Нов опит за отдаване на летище "Пловдив" на концесия ще направи правителството - обявявайки нова процедура за определяне на концесионер за строителство. Това съобщи транспортният министър Росен Желязков, след като кабинетът одобри решението за старт на процедурата.

"Чрез възлагането на концесия на летище Пловдив се цели да бъде привлечен финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на летища. По този начин ще бъде гарантирано бъдещето развитие на аеропорта. Концесията ще спомогне за подобряване на съществуващата летищна инфраструктура, достигане на заложените международни стандарти и категории, трансфер на управленско ноу-хау, генериране на трафик и развитие на търговските дейности в региона.", се казва в съобщението на Министерския съвет.

Сред целите на концесията е и изграждането на нов карго терминал, както и създаването на предпоставки за допълнително развитие на летищната инфраструктура.

За последен път анонс, че втори опит за концесия ще има след провала на първия такъв дойде през май 2019 г. Тогава Желязков твърдеше, че това ще стане през юли същата година. Повече от половин година по-късно - решението е факт. 

Смърт на инвеститор и отказ от договор - какво се случи първия път?

Предишният опит за концесиониране на летището край града под тепетата се провали. През 2018 г. за концесионер за срок от 35 години бе избран консорциум между китайската компания "Хайнан" и българската "Пловдив еърпорт инвест". Обещанието бе за инвестиции в размер на 79 млн. евро и фиксирано концесионното възнаграждение - 600 хил. лв. на година. Плюс 6% от приходите. фиксирана част и 6% от приходите плаващо.

Консорциумът обаче се отказа да подпише договор с Министерството на транспорта и не подаде в срок нужните документи за това. Преди това в китайската компания се случи трагедия - при инцидент загина нейния съпредседател и основател Уанг Джен. По същото време конгломератът страдаше и от финансови затруднения.

В крайна сметка през откомври 2018 г. правителството взе решение за прекратяване на концесионната процедура. Другата опция по закон бе да се предложи на класирания на второ място участник в процедурата да сключи договор. Това бе "Консорциум Летище Пловдив", съставен от "Тракия икономическа зона" и автотранспортната ПИМК. Последната междувременно спечели концесията на интермодалния терминал край града на тепетата. Офертата предвиждаше 120 хил. лв. фиксирано концесионно възнаграждение и плаващо от 6% от приходите. Заради големи разлики в офертите обаче не се пристъпи към тази опция. Поне това беше официалното обяснение. Второто обяснение пък бе приетият след откриване на процедурата нов Закон за концесиите. На това основание Министерският съвет заяви, че е "икономически и правно оправдано" концесията на летище "Пловдив" да бъде прекратена и ако има нова - то тя да е по новия ред.

Вероятно в новата концесионна документация ще има заложени и гаранции в случай на отказ от инвеститора - такава бе заявката на министъра миналата година.

Изискванията към участниците в процедурата ще бъдат практически опит в експлоатация на международно летище с пътникопоток не по-малко от 450 000 годишно - не по-малко на 5 години през изминалите 10 години, обясни днес транспортният министър. При предишната процедура това условие се отнасяше за петгодишен период. От кандидат-концесионерите сега ще се изисква да имат регистриран основен капитал поне 1 млн. лева. Размерът на балансовата или пазарна стойност на дълготрайните материални активи не трябва да е по-малък от 40 млн. лева. Освен това те трябва да са финансирали поне един проект, чиято стойност надвишава 10 млн. лева през последните 10 години, обясни Желязков. Претендентите трябва да имат и опит в набирането на финансови средства.