Article_top

Технологичните нововъведения продължават да трупат популярност, а тяхната важност за световната икономика е все по-голяма. В момента се намираме в ключов период от технологичния цикъл, в който влиянието на тези нововъведения върху света около нас преминава от медиен шум в реалност. Понятия като изкуствен интелект, биткойн, интернет на нещата (IoT) започват да придобиват съвсем друг смисъл от икономическа гледна точка и убедително доказват своя дългосрочен икономически потенциал.

И докато споровете на технологичните детерминисти за това какво е влиянието на технологията и кой на кого влияние продължават, всички се обединяват около едно мнение - новият стандарт за телекомуникации 5G ще изиграе ролята на катализатор на всички иновации в сферата на технологиите. Именно петото поколение мрежи прави възможна тази синергия и интеракция на милиарди устройства от всякакъв вид и събирането на данни от тях. 5G обещава да поведе потребители, индустрии и правителства към нова ера на продуктивност и иновации. 

Размерът на инвестициите, имащи отношение към 5G, ясно показва, че в момента битката не се води само на ниво оператори, но и на ниво държави. Според анализ на консултантската компания "Делойт" останалите страни надминават значително САЩ по отношение на имплементацията, инвестициите и инфраструктурните промени. От 2015 г. насам Китай е похарчила с 24 млрд. щатски долара повече за инфраструктура спрямо САЩ. Петгодишният икономически план на Китай набляга на 400 млрд. долара в 5G инвестиции, пишат анализаторите. 

Глобално лидерство по отношение на 5G е от ключово значение за всички страни, защото ще осигури конкурентно предимство пред другите за години наред. За пример можем да дадем предшественика на 5G: водещата позиция на САЩ по отношение на 4G води до 100 млрд. увеличение на националния брутен вътрешен продукт, отчита 84% ръст на работните места и 125 млрд. долара в приходи за американските корпорации, които биха били загубени.

Инвестицията в 4G директно и индиректно доведе до създаването на иновативни компании, индустрии и бизнес модели, мнозинството от които за първи път в сферата си. Без успехите на САЩ с 4G нямаше да съществуват компании като Uber, Instagram, WhatsApp, поне не в сегашния им вид, твърди Кристиано Амон, президент на Qualcomm. Очаква се 5G да има още по-голям ефект върху икономиката. Според анализаторите 5G технологията ще допринесе с 2.2 трилиона долара за световната икономика само през следващите 15 години.

Четири държави доминират надпреварата за 5G, като нито една от тях не е от Европа. Китай, САЩ, Япония и Южна Корея ще представляват повече от половината абонати в света на 5G мобилните мрежи до 2025 г. според проучване на GSMA Intelligence и цитирано от Reuters.

В Европа освобождаването на честотите за 5G е реално предизвикателство, случва се бавно, страна по страна и в повечето страни цената на спектъра за телекомите е много висока. Европа рискува да изостане по отношение на развитието на индустриите и достъпа до по-напреднали технологии, което ще забави бизнесите в разработката на по-напреднали технологични решения и ще намали конкурентоспособността на икономиките в сравнение с останалите страни в света.

България е изправена пред същите предизвикателства, но има шанса да е сред първите държави в света, които преминават към 5G. Визията на България в областта на електронното управление е до 2023 година да достигнем пълна цифрова трансформация, което включва и изграждане на модерна цифрова администрация, осигуряване на мрежова и информационна сигурност. Изглежда, че държавата има разбиране за необходимостта от нови регулации и законови промени, за да стане възможно въвеждането на 5G. 

У нас няколко са ключовите спънки пред разгръщането на мрежите от пето поколение - необходимостта от освобождаване на допълнителен радиочестотен спектър, проблеми, който споделяме с другите страни членки на ЕС, цените на спектъра у нас, които в момента са едни от най-високите в Европа, както и тежкият строителен режим за базовите станции по Закона за устройство на територията (ЗУТ), който в момента по същество е еквивалентен на този за строителство на сграда и се прилага за всяка промяна в базовите станции както при изграждането на нови, така за обикновена подмяна на антена или ъпгрейд на оборудване. В повечето европейски страни режимите за изграждане на базови станции и ъпгрейди са значително облекчени и по-бързи, нещо, в което България изостава от Европа, включително от съседните ни Сърбия и Румъния.

Инвестициите на мобилните оператори ще са огромни дори преди да говорим за техническите въпроси като строителство на базови станции и оборудване. Цялата тежест по изграждането на 5G инфраструктурата и нейната цена също ще падне върху телекомите, а процесът според тях ще отнеме няколко години.

“Държавата може да помогне на телекомите, като намали тарифите за ползване на радиочестотния спектър и това да намали разходите на компаниите не заради тяхната печалба, а за да може цените на услугите да са достъпни за крайните потребители", каза по-рано министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. "От друга страна, може да намалим и административната тежест за разполагане на новите базови станции", допълни той.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) направи реални стъпки за премахване на някои от спънките пред въвеждането на 5G у нас. 

През декември миналата година КРС откри публична процедура за консултации по проекторешение за приемане на обновена регулаторна рамка за управлението на радиоспектъра. То включва предложение за редистрибуция на ресурс в 3400-3800 MHz за употреба на 5G и дефиниране на условията за използването на поне 1GHz в 24.25-27.5 GHz честотните ленти.

КРС стартира и консултации по новата политика по отношение на редистрибуцията на 1800 MHz, алокация на 2000 MHz честотите, използването на 3400-3800 MHz, условията за освобождаване на 1 GHz от 24.24-27.5 GHz за 5G и отпускане на 700 MHz за мобилни услуги. 

Комисията изготви проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, който бе поставен на обществено обсъждане и бе подкрепен от операторите.  

Този път като че ли държавата реагира бързо на световните тенденции, но е необходимо правителството да води целенасочена държавна политика, както и да има политиката на регулатора и синхронизация с други секторни политики, за да стане реално възможно разгръщането на 5G технологията.

 

Технологичните нововъведения продължават да трупат популярност, а тяхната важност за световната икономика е все по-голяма. В момента се намираме в ключов период от технологичния цикъл, в който влиянието на тези нововъведения върху света около нас преминава от медиен шум в реалност. Понятия като изкуствен интелект, биткойн, интернет на нещата (IoT) започват да придобиват съвсем друг смисъл от икономическа гледна точка и убедително доказват своя дългосрочен икономически потенциал.

И докато споровете на технологичните детерминисти за това какво е влиянието на технологията и кой на кого влияние продължават, всички се обединяват около едно мнение - новият стандарт за телекомуникации 5G ще изиграе ролята на катализатор на всички иновации в сферата на технологиите. Именно петото поколение мрежи прави възможна тази синергия и интеракция на милиарди устройства от всякакъв вид и събирането на данни от тях. 5G обещава да поведе потребители, индустрии и правителства към нова ера на продуктивност и иновации. 

Размерът на инвестициите, имащи отношение към 5G, ясно показва, че в момента битката не се води само на ниво оператори, но и на ниво държави. Според анализ на консултантската компания "Делойт" останалите страни надминават значително САЩ по отношение на имплементацията, инвестициите и инфраструктурните промени. От 2015 г. насам Китай е похарчила с 24 млрд. щатски долара повече за инфраструктура спрямо САЩ. Петгодишният икономически план на Китай набляга на 400 млрд. долара в 5G инвестиции, пишат анализаторите. 

Глобално лидерство по отношение на 5G е от ключово значение за всички страни, защото ще осигури конкурентно предимство пред другите за години наред. За пример можем да дадем предшественика на 5G: водещата позиция на САЩ по отношение на 4G води до 100 млрд. увеличение на националния брутен вътрешен продукт, отчита 84% ръст на работните места и 125 млрд. долара в приходи за американските корпорации, които биха били загубени.

Инвестицията в 4G директно и индиректно доведе до създаването на иновативни компании, индустрии и бизнес модели, мнозинството от които за първи път в сферата си. Без успехите на САЩ с 4G нямаше да съществуват компании като Uber, Instagram, WhatsApp, поне не в сегашния им вид, твърди Кристиано Амон, президент на Qualcomm. Очаква се 5G да има още по-голям ефект върху икономиката. Според анализаторите 5G технологията ще допринесе с 2.2 трилиона долара за световната икономика само през следващите 15 години.

Четири държави доминират надпреварата за 5G, като нито една от тях не е от Европа. Китай, САЩ, Япония и Южна Корея ще представляват повече от половината абонати в света на 5G мобилните мрежи до 2025 г. според проучване на GSMA Intelligence и цитирано от Reuters.

В Европа освобождаването на честотите за 5G е реално предизвикателство, случва се бавно, страна по страна и в повечето страни цената на спектъра за телекомите е много висока. Европа рискува да изостане по отношение на развитието на индустриите и достъпа до по-напреднали технологии, което ще забави бизнесите в разработката на по-напреднали технологични решения и ще намали конкурентоспособността на икономиките в сравнение с останалите страни в света.

България е изправена пред същите предизвикателства, но има шанса да е сред първите държави в света, които преминават към 5G. Визията на България в областта на електронното управление е до 2023 година да достигнем пълна цифрова трансформация, което включва и изграждане на модерна цифрова администрация, осигуряване на мрежова и информационна сигурност. Изглежда, че държавата има разбиране за необходимостта от нови регулации и законови промени, за да стане възможно въвеждането на 5G. 

У нас няколко са ключовите спънки пред разгръщането на мрежите от пето поколение - необходимостта от освобождаване на допълнителен радиочестотен спектър, проблеми, който споделяме с другите страни членки на ЕС, цените на спектъра у нас, които в момента са едни от най-високите в Европа, както и тежкият строителен режим за базовите станции по Закона за устройство на територията (ЗУТ), който в момента по същество е еквивалентен на този за строителство на сграда и се прилага за всяка промяна в базовите станции както при изграждането на нови, така за обикновена подмяна на антена или ъпгрейд на оборудване. В повечето европейски страни режимите за изграждане на базови станции и ъпгрейди са значително облекчени и по-бързи, нещо, в което България изостава от Европа, включително от съседните ни Сърбия и Румъния.

Инвестициите на мобилните оператори ще са огромни дори преди да говорим за техническите въпроси като строителство на базови станции и оборудване. Цялата тежест по изграждането на 5G инфраструктурата и нейната цена също ще падне върху телекомите, а процесът според тях ще отнеме няколко години.

“Държавата може да помогне на телекомите, като намали тарифите за ползване на радиочестотния спектър и това да намали разходите на компаниите не заради тяхната печалба, а за да може цените на услугите да са достъпни за крайните потребители", каза по-рано министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. "От друга страна, може да намалим и административната тежест за разполагане на новите базови станции", допълни той.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) направи реални стъпки за премахване на някои от спънките пред въвеждането на 5G у нас. 

През декември миналата година КРС откри публична процедура за консултации по проекторешение за приемане на обновена регулаторна рамка за управлението на радиоспектъра. То включва предложение за редистрибуция на ресурс в 3400-3800 MHz за употреба на 5G и дефиниране на условията за използването на поне 1GHz в 24.25-27.5 GHz честотните ленти.

КРС стартира и консултации по новата политика по отношение на редистрибуцията на 1800 MHz, алокация на 2000 MHz честотите, използването на 3400-3800 MHz, условията за освобождаване на 1 GHz от 24.24-27.5 GHz за 5G и отпускане на 700 MHz за мобилни услуги. 

Комисията изготви проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, който бе поставен на обществено обсъждане и бе подкрепен от операторите.  

Този път като че ли държавата реагира бързо на световните тенденции, но е необходимо правителството да води целенасочена държавна политика, както и да има политиката на регулатора и синхронизация с други секторни политики, за да стане реално възможно разгръщането на 5G технологията.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?