Правителството е взело днес решение да финансира няколко проекта за спешни мерки за справяне с кризата в Перник, сред които и авариен план на познатия като активист от движението "Да запазим Корал" - Атанас Русев.

Това обяви след заседанието на кабинета регионалната министърка Петя Аврамова. Стойността му е 340 000 лева.

Русев отдавна говори за своя авариен план и за това, че досега не му е било обърнато внимание. Преди ден той обяви в интервю за БНР, че идеята му (на него и екипа му, в който влизали хидроинженери, геолози, инженери) е да се обединят водите във Витоша.

"През последните два месеца ние сме направили обходни терени, проверили сме абсолютно всичко и считаме, че по тази линия можем да прекараме между 300 и 700 литра в секунда вода при това маловодие и те да стигнат до язовир "Студена". Други части от плана ни са заети с други, допълнителни водоизточници, от които може между 100 и 200 литра в секунда да добавим в язовира. Тази вода, за която говорим е чиста, питейна, планинска вода", заяви за радиото. Русев посочи, че сборно мерките биха осигурявали в язовира около 40 000 куб. м вода на ден.

Аврамова обяви днес подписане на споразумение с Община Перник за 1,8 милиона лева за временно аварийно съоръжение и изготвяне на хидрогеоложки доклад относно изпълнението на тези дейности. Планът на "Русев" също е част от споразумението.

По думите й той бил разгледан от много експерти, които дали препоръка за неговото изпълнение.

"В тази кризисна ситуация ще предприемем всички мерки, дори непопулярни мерки и действия, които могат да доведат по някакъв начин до увеличение на притока в язовир "Студена". Затова финансираме и този авариен план, който ни е предложен. Той е на стойност 340 000 лева. Екипите на инж. Русев са в готовност и днес започват реални действия по подготовка на изпълнение на този авариен план", посочи Аврамова.

На въпрос какво представлява аварийният план, посочи:

"Черпене на вода от статични водни обеми, които са образувани в карстови пещери в района и които ние аварийно можем да изтеглим и да подадем за нуждите на град Перник. По-подробно той да го обясни, защото е специфичен."

От думите на министърката се разбра, че цялостна подмяна на ВиК съоръженията в Пернишко засега не се предвижда. Но местното ВиК дружество е подписало договор за 106 млн. лв. по ОПОС за различни дейности, които трябва да бъдат изпълнени догодина. 

 "Цялостна подмяна... Тя няма да бъде и цялостна, защото са много милионите, които са необходими", заяви министърката.

По думите й сега усилията са съсредоточени върху справянето с множеството аварии заради двуразовия режим.