и въобще районите по протежението на "Цариградско шосе" и бул. "Сливница", а тревожни данни има дори и за станции, разположени в квартални улици, край училища и детски градини. Всичко това налага засилен мониторинг за нивата на NO2 и мерки за намаляване на трафика в града, мотивират се още за нужните промени в София от екипа на кандидата за кмет арх. Игнатов.

Основните притеснения са свързани с това, че броят на автомобилите, както и задръстванията в града непрекъснато растат. Освен това има изключително натоварени артерии, на които няма мониторинг, например бул. „Сливница“.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Коментари

....

Така е. Нужни са радикални мерки по тези проблеми, иначе няма оправия. И аз преди време призовах Столична община за такива, но много малко е направено, а страдаме солидарно всички, които по една или друга причина сме в София.
ефрейтора от 50130's picture
ефрейтора от 50130
ефрейтора

Той е !!!

След като обеща да ликвидира корупцията за една година , сега ще изчисти и въздуха . Архи архитекта не е за Нобелова награда , Той е за канонизиране ...
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Ефри,

като нямаш какво да кажеш - сипеш жлъч на лична основа. Ами нека и Юрданка и Мая Картечарката и който и да е да се състезава (честно!!!) с Борислав Игнатов. Аз съм "ЗА". В конкуренцията се ражда добрият продукт. Не бих имал нищо против Б. Игнатов да бъде победен с нови, още по-смели и находчиви идеи, но засега няма кой да му излезе насреща.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията