Article_top

"От тях (доказателствата по делото, б.р.) категорично се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена“, с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник."

Това се казва в поредно съобщение на прокуратурата, в което се изнасят данни от текущото досъдебно производство срещу Нено Димов, макар че то е съвсем в началото си.

Както от началото на разследването, от прокуратурата заявяват:

"От материалите по делото е видно, че Нено Димов - в качеството си на министър на околната среда и водите е бил надлежно и редовно информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество в язовира, същият е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници. По този начин Нено Димов не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир „Студена“ за питейни и битови нужди на населението в региона."

Интересни са показанията на Мая Дряновска, шеф на отдел "Управление на риска от наводнения" в МОСВ, която казва следното:

"Искам да посоча, че по стационарния ми телефон с номер... в първия или втория работен ден на новата 2020 г. ми позвъни мъж и ми се представи като изпълнителния директор на "Стомана индъстри".  Не помня името му, но той ми каза, че министър Нено Димов му е казал да ми се обади на мен лично (това става, след като в края на ноември при наличие на крещяща водна криза, водоподаването за двете предприятия първо е намалено драстично, а в крайна сметка - и спряно, б.р.)

Искането на този човек беше да му се отпусне вода за неговото предприятие "Стомана индъстри" през месеците януари и февруари 2020... Той ми каза, че бил говорил с министъра Нено Димов и той му казал да ми звънне на мен."

Получил категоричен отказ, но пропуснал да каже "какво са си говорили преди това" с министър Нено Димов.

Този човек бе много любезен.

Дряновска продължава още: "Стомана индъстри" и Топлофикац;ия -Перник, освен че са имали и разрешителни за водовземане от р. Струма, са обявили, че са използвали от язовир "Студена" следните количества: 1,342 млн куб м за 2018 г. и 1,346 милиона кубика за сушавата 2019-а. Обаче ключовата дума е обявили.

На 29 ноември (когато водната криза в Перник вече е общоизвестна, б.р.) била направена проверка от Басейнова дирекция- Благоевград и установили, че липсва основният измервателен уред - демонтирано е водомерното устройство, което отчита излизащата от язовира вода. За това не е била уведомена Басейнова дирекция, а съставеният акт бил за оператора - ВиК-Перник, става ясно още от думите на свидетелката.

Забележително е следното обяснение:

"Служител на ВиК обяснил на проверяващите и на нашия служител, че този водомер бил взет под наем и наемателят си го е прибрал, но не са уточнили дата на прибирането на водомера."

От думите ѝ става ясно и още нещо любопитно: че Нено Димов въвел практика - когато му се подава за утвърждаване график за отпускане на вода, да е придружен с обяснителни записки, за да взима по-информирано решенията си. Тези пояснителни бележки обаче не са били деловодно завеждани, администрирани и архивирани, защото били в свободна форма (едно от основните обвинения срещу министъра се базира на това, че отдолу на графиците стои само негов подпис, б.р.).

"Министър Нено Димов винаги е упражнявал сам това свое правомощие по утвърждаване на месечните графици за комплексните и значими язовири", заявява още служителката.

Сред другите разпитани са зам.министрите Атанаска Николова (която казва, че научила за проблема от медиите) и ресорният - Красимир Живков. 

"Искам да отбележа, че два синдиката са входирали в МОСВ писма, с които предупреждават, че ако не бъде отпуснат 20 000 куб. м вода за промишлени нужди на "Стомана индъстри", то хиляди перничани ще протестират пред Министерски съвет", казва Живков.

От Специализираната прокуратура заявяват, че продължават "детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица" от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на водата.

Оригиналните материали, разпространени от прокуратурата може да видите тук.

При подобни предни "избирателни" пускания на разпити и други документи от иначе секретното досъдебно производство, адвокат Ина Лулчева преди време бе входирала молба - да ѝ дадат всички документи на прокуратурата, за да може и тя да си пуска пасажи, които я устройват.

Ключови думи
 

"От тях (доказателствата по делото, б.р.) категорично се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена“, с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник."

Това се казва в поредно съобщение на прокуратурата, в което се изнасят данни от текущото досъдебно производство срещу Нено Димов, макар че то е съвсем в началото си.

Както от началото на разследването, от прокуратурата заявяват:

"От материалите по делото е видно, че Нено Димов - в качеството си на министър на околната среда и водите е бил надлежно и редовно информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество в язовира, същият е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници. По този начин Нено Димов не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир „Студена“ за питейни и битови нужди на населението в региона."

Интересни са показанията на Мая Дряновска, шеф на отдел "Управление на риска от наводнения" в МОСВ, която казва следното:

"Искам да посоча, че по стационарния ми телефон с номер... в първия или втория работен ден на новата 2020 г. ми позвъни мъж и ми се представи като изпълнителния директор на "Стомана индъстри".  Не помня името му, но той ми каза, че министър Нено Димов му е казал да ми се обади на мен лично (това става, след като в края на ноември при наличие на крещяща водна криза, водоподаването за двете предприятия първо е намалено драстично, а в крайна сметка - и спряно, б.р.)

Искането на този човек беше да му се отпусне вода за неговото предприятие "Стомана индъстри" през месеците януари и февруари 2020... Той ми каза, че бил говорил с министъра Нено Димов и той му казал да ми звънне на мен."

Получил категоричен отказ, но пропуснал да каже "какво са си говорили преди това" с министър Нено Димов.

Този човек бе много любезен.

Дряновска продължава още: "Стомана индъстри" и Топлофикац;ия -Перник, освен че са имали и разрешителни за водовземане от р. Струма, са обявили, че са използвали от язовир "Студена" следните количества: 1,342 млн куб м за 2018 г. и 1,346 милиона кубика за сушавата 2019-а. Обаче ключовата дума е обявили.

На 29 ноември (когато водната криза в Перник вече е общоизвестна, б.р.) била направена проверка от Басейнова дирекция- Благоевград и установили, че липсва основният измервателен уред - демонтирано е водомерното устройство, което отчита излизащата от язовира вода. За това не е била уведомена Басейнова дирекция, а съставеният акт бил за оператора - ВиК-Перник, става ясно още от думите на свидетелката.

Забележително е следното обяснение:

"Служител на ВиК обяснил на проверяващите и на нашия служител, че този водомер бил взет под наем и наемателят си го е прибрал, но не са уточнили дата на прибирането на водомера."

От думите ѝ става ясно и още нещо любопитно: че Нено Димов въвел практика - когато му се подава за утвърждаване график за отпускане на вода, да е придружен с обяснителни записки, за да взима по-информирано решенията си. Тези пояснителни бележки обаче не са били деловодно завеждани, администрирани и архивирани, защото били в свободна форма (едно от основните обвинения срещу министъра се базира на това, че отдолу на графиците стои само негов подпис, б.р.).

"Министър Нено Димов винаги е упражнявал сам това свое правомощие по утвърждаване на месечните графици за комплексните и значими язовири", заявява още служителката.

Сред другите разпитани са зам.министрите Атанаска Николова (която казва, че научила за проблема от медиите) и ресорният - Красимир Живков. 

"Искам да отбележа, че два синдиката са входирали в МОСВ писма, с които предупреждават, че ако не бъде отпуснат 20 000 куб. м вода за промишлени нужди на "Стомана индъстри", то хиляди перничани ще протестират пред Министерски съвет", казва Живков.

От Специализираната прокуратура заявяват, че продължават "детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица" от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на водата.

Оригиналните материали, разпространени от прокуратурата може да видите тук.

При подобни предни "избирателни" пускания на разпити и други документи от иначе секретното досъдебно производство, адвокат Ина Лулчева преди време бе входирала молба - да ѝ дадат всички документи на прокуратурата, за да може и тя да си пуска пасажи, които я устройват.

Коментари

Според Йорданка Христов.....

..."..който е риба нека се пържи!"

Гугъл... лиони мили мили грама вода е получила Стомана..

Така е по-страшно нали? Вчера ви писах за вашата манипулация за цената на кубик вода по 13 ст, че не е за питейната, а за промишлена вода!!! Днес уточнението на прокуратурата по темата доказа правотата ми. Да се извинихте на читателите? Че журналистите са неграмотни го знаем, но някой над тах да има глава на раменете си?
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Грешите, госпожо!

Този човек не е изпратен от Димов, а от неговия начаялник!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Страх ли ви е от новия коронавирус SARS-CoV-2?