Article_top

Не отговарят на истината думите на представляващия ВСС Боян Магдалинчев пред няколко медии вчера и днес: че от Държавния департамент на САЩ е пристигнала информация във връзка с твърдението за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.

А председателят на ВКС Лозан Панов...

"...категорично възразява срещу опитите на представляващия ВСС да манипулира общественото мнение и да създаде неверни внушения за съществуващи доказателства и счита за свой професионален дълг да запознае българското общество с фактите."

Това пише в своя позиция Лозан Панов, след като Боян Магдалинчев пред няколко медии разпространи, че имат писмо от САЩ с факти за съдия Андон Миталов.

Именно съдията от спецсъда бе посочен от Държавния департамент като първия българин, комуто се отнема правото да влиза в Щатите, защото е замесен в корупция. Това стана на 5 февруари, а понеже явно свари българската държава напълно изненадана, на 6-и ВСС се зае да изиска всички налични данни за случая. Включитено от главния прокурор, КПКОНПИ и самия Държавен департамент.

 Какво обобщава днес Панов:

- на 17.03.2020 г., главният прокурор (Иван Гешев) отговаря, че във ВКП не са постъпвали жалби или сигнали, съдържащи данни за извършено престъпление от съдия Андон Миталов.

- на 18.02.2020 г. председателят на КПКОНПИ (Сотир Цацаров) изпраща отговор, в който не отговаря дали е имало или не е имало такава проверка на съдия Андон Миталов, а цитира разпоредбата на чл. 49 от ЗПКОНПИ, която забранявала да се разгласяват факти и данни по подадени сигнали.

След като председателят на ВКС пита и главния съдебен инспектор Теодора Точкова, тя отговаря общоизвестното - че самият Сотир Цацаров през ноември прати сигнал в Инспектората срещу Миталов по повод определението му Николай Малинов, който по това време е с временна забрана да напуска страната, да бъде пуснат до Русия, да си получи ордена и да се върне. Което и стана...

"По постъпилия сигнал Инспекторатът е извършил проучване и е дал становище, че няма основание за образуване на проверка по случая, тъй като не са установени нарушения по образуването, движението и приключването на делото. Инспекторатът също така потвърждава, че освен искането на главния прокурор до ИВСС да се произнесе по същество по правилността на цитирания съдебен акт няма други сигнали по отношение на съдия Миталов", пишат от ИВСС.

Казано просто - след проверка на сигнала на Цацаров Инспекторатът реши, че няма как да има дисциплинарно дело срещу съдията за негово решение по работа.

Тогава стигаме до заявеното вчера от Боян Магдалинчев - че в Съдийската колегия са пристигнали данни от американското посолство за Миталов.

"На 20.03.2020 г. председателят на ВКС е уведомен от ВСС за постъпило копие на паметна бележка относно среща, проведена на 13.03.2020 г. в гр. София, в МВнР, между представители на Министерството и посолството на САЩ в България. В т. нар. писмо с гриф „поверително“ от МВнР по думите на представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев в интервюто му за „Свободна Европа“ само се обективира наличието на проведената среща, но не се съдържа информация, която да дава отговор на питането на Съдийската колегия на ВСС относно твърденията за корупционно поведение на съдия Андон Миталов."

Ето и пълния текст на позицията на Панов:

Позиция на председателя ВКС относно твърденията на представляващия ВСС за предадени данни за корупция на съдия Андон Миталов

По повод на изнесените вчера пред медии данни от представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) г-н Боян Магдалинчев, че от Държавния департамент на САЩ е пристигнала информация във връзка с твърдението за корупционно поведение на съдия Андон Миталов, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) заявява, че това не отговаря на истината. Той категорично възразява срещу опитите на представляващия ВСС да манипулира общественото мнение и да създаде неверни внушения за съществуващи доказателства и счита за свой професионален дълг да запознае българското общество с фактите:

На 5 февруари тази година държавният секретар на САЩ включи съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд (СНС) в списъка на лицата със забрана за влизане в САЩ поради негово участие в значителни корупционни дейности. На извънредно заседание на 6.02.2020 г. Съдийската колегия на ВСС взе решение да поиска от главния прокурор, КПКОНПИ и Държавния департамент всички възможни данни по случая.

Отговорът на главния прокурор

На 6.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща писмо с вх. № PRB202004647877I/6.02.2020 г. с питане постъпвали ли са сигнали или жалби срещу посоченото лице с характер на съобщение за извършено престъпление и извършвани ли са в тази връзка проверки.

На 11.02.2020 г. е изпратено ново писмо до главния прокурор с вх. № PRB202004696439I/11.02.2020 г., с което председателят на ВКС напомня, че все още не е получил отговор на писмото от 6.02.2020 г.

След 40 дни, на 17.03.2020 г., главният прокурор отговаря, че във ВКП не са постъпвали жалби или сигнали, съдържащи данни за извършено престъпление от съдия Андон Миталов, и към момента няма данни същото лице да е привлечено към наказателна отговорност за извършено престъпление.

Отговорът на председателя на КПКОНПИ

На 6.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща писмо до председателя на КПКОНПИ с вх. № ЦУ01-2225/6.02.2020 г. с искане за информация постъпвали ли са в комисията сигнали или жалби срещу Андон Миталов. Тъй като в продължение на пет дни не е получен отговор, на 11.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща ново писмо до КПКОНПИ, за да напомни за депозираното си на 6.02.2020 г. искане.

След повторното напомняне на 18.02.2020 г. председателят на КПКОНПИ изпраща отговор, в който не отговаря дали е имало или не е имало такава проверка на съдия Андон Миталов, а цитира разпоредбата на чл. 49 от ЗПКОНПИ, която забранявала да се разгласяват факти и данни по подадени сигнали.

Отговорът на главния инспектор на Инспектората към ВСС

На 6.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща писмо и до главния инспектор на Инспектората към ВСС, с което изисква информация дали има образувана проверка на Инспектората срещу съдия Андон Миталов. На 10.02.2020 г. главният инспектор отговаря, че на 4.11.2019 г. в Инспектората е постъпил сигнал от главния прокурор на Република България, заведен с вх. № 30593/4.11.2019 г. с искане до ИВСС да се произнесе по същество по правилността на съдебния акт по ч.н.д. № 4014/2019 г. по описа на СНС, с което е разрешено на обвиняемо лице да напусне страната. По постъпилия сигнал Инспекторатът е извършил проучване и е дал становище, че няма основание за образуване на проверка по случая, тъй като не са установени нарушения по образуването, движението и приключването на делото. Инспекторатът също така потвърждава, че освен искането на главния прокурор до ИВСС да се произнесе по същество по правилността на цитирания съдебен акт няма други сигнали по отношение на съдия Миталов.

Отговорът на посолството на САЩ чрез МВнР на Република България

След извънредното си заседание на 6.02.2020 г. Съдийската колегия на ВСС отправя искане чрез МВнР към американската страна да бъде предоставена информацията, с която разполага във връзка с твърденията за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.

На 20.03.2020 г. председателят на ВКС е уведомен от ВСС за постъпило копие на паметна бележка относно среща, проведена на 13.03.2020 г. в гр. София, в МВнР, между представители на министерството и посолството на САЩ в България. В т. нар. писмо с гриф „поверително“ от МВнР по думите на представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев в интервюто му за „Свободна Европа“ само се обективира наличието на проведената среща, но не се съдържа информация, която да дава отговор на питането на Съдийската колегия на ВСС относно твърденията за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.

 

Не отговарят на истината думите на представляващия ВСС Боян Магдалинчев пред няколко медии вчера и днес: че от Държавния департамент на САЩ е пристигнала информация във връзка с твърдението за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.

А председателят на ВКС Лозан Панов...

"...категорично възразява срещу опитите на представляващия ВСС да манипулира общественото мнение и да създаде неверни внушения за съществуващи доказателства и счита за свой професионален дълг да запознае българското общество с фактите."

Това пише в своя позиция Лозан Панов, след като Боян Магдалинчев пред няколко медии разпространи, че имат писмо от САЩ с факти за съдия Андон Миталов.

Именно съдията от спецсъда бе посочен от Държавния департамент като първия българин, комуто се отнема правото да влиза в Щатите, защото е замесен в корупция. Това стана на 5 февруари, а понеже явно свари българската държава напълно изненадана, на 6-и ВСС се зае да изиска всички налични данни за случая. Включитено от главния прокурор, КПКОНПИ и самия Държавен департамент.

 Какво обобщава днес Панов:

- на 17.03.2020 г., главният прокурор (Иван Гешев) отговаря, че във ВКП не са постъпвали жалби или сигнали, съдържащи данни за извършено престъпление от съдия Андон Миталов.

- на 18.02.2020 г. председателят на КПКОНПИ (Сотир Цацаров) изпраща отговор, в който не отговаря дали е имало или не е имало такава проверка на съдия Андон Миталов, а цитира разпоредбата на чл. 49 от ЗПКОНПИ, която забранявала да се разгласяват факти и данни по подадени сигнали.

След като председателят на ВКС пита и главния съдебен инспектор Теодора Точкова, тя отговаря общоизвестното - че самият Сотир Цацаров през ноември прати сигнал в Инспектората срещу Миталов по повод определението му Николай Малинов, който по това време е с временна забрана да напуска страната, да бъде пуснат до Русия, да си получи ордена и да се върне. Което и стана...

"По постъпилия сигнал Инспекторатът е извършил проучване и е дал становище, че няма основание за образуване на проверка по случая, тъй като не са установени нарушения по образуването, движението и приключването на делото. Инспекторатът също така потвърждава, че освен искането на главния прокурор до ИВСС да се произнесе по същество по правилността на цитирания съдебен акт няма други сигнали по отношение на съдия Миталов", пишат от ИВСС.

Казано просто - след проверка на сигнала на Цацаров Инспекторатът реши, че няма как да има дисциплинарно дело срещу съдията за негово решение по работа.

Тогава стигаме до заявеното вчера от Боян Магдалинчев - че в Съдийската колегия са пристигнали данни от американското посолство за Миталов.

"На 20.03.2020 г. председателят на ВКС е уведомен от ВСС за постъпило копие на паметна бележка относно среща, проведена на 13.03.2020 г. в гр. София, в МВнР, между представители на Министерството и посолството на САЩ в България. В т. нар. писмо с гриф „поверително“ от МВнР по думите на представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев в интервюто му за „Свободна Европа“ само се обективира наличието на проведената среща, но не се съдържа информация, която да дава отговор на питането на Съдийската колегия на ВСС относно твърденията за корупционно поведение на съдия Андон Миталов."

Ето и пълния текст на позицията на Панов:

Позиция на председателя ВКС относно твърденията на представляващия ВСС за предадени данни за корупция на съдия Андон Миталов

По повод на изнесените вчера пред медии данни от представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) г-н Боян Магдалинчев, че от Държавния департамент на САЩ е пристигнала информация във връзка с твърдението за корупционно поведение на съдия Андон Миталов, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) заявява, че това не отговаря на истината. Той категорично възразява срещу опитите на представляващия ВСС да манипулира общественото мнение и да създаде неверни внушения за съществуващи доказателства и счита за свой професионален дълг да запознае българското общество с фактите:

На 5 февруари тази година държавният секретар на САЩ включи съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд (СНС) в списъка на лицата със забрана за влизане в САЩ поради негово участие в значителни корупционни дейности. На извънредно заседание на 6.02.2020 г. Съдийската колегия на ВСС взе решение да поиска от главния прокурор, КПКОНПИ и Държавния департамент всички възможни данни по случая.

Отговорът на главния прокурор

На 6.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща писмо с вх. № PRB202004647877I/6.02.2020 г. с питане постъпвали ли са сигнали или жалби срещу посоченото лице с характер на съобщение за извършено престъпление и извършвани ли са в тази връзка проверки.

На 11.02.2020 г. е изпратено ново писмо до главния прокурор с вх. № PRB202004696439I/11.02.2020 г., с което председателят на ВКС напомня, че все още не е получил отговор на писмото от 6.02.2020 г.

След 40 дни, на 17.03.2020 г., главният прокурор отговаря, че във ВКП не са постъпвали жалби или сигнали, съдържащи данни за извършено престъпление от съдия Андон Миталов, и към момента няма данни същото лице да е привлечено към наказателна отговорност за извършено престъпление.

Отговорът на председателя на КПКОНПИ

На 6.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща писмо до председателя на КПКОНПИ с вх. № ЦУ01-2225/6.02.2020 г. с искане за информация постъпвали ли са в комисията сигнали или жалби срещу Андон Миталов. Тъй като в продължение на пет дни не е получен отговор, на 11.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща ново писмо до КПКОНПИ, за да напомни за депозираното си на 6.02.2020 г. искане.

След повторното напомняне на 18.02.2020 г. председателят на КПКОНПИ изпраща отговор, в който не отговаря дали е имало или не е имало такава проверка на съдия Андон Миталов, а цитира разпоредбата на чл. 49 от ЗПКОНПИ, която забранявала да се разгласяват факти и данни по подадени сигнали.

Отговорът на главния инспектор на Инспектората към ВСС

На 6.02.2020 г. председателят на ВКС изпраща писмо и до главния инспектор на Инспектората към ВСС, с което изисква информация дали има образувана проверка на Инспектората срещу съдия Андон Миталов. На 10.02.2020 г. главният инспектор отговаря, че на 4.11.2019 г. в Инспектората е постъпил сигнал от главния прокурор на Република България, заведен с вх. № 30593/4.11.2019 г. с искане до ИВСС да се произнесе по същество по правилността на съдебния акт по ч.н.д. № 4014/2019 г. по описа на СНС, с което е разрешено на обвиняемо лице да напусне страната. По постъпилия сигнал Инспекторатът е извършил проучване и е дал становище, че няма основание за образуване на проверка по случая, тъй като не са установени нарушения по образуването, движението и приключването на делото. Инспекторатът също така потвърждава, че освен искането на главния прокурор до ИВСС да се произнесе по същество по правилността на цитирания съдебен акт няма други сигнали по отношение на съдия Миталов.

Отговорът на посолството на САЩ чрез МВнР на Република България

След извънредното си заседание на 6.02.2020 г. Съдийската колегия на ВСС отправя искане чрез МВнР към американската страна да бъде предоставена информацията, с която разполага във връзка с твърденията за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.

На 20.03.2020 г. председателят на ВКС е уведомен от ВСС за постъпило копие на паметна бележка относно среща, проведена на 13.03.2020 г. в гр. София, в МВнР, между представители на министерството и посолството на САЩ в България. В т. нар. писмо с гриф „поверително“ от МВнР по думите на представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев в интервюто му за „Свободна Европа“ само се обективира наличието на проведената среща, но не се съдържа информация, която да дава отговор на питането на Съдийската колегия на ВСС относно твърденията за корупционно поведение на съдия Андон Миталов.

Коментари

ефрейтора от 50130's picture
ефрейтора от 50130
ефрейтора

Малий...

Лозан/Клипа/Панов отдавна е "Горе на черешата" . Но явно е започнал да се катери...
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Малей,

Малей,
туй да вземеш една сопа и да почнеш го псуваш, псуваш, псуваш, тоя тъп ефрейтор.
ефрейтора от 50130's picture
ефрейтора от 50130
ефрейтора

А когато стигне върха на черешата ,

Лоза/Клипа/Панов в цял ръст ще произнесе пламенно обръщение към българския народ и световната прогресивна общественост...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?