Article_top

"Отнасяме се като добри стопани към България – не задлъжняваме и не оставяме дългове на следващите поколения. Според окончателните данни на НСИ - Национален статистически институт за 2018 година отчитаме бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., което е 1.8% от БВП."

Това обяви в профила си във фейсбук премиерът Бойко Борисов и приложи таблица с данните от статистиката.

"Продължава и положителната тенденция дългът на сектор „Държавно управление“ да намалява като достига 22,3% от БВП", написа още Борисов.

Бюджетният излишък за 2018-а нараства в сравнение с 2017-а и предходната 2016 година. Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 1 667 млн. лв., или 1.5% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 150 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - излишък от 104 млн. лева. В същото време дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 431 млн. лв., или 22,3% от БВП.

Тези цифри нареждат страната ни на четвърто място в Европейския съюз по бюджетен излишък за изминалата година, според Евростат. Точно половината от всички страни членки в блока са отчели излишни средства за разглежданата година. Останалите пък са разделени на две сравнително еднакви категории - такива с дефицит на националния бюджет в края на годината или постигнали баланс между приходи и разходи. 

Люксембург, Германия и Малта са страните, които поддържат най-високо ниво на излишък. За сравнение - германската икономика е генерирала над 62 млрд. евро неизхарчени пари за годината или с около 60 млрд. повече от нас. След България пък се нареждат Холандия, Чехия, Гърция и Дания. 

Важно уточнение е, че Евростат изчислява бюджетното салдо на страните членки като включва и планираните бъдещи вземания, които са осчетоводени на хартия през 2018 г., но са получени през тази. 

Как е тази година? 

На база на предварителни данни и оценки към септември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 266,6 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП).

Всички разходи по КФП, включително и вноската на България към бюджета на ЕС са в размер на 31,5 млрд. лв. Сравнението със същия период на миналата година показва повишение с близо 5 млрд. лв. Според доклада на МФ това се дължи най-вече на увеличението на капиталовите разходи - основно поради придобиването на американските самолет F-16, увеличението на заплатите с 10% на хората, заети в бюджетния сектор и по-високите социални и здравноосигурителни плащания. 

Club Z припомня, че оставянето на огромни бюджетни излишъци е стара практика на управляващите. Това означава, че в края на всяка година, когато се създава бюджетът за следващата, властта винаги залага по-малко реални приходи, отколкото наистина очаква. Така накрая се образува буфер, който не е залегнал в закона за държавния бюджет и който не е разпределен предварително. Правителството може да се разпорежда с него, както реши. 

 

"Отнасяме се като добри стопани към България – не задлъжняваме и не оставяме дългове на следващите поколения. Според окончателните данни на НСИ - Национален статистически институт за 2018 година отчитаме бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., което е 1.8% от БВП."

Това обяви в профила си във фейсбук премиерът Бойко Борисов и приложи таблица с данните от статистиката.

"Продължава и положителната тенденция дългът на сектор „Държавно управление“ да намалява като достига 22,3% от БВП", написа още Борисов.

Бюджетният излишък за 2018-а нараства в сравнение с 2017-а и предходната 2016 година. Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 1 667 млн. лв., или 1.5% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 150 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - излишък от 104 млн. лева. В същото време дългът на България за 2018 г. е в размер на 24 431 млн. лв., или 22,3% от БВП.

Тези цифри нареждат страната ни на четвърто място в Европейския съюз по бюджетен излишък за изминалата година, според Евростат. Точно половината от всички страни членки в блока са отчели излишни средства за разглежданата година. Останалите пък са разделени на две сравнително еднакви категории - такива с дефицит на националния бюджет в края на годината или постигнали баланс между приходи и разходи. 

Люксембург, Германия и Малта са страните, които поддържат най-високо ниво на излишък. За сравнение - германската икономика е генерирала над 62 млрд. евро неизхарчени пари за годината или с около 60 млрд. повече от нас. След България пък се нареждат Холандия, Чехия, Гърция и Дания. 

Важно уточнение е, че Евростат изчислява бюджетното салдо на страните членки като включва и планираните бъдещи вземания, които са осчетоводени на хартия през 2018 г., но са получени през тази. 

Как е тази година? 

На база на предварителни данни и оценки към септември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 266,6 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП).

Всички разходи по КФП, включително и вноската на България към бюджета на ЕС са в размер на 31,5 млрд. лв. Сравнението със същия период на миналата година показва повишение с близо 5 млрд. лв. Според доклада на МФ това се дължи най-вече на увеличението на капиталовите разходи - основно поради придобиването на американските самолет F-16, увеличението на заплатите с 10% на хората, заети в бюджетния сектор и по-високите социални и здравноосигурителни плащания. 

Club Z припомня, че оставянето на огромни бюджетни излишъци е стара практика на управляващите. Това означава, че в края на всяка година, когато се създава бюджетът за следващата, властта винаги залага по-малко реални приходи, отколкото наистина очаква. Така накрая се образува буфер, който не е залегнал в закона за държавния бюджет и който не е разпределен предварително. Правителството може да се разпорежда с него, както реши. 

Коментари

Иван Митев's picture
Иван Митев
Иван Митев

За държавният бюджет

Българската централна банка емитира лева по неправилен начин е съществената причина за възникване на актуалните български щети.
Запазването на неправилното емитиране на лева увеличава българските щети.
С фаталната банкова грешка, българският държавен бюджет – колкото по-добре се изпълнява, толкова е по-голям политическия провал на премиера Бойко Борисов.
Устойчивият просперитет на Република България е възможен, когато българската централна емитира пари по правилен начин.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?