Article_top

Тази есен безспорно е изборна. Населението избра местна власт. Политиците избраха властта над тях. Има такава власт и това е безграничната, безконтролна и безотчетна власт на главния прокурор. Ако политиците се страхуват от някого, това е именно от него, затова предпочитат на този пост да стоят сговорчиви и зависими хора. И двата вида избори преминаха като просташко потупване в гърдите кой е по-демократ от другия. А зад тези афиши стоят празните приказки на лидери най-вече, лишени от държавническа мисъл и познание. Налага се да им припомним, че демократичните избори, били те и на главен прокурор, не се изчерпват с формална процедура, а най-вече със съдържание.

Игра на демокрация

Налага се и на себе си да припомним три много важни условия, за да бъде класифициран един избор като демократичен от гледна точка на съвременната политическа философия. На първо място това е политическото равенство, казано с думи прости – гласовете на всички страни да тежат еднакво. В този избор от една страна стояха гласовете на тоталната власт, контролираща целия държавен апарат, държавни и частни медии, както и огромен икономически ресурс. Тази власт има 20 единни гласа във Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор. Процесът на индивидуално решение сред двадесетимата беше даден накъсо – никой от тях не възприе мотивите, с които президентът Радев върна първия избор на кандидата Гешев. Изказванията се сведоха до това има ли правен характер изявлението му или не. Срещу задругата на двадесетимата стояха няколко личности - без синхрон помежду си, без гърба на медии и икономически ресурс, уповаващи се само на аргументите си.

Второто условие за демократичен избор е отсъствието на тирания. Това се възприема като липса на сурови ограничения спрямо основни права на гражданите и спрямо взимащите решения. В този ред на мисли всички ние като общество трябва да решим дали мутропротестът в подкрепа на кандидата пред сградата на ВСС иманиерът при водене на заседанието на Висшия съдебен съвет са или не са тирания.

Третата предпоставка за демократичен избор е процесът на обмислено обсъждане на всички гледни точки от всички заинтересовани страни преди произвеждането на избора. По време на цялото заседание единението на двадесетимата плюс председателстващия ги министър на правосъдието отправяше недопустими агресивни нападки спрямо личността на малцинството гласове срещу Гешев.

Сами можем да преценим кои и какви условия за провеждане на демократични избори за главен прокурор бяха налични.

Население без политическо представителство

Реален политически говор и спор в българския парламент по въпросите на българския съд и прокуратура липсва. Нещата се свеждат до постоянни промени на съдоустройствения закон, за да бъде обезсилен и крехкият напредък от измененията на Конституцията от 2015 г. и Закона за съдебната власт през 2016 г. Но обществените процеси не могат да бъдат спрени и необходимостта да бъде чута тази част от обществото, която иска независимо правосъдие и борба с престъпността и корупцията, превръща малцинството във ВСС в публични говорители на тези български граждани. Непредставените имат глас, но монолитното политическо единство, на което служат двадесетимата във ВСС  не е свикнало да се чуват други гледни точки. Така ВСС се превърна на практика в политическа говорилня поради липсата на такава в Народното събрание, но политическа в смисъл на отстояването на важни гледни точки.

И тези липси си имат своето обяснение – няма политически лидери, които да ги защитят.  Почукайте на вратата на дясното и ги питайте защо това е така. Но после почукайте и на вратата на добре познатото ляво и също ги питайте. БСП, в този ѝ формат, се е превърнала в казионна притурка на ГЕРБ. По време на целия процес по инсталирането на Гешев не обелиха и дума, а уж са опозиция. Видимо не подкрепят и Радев в отстояване на силна позиция при връщане на назначението на Гешев и отваряне на въпроса за ролята и функциите на прокуратурата. Така на практика остават срамно подобие на някогашната силна политическа партия.

Монолитните 20 в съдебния съвет

При промените на Конституцията през 2015 г. спорът беше да се намали политическото влияние във ВСС. През 2017 г., когато се избираха настоящите членове на съвета, влязоха доминиращо анонимници както за обществото, така и за самата съдебна власт – хора без позиция, , готови да действат по указания. А изборът на квотата на Народното събрание се проведе по същия почин, като този за главен прокурор, под демократичното ръководене от настоящия правосъден министър, тогава председател на правната комисия в НС. Да не забравяме, че и тогава управляващите от ГЕРБ и т.нар. патриоти, уж опозиционерите от БСП и опозиционният коалиционен партньор ДПС си се разбраха кои са техните хора. В залата при гласуването се наложи да се вдигат химикалки как да се гласува да не стане грешка. В този си вид правилата на играта за избори във ВСС и висши постове в правосъдието позволяват да вземете някой анонимник, да го поотупате, после да го направите член на съдебния съвет, главен, върховен и всякакъв съдия или прокурор. Преди време клишето беше, че съдиите трябва да говорят с актовете си, демек да си пишат там и да си затварят устата. Сега я докарахме дотам, с едно-две изключения, че е цяла възхита, ако станалите висшестоящи от магистратурата могат въобще да говорят ясно.

Заседанието по избора

Форматът на самото заседание беше открит урок по тирания. Някогашният общински съветник  от БСП и настоящ министър на правосъдието от ГЕРБ Данаил Кирилов запази пълно пристрастие спрямо кандидата и мнозинството на двадесетимата и изпадна в скандално водене на заседанието спрямо неудобните нему членове на ВСС. Изкарваха се дори неща от личния живот на съдия, член на ВСС  (виж тук).

Всеки, гледал или по-лошото, участвал в ръководено от него заседание знае, че място за смях няма. Ако не сте, опитайте се да изгледате едно ръководено от него заседание. А после се опитайте да участвате в заседание, в което да отстоявате тезата си по конкретна политика или законопроект. След това назначение всичко е възможно и приемливо. Юридическа общност на адвокати, нотариуси, университетски преподаватели, която може да изтърпи това за нормално поведение явно ще има висок праг на търпимост и за последиците от избора на главен прокурор.

Борбата с престъпността и корупцията на бъдещия главен

В концепцията на кандидата и в съпътстващите негови интервюта се прокламираше идеята за борба с битовата престъпност. Новоизбраният ще трябва да се изправи срещу лидерите ѝ, които бяха  участници в протестите в негова подкрепа (виж тук). Но тогава остава да бори корупцията по високите етажи на властта, ала тя обезпечи избора му, значи и нея няма да бори. Остава му тогава да бори враговете на народната власт, която държи властта, а все някой друг ѝ е виновен за некадърното ѝ управление.

Конституция и закон-бетон

Нито решение № 2 от 2002 г. на Конституционния съд , с което се  признава правото на ВСС как да постъпи при връщане на избора на главен прокурор от президента, е висше достижение на правото, нито ние сме държава, в която практика е тълкувателните решения да допълват законите и конституцията. Редица важни конституционни решения са като написани за конкретния случай и да им оставяме живот за 20-30-50 години напред е нелепо. Вие представяте ли си да си сложите временно простора в хола и да остане там завинаги? Пренаписването и изчистването на такива конфликтни точки ще дадат яснота и сигурност. А и ще се почисти от съмнение колко овластена президентска институция искаме да имаме.

Но засега това не са важни работи, щото Сорос и норвежците дотогава ще изядат българските деца и яйцата във всичката майонеза, имаме за какво да мислим.

Институт за пазарна икономика

 

Тази есен безспорно е изборна. Населението избра местна власт. Политиците избраха властта над тях. Има такава власт и това е безграничната, безконтролна и безотчетна власт на главния прокурор. Ако политиците се страхуват от някого, това е именно от него, затова предпочитат на този пост да стоят сговорчиви и зависими хора. И двата вида избори преминаха като просташко потупване в гърдите кой е по-демократ от другия. А зад тези афиши стоят празните приказки на лидери най-вече, лишени от държавническа мисъл и познание. Налага се да им припомним, че демократичните избори, били те и на главен прокурор, не се изчерпват с формална процедура, а най-вече със съдържание.

Игра на демокрация

Налага се и на себе си да припомним три много важни условия, за да бъде класифициран един избор като демократичен от гледна точка на съвременната политическа философия. На първо място това е политическото равенство, казано с думи прости – гласовете на всички страни да тежат еднакво. В този избор от една страна стояха гласовете на тоталната власт, контролираща целия държавен апарат, държавни и частни медии, както и огромен икономически ресурс. Тази власт има 20 единни гласа във Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор. Процесът на индивидуално решение сред двадесетимата беше даден накъсо – никой от тях не възприе мотивите, с които президентът Радев върна първия избор на кандидата Гешев. Изказванията се сведоха до това има ли правен характер изявлението му или не. Срещу задругата на двадесетимата стояха няколко личности - без синхрон помежду си, без гърба на медии и икономически ресурс, уповаващи се само на аргументите си.

Второто условие за демократичен избор е отсъствието на тирания. Това се възприема като липса на сурови ограничения спрямо основни права на гражданите и спрямо взимащите решения. В този ред на мисли всички ние като общество трябва да решим дали мутропротестът в подкрепа на кандидата пред сградата на ВСС иманиерът при водене на заседанието на Висшия съдебен съвет са или не са тирания.

Третата предпоставка за демократичен избор е процесът на обмислено обсъждане на всички гледни точки от всички заинтересовани страни преди произвеждането на избора. По време на цялото заседание единението на двадесетимата плюс председателстващия ги министър на правосъдието отправяше недопустими агресивни нападки спрямо личността на малцинството гласове срещу Гешев.

Сами можем да преценим кои и какви условия за провеждане на демократични избори за главен прокурор бяха налични.

Население без политическо представителство

Реален политически говор и спор в българския парламент по въпросите на българския съд и прокуратура липсва. Нещата се свеждат до постоянни промени на съдоустройствения закон, за да бъде обезсилен и крехкият напредък от измененията на Конституцията от 2015 г. и Закона за съдебната власт през 2016 г. Но обществените процеси не могат да бъдат спрени и необходимостта да бъде чута тази част от обществото, която иска независимо правосъдие и борба с престъпността и корупцията, превръща малцинството във ВСС в публични говорители на тези български граждани. Непредставените имат глас, но монолитното политическо единство, на което служат двадесетимата във ВСС  не е свикнало да се чуват други гледни точки. Така ВСС се превърна на практика в политическа говорилня поради липсата на такава в Народното събрание, но политическа в смисъл на отстояването на важни гледни точки.

И тези липси си имат своето обяснение – няма политически лидери, които да ги защитят.  Почукайте на вратата на дясното и ги питайте защо това е така. Но после почукайте и на вратата на добре познатото ляво и също ги питайте. БСП, в този ѝ формат, се е превърнала в казионна притурка на ГЕРБ. По време на целия процес по инсталирането на Гешев не обелиха и дума, а уж са опозиция. Видимо не подкрепят и Радев в отстояване на силна позиция при връщане на назначението на Гешев и отваряне на въпроса за ролята и функциите на прокуратурата. Така на практика остават срамно подобие на някогашната силна политическа партия.

Монолитните 20 в съдебния съвет

При промените на Конституцията през 2015 г. спорът беше да се намали политическото влияние във ВСС. През 2017 г., когато се избираха настоящите членове на съвета, влязоха доминиращо анонимници както за обществото, така и за самата съдебна власт – хора без позиция, , готови да действат по указания. А изборът на квотата на Народното събрание се проведе по същия почин, като този за главен прокурор, под демократичното ръководене от настоящия правосъден министър, тогава председател на правната комисия в НС. Да не забравяме, че и тогава управляващите от ГЕРБ и т.нар. патриоти, уж опозиционерите от БСП и опозиционният коалиционен партньор ДПС си се разбраха кои са техните хора. В залата при гласуването се наложи да се вдигат химикалки как да се гласува да не стане грешка. В този си вид правилата на играта за избори във ВСС и висши постове в правосъдието позволяват да вземете някой анонимник, да го поотупате, после да го направите член на съдебния съвет, главен, върховен и всякакъв съдия или прокурор. Преди време клишето беше, че съдиите трябва да говорят с актовете си, демек да си пишат там и да си затварят устата. Сега я докарахме дотам, с едно-две изключения, че е цяла възхита, ако станалите висшестоящи от магистратурата могат въобще да говорят ясно.

Заседанието по избора

Форматът на самото заседание беше открит урок по тирания. Някогашният общински съветник  от БСП и настоящ министър на правосъдието от ГЕРБ Данаил Кирилов запази пълно пристрастие спрямо кандидата и мнозинството на двадесетимата и изпадна в скандално водене на заседанието спрямо неудобните нему членове на ВСС. Изкарваха се дори неща от личния живот на съдия, член на ВСС  (виж тук).

Всеки, гледал или по-лошото, участвал в ръководено от него заседание знае, че място за смях няма. Ако не сте, опитайте се да изгледате едно ръководено от него заседание. А после се опитайте да участвате в заседание, в което да отстоявате тезата си по конкретна политика или законопроект. След това назначение всичко е възможно и приемливо. Юридическа общност на адвокати, нотариуси, университетски преподаватели, която може да изтърпи това за нормално поведение явно ще има висок праг на търпимост и за последиците от избора на главен прокурор.

Борбата с престъпността и корупцията на бъдещия главен

В концепцията на кандидата и в съпътстващите негови интервюта се прокламираше идеята за борба с битовата престъпност. Новоизбраният ще трябва да се изправи срещу лидерите ѝ, които бяха  участници в протестите в негова подкрепа (виж тук). Но тогава остава да бори корупцията по високите етажи на властта, ала тя обезпечи избора му, значи и нея няма да бори. Остава му тогава да бори враговете на народната власт, която държи властта, а все някой друг ѝ е виновен за некадърното ѝ управление.

Конституция и закон-бетон

Нито решение № 2 от 2002 г. на Конституционния съд , с което се  признава правото на ВСС как да постъпи при връщане на избора на главен прокурор от президента, е висше достижение на правото, нито ние сме държава, в която практика е тълкувателните решения да допълват законите и конституцията. Редица важни конституционни решения са като написани за конкретния случай и да им оставяме живот за 20-30-50 години напред е нелепо. Вие представяте ли си да си сложите временно простора в хола и да остане там завинаги? Пренаписването и изчистването на такива конфликтни точки ще дадат яснота и сигурност. А и ще се почисти от съмнение колко овластена президентска институция искаме да имаме.

Но засега това не са важни работи, щото Сорос и норвежците дотогава ще изядат българските деца и яйцата във всичката майонеза, имаме за какво да мислим.

Институт за пазарна икономика

Коментари

Калин

Току-що професорът по конституционно право Близнашки , заяви че процедурата е преминала законно ! Същото каза и проф. Пламен Киров, професор по конституционно право. Освен това и двамата казаха кой именно се страхува от Гешев !
В защита на Гешев се изказа и проф. Огнян Герджиков.
Обикновените хора не се интересуват и не се страхуват от главния прокурор.
В същото време и децата от целодневните детски градини знаят кой се страхува от Гешев !
На автора на статията можем да отговорим с думите на Апелес : "Обущарю, не гледай по-високо от обувките!"


smarf's picture
smarf
smarf

Близнашки и Герджиков не са морални правови моделки!

Миц, не гледай по високо от петолъчката! Обикновените хора не се стархуват от гешефтурата. И мутрите не се страхуват от гешефтурата. Нали те организират протеста "Гешефт е радосТ" Но обикновените хора ще се заинтересуват, когато мутрите продължат да източват банки, ДДС и европрограми под благосклонния поглед на простия миц, който избрахте да пази хайдуците.

Калин

А проф. Джеров и проф. Пламен Киров и те ли не са правови модели, че подкрепят Гешев ?
Ясно ! Правов модел е назначеният от Решетников емотикон на Русия Румен Радев ...
Явно вие не сте мръднали от петолъчката !
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

С избора на Гешев

триглавата ламя (Борисов-Цацаров-Пеевски) официално обяви:
"Превзели сме ЦЯЛАТА държава и можем да правим каквото си поискаме!"
Така диктатурата вече спря да се прикрива и дори колегата Платов ще го усети (както всички обикновени хора) на собствения си гръб.

Голиат

Когат систамата, която е отговорна за мизерията в една страна, се възпроизвежда и затвърждава, НЯМА КАК ТОВА ДЕ Е ЗА ДОБРО. Ето я базата, откъдето просто няма как изборът на Гешев да бъде оправдан, а рефренът "Гешев е радост" е смях през сълзи. Герберите + БСП + ДПС може да сте мнозинство, и то огромно и трайно такова - но и мизерия си остава огромна и трайна (особено на фона на правовите държави). Така че гърчете се както ви харесва, но си носете и отговорността.
Нощен Страж's picture
Нощен Страж
нощен страж

Гешев бил "сговорчив"?

Я пак? На вас ви трябва безличен "кабинетен" плъх, който да си стои и да прави "анализи". Христо Иванов е перфектен за тази позиция.
Що се отнася до самото заседание - изгледах го цялото. Най - много и непрекъснато говориха Дишлиева и Керезова. Толкова много, че вероятно писнаха на всички. Кирилов беше прекалено толерантен даже - сто пъти им даде думата за какво ли не. Сумарно тези двечките говориха почти половината време от цялото заседание.
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Не, не ни трябва безличен

"кабинетен" плъх. Точно обратното. Трябва ни някой като Лаура Кьовеши. Тя вкара ефективно зад решетките 17 министри, двама висши магистрати, двама премиери и т.н. Освен тях и десетки "редови" олигарси и най-обикновени мутри. А колко са вкарали Цацаров + Гешев? Нула! Или някой е толкова наивен да вярва, че Христо Бисеров, Христо Ковачки, Цветан Цветанов, Пламен Георгиев, самият Иван Гешев и още по-самият Сотир Цацаров, Стоян Мавродиев, Иван Искров, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Ахмет Доган и пр. и пр. и пр. са невинни? Чисти като момински пазви? Дори след като повечето от тях спечелиха на всички инстанции делата си? Има ли такива наивници????
Залмоксис Тракиеца's picture
Залмоксис Тракиеца
Залмоксис Тракиеца

ГЕШЕВ (ГЕРБ) = СПИН


Някой помни ли фразата на Кокинов от прословутото СРС " Ти си го избра ! " ?? Ставаше въпрос за отвратителния МАСОН Сотир Цацаров ! Това мазно и арогантно НИЩОЖЕСТВО Гешев най-вероятно също е масон и естествено отново е избрано от Боко Тиквата , Доган и Пеевски. борисoff е най-гнусното и уродливото явления на прехода, запомнете това !! Сик-аджийската мутричка е ОТМЪЩЕНИЕТО на Тодор Живков !

Крайно време е този разгащен австрало-мутропитек да бъде осъден на доживотен затвор без право на отмяна !! Вече повече от 10 год Агент Буда-борисoff се подиграва с цял един народ и продава държавата ни на ортаците си от ДПС, Делян Пеевски - Шиши и Ахмед Доган - Агент Сава.

Продава ни и на всевъзможни Еврейски Организаций и фондацийката създател на ГРОБ - „Ханс Зайдел“, която е изкуствено създадено НПО от ЦРУ за контрол и финансиране на политически инженеринг в Европа.
Продава ни и на Путин и кръга от руски и еврейски олигарси около него.

Съучастници на Боко Тиквата в гнусните престъпления и геноцида на България стоят страшно много мародери и българоубийци, натрупали стотици милиони и някой дори милиарди като Румен Николов - Пашата, Младен Михалев - Маджо, Георги Гергов - Свинаря, Кирил и Георги Домусчиеви, Цеко Минев, Красимир Каракачанов - Агент Иван, Валери Симеонов - Винкела, Васил Бошков - Черепа, Орлин Алексиев - Кмета в сянка, Христо Ковачки, Димитър Стефанов - Митко Каратиста, Александър Сталийски - Котарака, Гриша Ганчев, Левон Хампарцумян, братята Маргини, братя Галеви, Варненската групировка ТИМ, Румен Гайтански - Вълка и още много знайни и незнайни модерни еничари. ВЕЧЕН СРАМ !!
ефрейтора |'s picture
ефрейтора |
ефрейтора

Ти наистина не си добре.

Трябва да се лекуваш, колкото може по-бързо и по-далече от нормалните хора ...
sokrat sokraj's picture
sokrat sokraj
sokrat41

Ха! Тя свинската чума и

Ха! Тя свинската чума и по човеците ходела и направо акъла им превъртала! Какви са тези КВАЗИстатии, бре, какви са тези куриловски КВАЗИкоментари?
Залмоксис Тракиеца's picture
Залмоксис Тракиеца
Залмоксис Тракиеца

DMS Corporal = 1 лев :))


На 48 години Ефрейтора получава тежък гербаджийски исхемичен инсулт, а след него и усложнения на централния мозък, което го приковава на легло със 96% парализа, оставяйки ръцете му единствената подвижна част от тялото. Така той има достъп до интернет и може да драска коментари в защита на за себеподобните си гербаджийски свинечовеци.

През 2015 и 2016 год. той претърпява две мозъчни операции за премахване на спинозния гербаджийски тумор– за премахване на хематом и за поставяне на титаниева мрежа.

Към днешна дата не се наблюдава подобрение, но въпреки тежкото си състояние, Ефрейтора не спира да се бори. Още най-малко една година ще му отнеме, за да започне отново да се храни самостоятелно.

За абонати на Telenor, VIVACOM и A1, изпратете SMS на 17 777 със текст DMS Corporal. Стойноста е 1 лев.

Да подарим усмивка на самотен и почернен от съдбата човек!
ефрейтора |'s picture
ефрейтора |
ефрейтора

Диагноза :

напълно луд , с последователи...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията