Article_top

"В този грозен и посредствен спектакъл имаше главни и поддържащи роли, като 20 от членовете на ВСС оставиха имената си като свидетелство за несъстоятелността и порочността на една абсурдна и поръчкова процедура по политическо назначаване на нов главен прокурор в лицето на единствения кандидат Иван Стоименов Гешев."

Това пишат от фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) по повод избора на главен прокурор в свое отворено писмо до президента Румен Радев, главния прокурор Сотир Цацаров, министър Данаил Кирилов, представляващия ВСС Боян Магдаличнев и членовете на съвета.

Мимоходом те заявяват, че министър Кирилов е човек, "който си позволява да се държи като в квартална кръчма и да употребява подобен цинично нагъл тон към висши съдии, доказали, за разлика от него, своите професионални и нравствени качества".

Те окачествяват и Боян Магдалинчев:

"Представляващият ВСС съдия Магдалинчев - вечна съдебна номенклатура, периодично влизащ във ВСС от различна политическа квота на парламентарна партия (Магдалинчев е за втори път член на ВСС, б.р.), но винаги обслужващ силните на деня, е образ и реминесценция на едно минало, което отдавна уж трябваше да забравим." 

По повод изказването на Сотир Цацаров за "две други сгради" казват:

"Г-н Цацаров, когато някой виден магистрат и мъж на място изрече тежки думи, трябва да има силата на честта и достойнството да стои зад тях! Ние всички разбрахме какво ни казахте с онези "две други сгради", в които са се правели и решавали всички избори за тримата големи в съдебната власт досега. Знаем и онова, което съдия с достойнство, г- н Константин Пенчев, преди години разкри - "за белите покривки", на които се правят сделките за съдебната власт, и онова, което друг съдия, Методи Лалов, преди месеци каза за срещите в една сграда с един виден политик и медиен олигарх; разбрахме, че и вашият избор не е бил по-различен, както и че настоящият "избор" е по същата схема. Не беше достойно да извъртате своите думи, замесвайки сградата на президентството и едно болнично заведение, знаем за какво става въпрос. Но изказването на главния прокурор бе най-яркото доказателство, че и сегашният избор е решен на друго място, а не във ВСС."

Адвокатите смятат, че трябва да последват прекратяване на порочната и противозаконна процедура за избор на главен прокурор, изслушване на главния прокурор в Народното събрание и оставка на заместника му. Подписалите 84 прависти се обръщат ВСС, президента, парламента и Висшия адвокатски съвет с апел за оставка на Гешев, сезиране на Конституционния съд, начало на конституционни дебати за намаляване на парламентарната квота във ВСС, оставка и на правосъдния министър Данаил Кирилов поради професионална и етична непригодност за заемане на този пост.

 

Ето и пълния текст на писмото:

Уважаеми г-н Президент,

г-н представляващ ВСС, Боян Магдалинчев,
г-н министър на Правосъдието, Данаил Кирилов,
г-н Главен прокурор, Сотир Цацаров
         
дами и господа, членове на ВСС,

Като адвокати, упражняващи свободна професия, отстояваща законните права и интереси на българските граждани, няма как да не реагираме, бидейки наблюдатели на едно срамно заседание на Висшия кадрови и административен орган на Съдебната власт /ВСС/ за избор на главен прокурор, което, според нас, на практика унищожи авторитета и доверието в този орган и тежко урони престижа на съдебната система! В този грозен и посредствен спектакъл имаше главни и поддържащи роли, като 20 от членовете на ВСС оставиха имената си като свидетелство за несъстоятелността и порочността на една абсурдна и поръчкова процедура по политическо назначаване на нов главен прокурор, в лицето на единствения кандидат, Иван Стоименов Гешев. Достойни и водещи истинска битка за Правото в този мрачен ден бяха само четирима от ВСС - поздравления за смелостта и доблестта да отстояват истината за членовете на Съдийската колегия, които се държаха като истински магистрати - Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова!

Но има едни дълбочини на цинизма, които  бяха достигнати и, които нямат аналог в най-новата ни демократична история на уж правова държава! Обидното, невъзпитано и направо махленско държане на министър Кирилов, който отдавна следваше да е депозирал своята оставка, поради пълната си непригодност за заемане на високия пост, няма да коментираме, защото ние, адвокати от ФОБА, отдавна се обявихме срещу неговото назначение. Този човек, който си позволява да се държи като в квартална кръчма и да употребява подобен цинично нагъл тон към висши съдии, доказали, за разлика от него своите професионални и нравствени качества, е срам за  една правова държава! Представляващият ВСС, съдия Магдалинчев - вечна съдебна номенклатура, периодично влизащ във ВСС от различна политическа квота на парламентарна партия, но винаги обслужващ силните на деня, е образ и реминесценция на едно минало, което отдавна уж трябваше да забравим, но то упорито се възражда и застрашава върховенството на Правото и правата ни. Но, главният прокурор заслужава особено внимание!  Г-н Цацаров, когато някой виден магистрат и мъж на място изрече тежки думи, трябва да има силата на честта и достойнството да стои зад тях! Ние всички разбрахме какво ни казахте с онези "две други сгради", в които са се правели и решавали всички избори за тримата големи в Съдебната власт досега. Знаем и онова, което съдия с достойнство, г- н Константин Пенчев преди години разкри - "за белите покривки", на които се правят сделките за Съдебната власт, и онова, което друг съдия, Методи Лалов преди месеци каза, за срещите в една сграда с един виден политик и медиен олигарх; разбрахме, че и Вашият избор не е бил по - различен, както и, че настоящият "избор" е по същата схема. Не беше достойно да извъртате своите думи, замесвайки сградата на Президентството и едно болнично заведение, знаем за какво става въпрос. Но изказването на главния прокурор бе най - яркото доказателство, че и сегашният избор е решен на друго място, а не във ВСС, и беше срамна, недостойна и тъжна сценката, в която Данаил Кирилов принуждаваше членове на Съвета да се кълнат, че не им е оказвано въздействие и политически натиск!

След такова признание следват само две неща, господа кадровици - прекратяване на порочната и противозаконна процедура за избор на главен прокурор, изслушване на Главния прокурор в Народното събрание и оставка на заместника му, който той лично посочи за негов наследник. Обидите, които бяха отправени към председателя на ВКС и две дами - върховни съдии, са само крещящ израз на безсилието на аргументите да защитите една незащитима позиция - тази на дирижираното "състезание с един кандидат" за най - важния пост в Съдебната власт и, може би най- влиятелния в цялата държава. А заплахите, които кандидатът Гешев, чрез черен хумор и намеци, си е позволил в коридора спрямо свой опонент, в лицето на съдия Атанаска Дишева, само доказват думите на друг член на ВСС, г-н Шекерджиев от 24.10, че този кандидат е опасен за Правосъдието и демокрацията с реципрочността на своите атаки спрямо несъгласните с него, или иначе казано със своята първична агресивна реакция на критики. Такъв човек не може да бъде Главен прокурор на Европейска демократична държава и затова се обръщаме към целия състав на ВСС, Президента, Парламента и ВАдвС със следните искания:

- Незабавна оставка на заместник главния прокурор Иван Гешев и оттегляне на кандидатурата му, заради непристойно поведение, съчетано с отправяне на публични заплахи към магистрати, членове на ВСС, адвокати, граждански организации, политически партии и бизнесмение;

- Сезиране от Президента на Конституционния съд за тълкуване на процедурата по чл. 129, ал.2 от КРБ относно смисъла на думите "повторно направено предложение" в хипотезата на осъществен избор с един кандидат на две гласувания, преди подписване на Указа за назначаване на главен прокурор;

- Начало на конституционен дебат за намаляване на парламентарната квота във ВСС,  правомощията и начина на избор на Главния прокурор;

- Незабавна оставка на правосъдния министър, Данаил Кирилов, поради професионална и етична непригодност за заемане на този пост;

- Изслушване на Главния прокурор в Народното събрание по въпроса какво е имал предвид с изказването си за решенията на ВСС по избора на висши административни ръководители, които се взимат "и в други две сгради", и гласуване на решение за приемане на конкретни мерки за недопускане на външно влияние при изборите за висши магистрати и в решенията на ВСС.

Ние настояваме също ВАдвС да подаде конституционна жалба за нарушаване на чл.129 от КРБ при така проведената процедура по избора на нов главен прокурор!

Прилагаме списък на адвокатите подкрепили настоящото отворено писмо: 

1. адв. Диана Харалампиева Драгиева, САК, л. н.№ 100053981
2. адв. Полина Стоянова Велчева, САК, л.н  № 130067701
3. адв. Ася Олегова Манджукова-Стоянова, АК- Видин, л. н.№ 1100014837
4. адв. Маринела Иванова Петрова-Ашикова, САК ,л.н.№ 1600619810
5. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК - Варна, л.н.  № 1100068790
6. адв. Александрина Тотева Танева, АК -Перник, л. н. № 1600000523.
7. адв. София Димитрова Пенева,  АК-Бургас, л.н.№ 1500041180
8. адв.Стела Николова, ВнАК,  л.н.№ 1400091990, 
9. адв. Камен Добринов Добрев, САК,  л.н. № 1100581210
10. адв. Милена Златкова, САК, л.н. № 1300471610
11. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК -Варна, л.н.№ 1200084090
12. адв. Ани Стефанова Петкова, САК, л.н. № 1500014547
13. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК- Благоевград, л.н. № 1500056727
14. адв. Ясен Василев Крайчев, АК Пловдив, л. н. №  4400036340
15. адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л. н. №  1000355710
16. адв. Юлияна Бениаминова Боглева - САК, л. н.  № 1300525110
17. адв. Маргарита Славова Калайджиева, САК, л.н. № 1200112910.
18. адв. Александър Кърлин , ВТАК , л.н. № 1300021850
19. адв. Йонка Георгиева Цонева-Темелкова, САК , л.н. № 1000342310
20. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК,  л. н. № 1300430210
21. адв. Теодор Любенов Георгиев, САК, л.н. №  1000705510
22. адв. Милена Драганова Спасова, БАК, л.н. №  1700069780
23. адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград , л.н. № 1100050027
24. адв. Огнян Ванчев Ангелов, АК- Хасково,  л.н.№ 1700006263, 
25. адв. Мариана Трифонова, АК- Бургас, л.н. № 1700026480
26. адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, л. н. №1200088840
27. адв. Цветанка Иванова Иванова, САК, л.н. № 1500624510
28. адв. Венцислав Людмилов Петров, САК,  л. н. № 1700559010
29. адв. Мариета Георгиева Пешева,  САК, л.н. № 1700474910
30. адв. Десислава Любенова Филипова, САК, л. н. № 1200388410
31. адв. Кремена Иванова Крумова, САК, л.н. № 1600566710
32. адв. Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова, СтАК, л.н. № 1700007860
33. адв. Николай Петров Генчев, САК, л.н. № 1900274610
34. адв. Станислав Любомиров Рачовски, АК - Варна, л.н. №  1300091190.
35. адв. Велислав Величков Величков, САК, л.н. № 1200344710
36. адв. Светлана Людмилова Георгиева, САК, л.н. № 1900192810
37. адв Слави Котаров, АК -Стара Загора, л. н. №  1400038260
38. адв. Пламен Олегов Петков, САК, л.н. № 1600392310
39. адв. Петър Анатолиев Първанов, САК,  л.н. № 1600593510
40. адв. Благовеста Стоянова Ганчева при АК-Варна, л.н. №  1600005690.
41. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, л.н. № 1000623710
42. адв. Росица Кирова, АК-Перник, л.н. №  1000024423
43. адв. Адриана Петкова Балева, САК, л. н. №  1200245810.
44. адв. Веселина Александрова, АК Пловдив,  л. н. № 1000113340
45. адв. Тодор Монов Янкулов, АК-Перник, л.н. № 1500018123
46. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, л.н . №  1300002510
47. адв. Мария Милкова Соколова, САК, л.н. №  1900534810
48. адв. Стела Цветкова Христоскова, САК,  л.н. № 1900498610.
49. адв. Петър Светославов Даскалов, АК-Стара Загора,  л.н. № 1800026560
50. адв. Гергана Иванова Николова, АК - Бургас, л.н.  № 1000010180
51. адв. Теодор Артуров Божинов, САК, л. н. №  1000236010
52. адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, л.н.  № 1600117540
53. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л.н.  № 1500605510
54. адв. Деница Венциславова Колева - Корновска, АК - Варна, л. н.№ 1300123390
55. адв. Валя Георгиева Разпопова, САК, л.н.  № 1200199910.
56. адв. Петя Лилова - Георгиева, САК, л.н. №  1000497910
57. адв. Боряна Божидарова Божкова -САК, л.н. №  1500215810
58. адв. Кирил Владиславов Янев, САК, л.н. №  1100559710
59. адв. Екатерина Димитрова, АК-Сливен, л.н.  № 1200027388
60. адв. Ивелин Димитров, АК-Варна, л.н. № 1000043590
61. адв. Марияна Калчева, САК, л.н.  № 1400447910
62. адв. Детелина Василева Костадинова - САК, л.н. №  1000143010
63. адв. Искра Немчева, АК Благоевград, л. н.  № 1500014927
64. адв. Даниел Иванов САК , л.н. № 1500717510
65. адв. Ясен Кръстев , АК Варна,  л.н. № 1200155790
66. адв. Петя Нойчева, САК, л. н. №  1600113210
67. адв. Тодор Божков,  АК Пловдив, л.н. № 1900094840
68. адв. Венета Захариева,  САК, л.н. №  1900012610
69. адв. Гълъбина Карамитрева, АК Пазарджик, л.н. №  1800031944
70. адв. Георги Константинов Димитров,  САК, л.н. №  1200501110
71. адв. Елена Даскалова-Радева, АК-Смолян, л.н. № 1200003147
72. адв. Ивета Николова, САК, л.н.  № 1100670410
73. адв. Калин Александров Найденов, АК – Хасково, с л.н.  № 1200044663
74. адв. Костан Тончев, БАК, л. н.  №  1300024680
75. адв. Валентина Николова Стоянова , БАК,  л.н. № 1600004380
76. адв. Евелина Миткова Моловска, АК-Смолян, л.н. №  4000003647
77. адв. Румяна Нехризова,  САК, л.н. № 1800355210
78. адв. Елена Асенова- Василева, АК- Пазарджик, л.н.№ 1000008344
79. адв. Анатолий Гинев Леков - ХАК , л.н. № 1600012463
80. адв. Радослав Малинов Миков- САК, л. н. №  1100683510
81. адв. Росен Пенчев Рашков - САК, л.н. №  1000718310
82. адв. Ивелина Владимирова Иванова-Парушева, АК-Варна, л. н. №1200044190
83. адв. Изабела Атанасова Иванова, САК, л.н. №  1700052010
84. адв. Ани Стефанова Петкова, АК – Смолян,  л.н. №  150001454


                        С уважение:                                   адв. Велислав Величков 

 

"В този грозен и посредствен спектакъл имаше главни и поддържащи роли, като 20 от членовете на ВСС оставиха имената си като свидетелство за несъстоятелността и порочността на една абсурдна и поръчкова процедура по политическо назначаване на нов главен прокурор в лицето на единствения кандидат Иван Стоименов Гешев."

Това пишат от фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) по повод избора на главен прокурор в свое отворено писмо до президента Румен Радев, главния прокурор Сотир Цацаров, министър Данаил Кирилов, представляващия ВСС Боян Магдаличнев и членовете на съвета.

Мимоходом те заявяват, че министър Кирилов е човек, "който си позволява да се държи като в квартална кръчма и да употребява подобен цинично нагъл тон към висши съдии, доказали, за разлика от него, своите професионални и нравствени качества".

Те окачествяват и Боян Магдалинчев:

"Представляващият ВСС съдия Магдалинчев - вечна съдебна номенклатура, периодично влизащ във ВСС от различна политическа квота на парламентарна партия (Магдалинчев е за втори път член на ВСС, б.р.), но винаги обслужващ силните на деня, е образ и реминесценция на едно минало, което отдавна уж трябваше да забравим." 

По повод изказването на Сотир Цацаров за "две други сгради" казват:

"Г-н Цацаров, когато някой виден магистрат и мъж на място изрече тежки думи, трябва да има силата на честта и достойнството да стои зад тях! Ние всички разбрахме какво ни казахте с онези "две други сгради", в които са се правели и решавали всички избори за тримата големи в съдебната власт досега. Знаем и онова, което съдия с достойнство, г- н Константин Пенчев, преди години разкри - "за белите покривки", на които се правят сделките за съдебната власт, и онова, което друг съдия, Методи Лалов, преди месеци каза за срещите в една сграда с един виден политик и медиен олигарх; разбрахме, че и вашият избор не е бил по-различен, както и че настоящият "избор" е по същата схема. Не беше достойно да извъртате своите думи, замесвайки сградата на президентството и едно болнично заведение, знаем за какво става въпрос. Но изказването на главния прокурор бе най-яркото доказателство, че и сегашният избор е решен на друго място, а не във ВСС."

Адвокатите смятат, че трябва да последват прекратяване на порочната и противозаконна процедура за избор на главен прокурор, изслушване на главния прокурор в Народното събрание и оставка на заместника му. Подписалите 84 прависти се обръщат ВСС, президента, парламента и Висшия адвокатски съвет с апел за оставка на Гешев, сезиране на Конституционния съд, начало на конституционни дебати за намаляване на парламентарната квота във ВСС, оставка и на правосъдния министър Данаил Кирилов поради професионална и етична непригодност за заемане на този пост.

 

Ето и пълния текст на писмото:

Уважаеми г-н Президент,

г-н представляващ ВСС, Боян Магдалинчев,
г-н министър на Правосъдието, Данаил Кирилов,
г-н Главен прокурор, Сотир Цацаров
         
дами и господа, членове на ВСС,

Като адвокати, упражняващи свободна професия, отстояваща законните права и интереси на българските граждани, няма как да не реагираме, бидейки наблюдатели на едно срамно заседание на Висшия кадрови и административен орган на Съдебната власт /ВСС/ за избор на главен прокурор, което, според нас, на практика унищожи авторитета и доверието в този орган и тежко урони престижа на съдебната система! В този грозен и посредствен спектакъл имаше главни и поддържащи роли, като 20 от членовете на ВСС оставиха имената си като свидетелство за несъстоятелността и порочността на една абсурдна и поръчкова процедура по политическо назначаване на нов главен прокурор, в лицето на единствения кандидат, Иван Стоименов Гешев. Достойни и водещи истинска битка за Правото в този мрачен ден бяха само четирима от ВСС - поздравления за смелостта и доблестта да отстояват истината за членовете на Съдийската колегия, които се държаха като истински магистрати - Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова!

Но има едни дълбочини на цинизма, които  бяха достигнати и, които нямат аналог в най-новата ни демократична история на уж правова държава! Обидното, невъзпитано и направо махленско държане на министър Кирилов, който отдавна следваше да е депозирал своята оставка, поради пълната си непригодност за заемане на високия пост, няма да коментираме, защото ние, адвокати от ФОБА, отдавна се обявихме срещу неговото назначение. Този човек, който си позволява да се държи като в квартална кръчма и да употребява подобен цинично нагъл тон към висши съдии, доказали, за разлика от него своите професионални и нравствени качества, е срам за  една правова държава! Представляващият ВСС, съдия Магдалинчев - вечна съдебна номенклатура, периодично влизащ във ВСС от различна политическа квота на парламентарна партия, но винаги обслужващ силните на деня, е образ и реминесценция на едно минало, което отдавна уж трябваше да забравим, но то упорито се възражда и застрашава върховенството на Правото и правата ни. Но, главният прокурор заслужава особено внимание!  Г-н Цацаров, когато някой виден магистрат и мъж на място изрече тежки думи, трябва да има силата на честта и достойнството да стои зад тях! Ние всички разбрахме какво ни казахте с онези "две други сгради", в които са се правели и решавали всички избори за тримата големи в Съдебната власт досега. Знаем и онова, което съдия с достойнство, г- н Константин Пенчев преди години разкри - "за белите покривки", на които се правят сделките за Съдебната власт, и онова, което друг съдия, Методи Лалов преди месеци каза, за срещите в една сграда с един виден политик и медиен олигарх; разбрахме, че и Вашият избор не е бил по - различен, както и, че настоящият "избор" е по същата схема. Не беше достойно да извъртате своите думи, замесвайки сградата на Президентството и едно болнично заведение, знаем за какво става въпрос. Но изказването на главния прокурор бе най - яркото доказателство, че и сегашният избор е решен на друго място, а не във ВСС, и беше срамна, недостойна и тъжна сценката, в която Данаил Кирилов принуждаваше членове на Съвета да се кълнат, че не им е оказвано въздействие и политически натиск!

След такова признание следват само две неща, господа кадровици - прекратяване на порочната и противозаконна процедура за избор на главен прокурор, изслушване на Главния прокурор в Народното събрание и оставка на заместника му, който той лично посочи за негов наследник. Обидите, които бяха отправени към председателя на ВКС и две дами - върховни съдии, са само крещящ израз на безсилието на аргументите да защитите една незащитима позиция - тази на дирижираното "състезание с един кандидат" за най - важния пост в Съдебната власт и, може би най- влиятелния в цялата държава. А заплахите, които кандидатът Гешев, чрез черен хумор и намеци, си е позволил в коридора спрямо свой опонент, в лицето на съдия Атанаска Дишева, само доказват думите на друг член на ВСС, г-н Шекерджиев от 24.10, че този кандидат е опасен за Правосъдието и демокрацията с реципрочността на своите атаки спрямо несъгласните с него, или иначе казано със своята първична агресивна реакция на критики. Такъв човек не може да бъде Главен прокурор на Европейска демократична държава и затова се обръщаме към целия състав на ВСС, Президента, Парламента и ВАдвС със следните искания:

- Незабавна оставка на заместник главния прокурор Иван Гешев и оттегляне на кандидатурата му, заради непристойно поведение, съчетано с отправяне на публични заплахи към магистрати, членове на ВСС, адвокати, граждански организации, политически партии и бизнесмение;

- Сезиране от Президента на Конституционния съд за тълкуване на процедурата по чл. 129, ал.2 от КРБ относно смисъла на думите "повторно направено предложение" в хипотезата на осъществен избор с един кандидат на две гласувания, преди подписване на Указа за назначаване на главен прокурор;

- Начало на конституционен дебат за намаляване на парламентарната квота във ВСС,  правомощията и начина на избор на Главния прокурор;

- Незабавна оставка на правосъдния министър, Данаил Кирилов, поради професионална и етична непригодност за заемане на този пост;

- Изслушване на Главния прокурор в Народното събрание по въпроса какво е имал предвид с изказването си за решенията на ВСС по избора на висши административни ръководители, които се взимат "и в други две сгради", и гласуване на решение за приемане на конкретни мерки за недопускане на външно влияние при изборите за висши магистрати и в решенията на ВСС.

Ние настояваме също ВАдвС да подаде конституционна жалба за нарушаване на чл.129 от КРБ при така проведената процедура по избора на нов главен прокурор!

Прилагаме списък на адвокатите подкрепили настоящото отворено писмо: 

1. адв. Диана Харалампиева Драгиева, САК, л. н.№ 100053981
2. адв. Полина Стоянова Велчева, САК, л.н  № 130067701
3. адв. Ася Олегова Манджукова-Стоянова, АК- Видин, л. н.№ 1100014837
4. адв. Маринела Иванова Петрова-Ашикова, САК ,л.н.№ 1600619810
5. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК - Варна, л.н.  № 1100068790
6. адв. Александрина Тотева Танева, АК -Перник, л. н. № 1600000523.
7. адв. София Димитрова Пенева,  АК-Бургас, л.н.№ 1500041180
8. адв.Стела Николова, ВнАК,  л.н.№ 1400091990, 
9. адв. Камен Добринов Добрев, САК,  л.н. № 1100581210
10. адв. Милена Златкова, САК, л.н. № 1300471610
11. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК -Варна, л.н.№ 1200084090
12. адв. Ани Стефанова Петкова, САК, л.н. № 1500014547
13. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК- Благоевград, л.н. № 1500056727
14. адв. Ясен Василев Крайчев, АК Пловдив, л. н. №  4400036340
15. адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л. н. №  1000355710
16. адв. Юлияна Бениаминова Боглева - САК, л. н.  № 1300525110
17. адв. Маргарита Славова Калайджиева, САК, л.н. № 1200112910.
18. адв. Александър Кърлин , ВТАК , л.н. № 1300021850
19. адв. Йонка Георгиева Цонева-Темелкова, САК , л.н. № 1000342310
20. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК,  л. н. № 1300430210
21. адв. Теодор Любенов Георгиев, САК, л.н. №  1000705510
22. адв. Милена Драганова Спасова, БАК, л.н. №  1700069780
23. адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград , л.н. № 1100050027
24. адв. Огнян Ванчев Ангелов, АК- Хасково,  л.н.№ 1700006263, 
25. адв. Мариана Трифонова, АК- Бургас, л.н. № 1700026480
26. адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, л. н. №1200088840
27. адв. Цветанка Иванова Иванова, САК, л.н. № 1500624510
28. адв. Венцислав Людмилов Петров, САК,  л. н. № 1700559010
29. адв. Мариета Георгиева Пешева,  САК, л.н. № 1700474910
30. адв. Десислава Любенова Филипова, САК, л. н. № 1200388410
31. адв. Кремена Иванова Крумова, САК, л.н. № 1600566710
32. адв. Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова, СтАК, л.н. № 1700007860
33. адв. Николай Петров Генчев, САК, л.н. № 1900274610
34. адв. Станислав Любомиров Рачовски, АК - Варна, л.н. №  1300091190.
35. адв. Велислав Величков Величков, САК, л.н. № 1200344710
36. адв. Светлана Людмилова Георгиева, САК, л.н. № 1900192810
37. адв Слави Котаров, АК -Стара Загора, л. н. №  1400038260
38. адв. Пламен Олегов Петков, САК, л.н. № 1600392310
39. адв. Петър Анатолиев Първанов, САК,  л.н. № 1600593510
40. адв. Благовеста Стоянова Ганчева при АК-Варна, л.н. №  1600005690.
41. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, л.н. № 1000623710
42. адв. Росица Кирова, АК-Перник, л.н. №  1000024423
43. адв. Адриана Петкова Балева, САК, л. н. №  1200245810.
44. адв. Веселина Александрова, АК Пловдив,  л. н. № 1000113340
45. адв. Тодор Монов Янкулов, АК-Перник, л.н. № 1500018123
46. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, л.н . №  1300002510
47. адв. Мария Милкова Соколова, САК, л.н. №  1900534810
48. адв. Стела Цветкова Христоскова, САК,  л.н. № 1900498610.
49. адв. Петър Светославов Даскалов, АК-Стара Загора,  л.н. № 1800026560
50. адв. Гергана Иванова Николова, АК - Бургас, л.н.  № 1000010180
51. адв. Теодор Артуров Божинов, САК, л. н. №  1000236010
52. адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, л.н.  № 1600117540
53. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л.н.  № 1500605510
54. адв. Деница Венциславова Колева - Корновска, АК - Варна, л. н.№ 1300123390
55. адв. Валя Георгиева Разпопова, САК, л.н.  № 1200199910.
56. адв. Петя Лилова - Георгиева, САК, л.н. №  1000497910
57. адв. Боряна Божидарова Божкова -САК, л.н. №  1500215810
58. адв. Кирил Владиславов Янев, САК, л.н. №  1100559710
59. адв. Екатерина Димитрова, АК-Сливен, л.н.  № 1200027388
60. адв. Ивелин Димитров, АК-Варна, л.н. № 1000043590
61. адв. Марияна Калчева, САК, л.н.  № 1400447910
62. адв. Детелина Василева Костадинова - САК, л.н. №  1000143010
63. адв. Искра Немчева, АК Благоевград, л. н.  № 1500014927
64. адв. Даниел Иванов САК , л.н. № 1500717510
65. адв. Ясен Кръстев , АК Варна,  л.н. № 1200155790
66. адв. Петя Нойчева, САК, л. н. №  1600113210
67. адв. Тодор Божков,  АК Пловдив, л.н. № 1900094840
68. адв. Венета Захариева,  САК, л.н. №  1900012610
69. адв. Гълъбина Карамитрева, АК Пазарджик, л.н. №  1800031944
70. адв. Георги Константинов Димитров,  САК, л.н. №  1200501110
71. адв. Елена Даскалова-Радева, АК-Смолян, л.н. № 1200003147
72. адв. Ивета Николова, САК, л.н.  № 1100670410
73. адв. Калин Александров Найденов, АК – Хасково, с л.н.  № 1200044663
74. адв. Костан Тончев, БАК, л. н.  №  1300024680
75. адв. Валентина Николова Стоянова , БАК,  л.н. № 1600004380
76. адв. Евелина Миткова Моловска, АК-Смолян, л.н. №  4000003647
77. адв. Румяна Нехризова,  САК, л.н. № 1800355210
78. адв. Елена Асенова- Василева, АК- Пазарджик, л.н.№ 1000008344
79. адв. Анатолий Гинев Леков - ХАК , л.н. № 1600012463
80. адв. Радослав Малинов Миков- САК, л. н. №  1100683510
81. адв. Росен Пенчев Рашков - САК, л.н. №  1000718310
82. адв. Ивелина Владимирова Иванова-Парушева, АК-Варна, л. н. №1200044190
83. адв. Изабела Атанасова Иванова, САК, л.н. №  1700052010
84. адв. Ани Стефанова Петкова, АК – Смолян,  л.н. №  150001454


                        С уважение:                                   адв. Велислав Величков 

Коментари

смехурко's picture
смехурко
смехурко

Цацаров и Гешев?

Цацаров, като блестящ юрист (всички го признават), блестеше със своето отсъствие при установяване и осъждане на корумпирани висши служители и управници! Гешев също започна да блести, с просташки подмятания и правени на политически оценки и подмятания.

Калин

Шампион по политически оценки е Лозан Панов, но не е само това - той ходи и на политически митинги като протестиращ.

Време е да дойдат танковете.

Време е да дойдат танковете. Ама още не сме ги купили :)
ефрейтора |'s picture
ефрейтора |
ефрейтора

Много е лесно-

Величков извежда тези адвокати пред Президентството , командва , падат на колене , стоят така три дена и работата става...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията