Article_top

Кризисни мерки, сред които орязване на щатове, замразяване на нови конкурси за асистенти, доценти и професори, намаляване на заплати и съкращения в администрацията предприемат две държавни висши училища - Минно-геоложкият университет (МГУ) „Св. Иван Рилски" и Стопанската академия "Д. А. Ценов" – Свищов.

Правителството вчера разгледа и одобри предложените мерки на университетските ръководства. За да се изпълнят обаче, са необходими общо 2,65 млн. лв. Сумата ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година. Но ръководствата на двете висши училища се задължават да изпълнят всички описани в съответната програма мерки и дейности в рамките на предоставените средства, поради което за периода 2021-2023 г. няма да е необходим допълнителен финансов ресурс.

В Програмата за оптимизация на МГУ „Св. Иван Рилски" за периода 2020-2023 година са разписани мерките, които следва да се изпълнят, сроковете за изпълнението им, както и очакваните финансови ефекти от реализацията на всяка една мярка. 

Основните акценти са свързани с оптимизиране на структурата и разходите за персонал, включващи пенсиониране при навършване на 65-годишна възраст, съкращаване, спиране на допълнителни плащания и др. 

Предвидени са мерки за повишаване на наукометричните показатели на университета, създаване на фонд „Млади учени", разширяване на научните контакти с наши и чужди университети, създаване на действащи мрежи от споделени ресурси между отделните сродни звена в различни университети от Европа и света. Друг вид мерки предвиждат ограничаване на разходите за ел. енергия, гориво на служебните автомобили, командировки в чужбина, обединяване на катедрите в университета и др. Намерението е да се увеличават приходите във висшето училище чрез привличане на чуждестранни студенти и докторанти и предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на посочените мерки на МГУ е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 650 хил. лв. С предоставянето на тези средства и в резултат от прилагането на мерките за оптимизиране на структурата на персонала, както и на разходите за издръжка университетът ще постигне балансиран бюджет и в следващите години от изпълнението на програмата 2021-2023 г. няма да са необходими допълнителни финансови ресурси.

Програмата за оптимизация на разходите и структурата на Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, за периода 2020-2022 г. предвижда оптимизиране на структурата, намаляване на възнагражденията на лицата, заемащи изборни управленски длъжности, намаляване броя на заместник-ректорите, освобождаване на лица от академичния и от неакадемичния състав, придобили право на пенсия, мораториум за откриване на процедури за академични длъжности и др. 

Предвидени са също мерки за оптимизиране на разходите за издръжка - намаляване на разходите за комунални услуги, материали, външни услуги и др., както и мерки за намаляване на задълженията. Последните мерки са за увеличаване на приходите чрез нарастването на броя на обучаваните студенти по държавна поръчка и на докторанти, на чуждестранните студенти и студентите в платена форма и др.

За стартиране на предвидените в програмата мерки на висшето училище е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 2 млн. лв. Предвидените мерки за 2021 г. и 2022 г. ще се изпълняват в рамките на освободените средства в резултат на преструктуриране на персонала, както и от намаляване на разходите за издръжка и увеличение на приходите за съответната година, поради което през тези две години няма да са необходими допълнителни средства.

 
Стопанската академия Снимка Интернет

Кризисни мерки, сред които орязване на щатове, замразяване на нови конкурси за асистенти, доценти и професори, намаляване на заплати и съкращения в администрацията предприемат две държавни висши училища - Минно-геоложкият университет (МГУ) „Св. Иван Рилски" и Стопанската академия "Д. А. Ценов" – Свищов.

Правителството вчера разгледа и одобри предложените мерки на университетските ръководства. За да се изпълнят обаче, са необходими общо 2,65 млн. лв. Сумата ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година. Но ръководствата на двете висши училища се задължават да изпълнят всички описани в съответната програма мерки и дейности в рамките на предоставените средства, поради което за периода 2021-2023 г. няма да е необходим допълнителен финансов ресурс.

В Програмата за оптимизация на МГУ „Св. Иван Рилски" за периода 2020-2023 година са разписани мерките, които следва да се изпълнят, сроковете за изпълнението им, както и очакваните финансови ефекти от реализацията на всяка една мярка. 

Основните акценти са свързани с оптимизиране на структурата и разходите за персонал, включващи пенсиониране при навършване на 65-годишна възраст, съкращаване, спиране на допълнителни плащания и др. 

Предвидени са мерки за повишаване на наукометричните показатели на университета, създаване на фонд „Млади учени", разширяване на научните контакти с наши и чужди университети, създаване на действащи мрежи от споделени ресурси между отделните сродни звена в различни университети от Европа и света. Друг вид мерки предвиждат ограничаване на разходите за ел. енергия, гориво на служебните автомобили, командировки в чужбина, обединяване на катедрите в университета и др. Намерението е да се увеличават приходите във висшето училище чрез привличане на чуждестранни студенти и докторанти и предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на посочените мерки на МГУ е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 650 хил. лв. С предоставянето на тези средства и в резултат от прилагането на мерките за оптимизиране на структурата на персонала, както и на разходите за издръжка университетът ще постигне балансиран бюджет и в следващите години от изпълнението на програмата 2021-2023 г. няма да са необходими допълнителни финансови ресурси.

Програмата за оптимизация на разходите и структурата на Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, за периода 2020-2022 г. предвижда оптимизиране на структурата, намаляване на възнагражденията на лицата, заемащи изборни управленски длъжности, намаляване броя на заместник-ректорите, освобождаване на лица от академичния и от неакадемичния състав, придобили право на пенсия, мораториум за откриване на процедури за академични длъжности и др. 

Предвидени са също мерки за оптимизиране на разходите за издръжка - намаляване на разходите за комунални услуги, материали, външни услуги и др., както и мерки за намаляване на задълженията. Последните мерки са за увеличаване на приходите чрез нарастването на броя на обучаваните студенти по държавна поръчка и на докторанти, на чуждестранните студенти и студентите в платена форма и др.

За стартиране на предвидените в програмата мерки на висшето училище е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 2 млн. лв. Предвидените мерки за 2021 г. и 2022 г. ще се изпълняват в рамките на освободените средства в резултат на преструктуриране на персонала, както и от намаляване на разходите за издръжка и увеличение на приходите за съответната година, поради което през тези две години няма да са необходими допълнителни средства.

Коментари

С какво са известни тия два "университета"?

Правилно - единият работи за хонорарите на Амет Сополя, а другият печати дипломи за държавните калинки на герберастията и дпс, които са прекалено дефектни в главата, за да влязят в унсс или библиотекарския, като др. Влади Горанов.

Интересното е, че по време на соца и двата имаха реална функция - ВМГИ-то подготвяше геолози, които днес изкарват БВП на чужди държави от Чили до Тексас, а Стопанската - счетоводители от средно ниво.

Днес... Дупка.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?