Article_top

Депутатите в Народното събрание приеха и последните промени, свързани с продължителната атака срещу онлайн платформите посредници при краткосрочното настаняване. Това стана без дебати по темата с гласовете на управляващите. 

Какво се прие днес? Накратко - за стаи и апартаменти за гости да се дължи туристически данък - тоест сума на турист на нощ. Предложението отново беше направено от председателката на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянов. Самият текст пък отново беше прокаран по любимия на управляващите начин - между двете четения на съвсем друг закон. Този път беше използван този за независимия финансов одит, който, както и да бъде разглеждан, няма нищо общо с туризма.

По същество текстът гласи, че не само "категоризираните" места за настаняване (хотелите със съответните звезди), но и "регистрираните" имоти (стаи и апартаменти за гости) - ще трябва да плащат налога. Като за втората категория имоти туристическият данък на човек на нощ ще е в същия размер като за хотелите с категория "една звезда". 

Стаите и апартаменти за гости влязоха в регистрационен режим с промените в Закона за туризма, приети окончателно от Народното събрание на 12 февруари. В същия този ден - тоест няколко часа след гласуването, Стоянова направи предложението за местния данък на тези имоти, като в мотивите си се позовава именно на приетите току- що промени в туристическия закон - към въпросния момент дори още невлезли в сила. Обяснението беше, че Законът за местните данъци и такси трябва да се синхронизира с този за туризма и да има разпоредба за новия вид имоти, които влизат в регистрите. 

Колко ще плащат собствениците на тези апартаменти се определя с наредба на общинския съвет в съответната община. В момента той варира в диапазона от 40 ст. до 80 ст. на вечер на човек. 

Парите, които общините събират, пък трябва да отиват за мероприятия, свързани с програмата за развитие на туризма -  именно изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, за туристически центрове, информационно обслужване на туристи, поддръжка на туристически обекти и реклама. 

Така само за два месеца депутатите приеха серия от рестрикции и утежнения за хората, които отдават под наем апартаментите си за кратки срокове на туристи. Рекапитулацията на промените е следната: апартаментите и стаите за гости подлежат на регистрация, а при "пропуск" на такава собствениците ще подлежат на солена глоба - до 5000 лв. Освен това - дължи се новата туристическа такса, допълнителен патентен данък, такса за самата регистрация. Разбира се, остават и всички данъци по печалбата, които собствениците на апартаментите са длъжни да вкарват в хазната. 

Припомняме, че законодателният процес по темата беше започнат от Менда Стоянова и Валери Симеонов и в началото се предполагаше, че освен регистрация апартаментите трябва да получат и категоризация. Малко по-късно тя отпадна заради събралото се обществено недоволство. Въпреки това с въвеждането на патентния данък последствията бяха същите. Единствената реална крачка назад управляващите направиха като се отказаха от идеята си - да можеш да отдаваш апартамент под наем само ако имаш съгласието на поне половината си съкооператори.

 
Парламент Менда Стоянова 09122015 1

Депутатите в Народното събрание приеха и последните промени, свързани с продължителната атака срещу онлайн платформите посредници при краткосрочното настаняване. Това стана без дебати по темата с гласовете на управляващите. 

Какво се прие днес? Накратко - за стаи и апартаменти за гости да се дължи туристически данък - тоест сума на турист на нощ. Предложението отново беше направено от председателката на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянов. Самият текст пък отново беше прокаран по любимия на управляващите начин - между двете четения на съвсем друг закон. Този път беше използван този за независимия финансов одит, който, както и да бъде разглеждан, няма нищо общо с туризма.

По същество текстът гласи, че не само "категоризираните" места за настаняване (хотелите със съответните звезди), но и "регистрираните" имоти (стаи и апартаменти за гости) - ще трябва да плащат налога. Като за втората категория имоти туристическият данък на човек на нощ ще е в същия размер като за хотелите с категория "една звезда". 

Стаите и апартаменти за гости влязоха в регистрационен режим с промените в Закона за туризма, приети окончателно от Народното събрание на 12 февруари. В същия този ден - тоест няколко часа след гласуването, Стоянова направи предложението за местния данък на тези имоти, като в мотивите си се позовава именно на приетите току- що промени в туристическия закон - към въпросния момент дори още невлезли в сила. Обяснението беше, че Законът за местните данъци и такси трябва да се синхронизира с този за туризма и да има разпоредба за новия вид имоти, които влизат в регистрите. 

Колко ще плащат собствениците на тези апартаменти се определя с наредба на общинския съвет в съответната община. В момента той варира в диапазона от 40 ст. до 80 ст. на вечер на човек. 

Парите, които общините събират, пък трябва да отиват за мероприятия, свързани с програмата за развитие на туризма -  именно изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, за туристически центрове, информационно обслужване на туристи, поддръжка на туристически обекти и реклама. 

Така само за два месеца депутатите приеха серия от рестрикции и утежнения за хората, които отдават под наем апартаментите си за кратки срокове на туристи. Рекапитулацията на промените е следната: апартаментите и стаите за гости подлежат на регистрация, а при "пропуск" на такава собствениците ще подлежат на солена глоба - до 5000 лв. Освен това - дължи се новата туристическа такса, допълнителен патентен данък, такса за самата регистрация. Разбира се, остават и всички данъци по печалбата, които собствениците на апартаментите са длъжни да вкарват в хазната. 

Припомняме, че законодателният процес по темата беше започнат от Менда Стоянова и Валери Симеонов и в началото се предполагаше, че освен регистрация апартаментите трябва да получат и категоризация. Малко по-късно тя отпадна заради събралото се обществено недоволство. Въпреки това с въвеждането на патентния данък последствията бяха същите. Единствената реална крачка назад управляващите направиха като се отказаха от идеята си - да можеш да отдаваш апартамент под наем само ако имаш съгласието на поне половината си съкооператори.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?