Така нареченият "руски Uber" - "Такси Максим", който се оказа, че години наред работи необезпокояван в София, въпреки че през 2015 г. дейността на световната компания Uber в България бе прекратена, отново е в дневния ред на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Причината този път - българският клон на руската фирма не изпълнява решението на антимонополния орган от май месец тази година. Тогава КЗК глоби компанията, макар и със символична в парично измерение сума, заради това, че "нарушава добросъвестната търговска практика и получава нелоялно конкурентно предимство, като извлича икономически ползи и уврежда интересите на фирмите, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници и изпълняващи нормативните изисквания, както и на компаниите, които също предоставят достъп до мобилно приложение за осигуряване на свързаност между пътници и таксиметрови шофьори."

Тогава КЗК констатира още, че "при предоставянето на тази услуга (от "Максим" - б.р.) са застрашени и безопасността, и сигурността на клиентите (пътниците)."

 
Освен глобата обаче, КЗК тогава постанови и незабавното прекратяване на нарушението на правилата за конкуренция, ощетяващи лицензираните таксиметрови компании и спазващите регламентите посредници между таксиметрови шофьори и пътници. В превод - постанови спиране на услугите на "Максим".

На 11 октомври тази година КЗК публикува ново свое решение. В него се казва, че според събрани данни и информация след решението от май месец и наложените санкции, "възниква основателно съмнение, че „Такси Максим” ЕООД, не изпълнява Решение № 629/30.05.2019 г. на Комисията". 

"Услугата, сходна на таксиметровия превоз на пътници, се предоставя без да са спазени законоустановените изисквания за предоставяне на обществен (таксиметров) превоз на пътници, както по отношение на превозвачите и водачите на леки таксиметрови автомобили, така и по отношение на самите автомобили.", обяснява антимонополният орган. 

От решението, публикувано вчера, става ясно, че КЗК е изискала от „Такси Максим“ ЕООД да представи надлежни доказателства за изпълнение на предписанията от май месец. От компанията са заявили в отговор, че е прекратен достъпът до базата данни, съдържаща актуална информация за съществуващи нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство, доставка на багаж (товари) и извършване на товаро-разтоварителни работи, както и че дружеството прекратява дейността си (включително и по адрес на управление - гр. София, ул. „Гьорче Петров“, № 304).

Според КЗК обаче в писмото от "Такси Максим" не са представени надлежни доказателства за реално прекратяване на предлаганата от дружеството услуга. Последвала е нова кореспонденция между държавния орган и компанията.

"До настоящия момент от страна на „Такси Максим“ ЕООД не е постъпил отговор (...) При проверки на интернет страница с адрес https://taximaxim.bg/ (на 27.08.2019 г. и на 16.09.2019 г.) се установява, че същата функционира с установените в Решение № 629/30.05.2019 г. съдържание и функционалности. На интернет страницата (Раздел „Поръчка“) е предоставена възможност за поръчка на такси чрез онлайн форма – с начална и крайна точка на пътуване и цени съгласно публикуваната тарифа „Стандарт“ („0.50 лв.“). Предоставена е възможност за сваляне и инсталиране на приложението за поръчка на такси „maxim-order a taxi“ от App Store и от Google play.

В раздел „За шофьорите“ е предоставена възможност на шофьори да се регистрират като водачи за предоставяне на услугата и е предоставен линк за изтегляне на приложението за шофьори „Taxsee Driver“ от App Store и от Google play. На интернет страницата в раздел „Правна информация“ са публикувани „Публична оферта“ / „Правила за работа на служба „Максим“, в които се уреждат отношенията на „Такси Максим“ ЕООД с клиентите (пътници) и Лицензионно споразумение, с което се уреждат отношенията с шофьорите - лицензополучатели във връзка с предоставяне на достъп върху базата данни на дружеството, съдържаща поръчки за превоз", установява КЗК в края на септември, след което взима решението си за старт на ново производство срещу фирмата. 

То вече е образувано и предстои КЗК да се произнесе след края на започналото проучване на казуса.

КЗК е установила също, че промените, регистрирани от санкционираната през май компания, са свързани с промяна на името на управителя на българския клон. 

"Такси Максим" оперира в Бълария от 2014 г. - същата година, в която и Uber се опита да влезе на българския пазар. Самата компания в Русия стартира през 2003 г. в малкия руски град Шадринск. През 2015 г. обаче Uber бе забранен у нас - след протести и с решения първо на КЗК, а след това и на съда при последвалите обжалвания. В началото на тази година обаче се оказа, че държавните институции не са обръщали внимание на руския аналог.