Бездимният тютюнев продукт IQOS вече може да бъде рекламиран като такъв с "модифициран риск" в САЩ. Това определи днес Агенцията по храни и лекарства (Federal Drug Administration, FDA).

FDA не одобрява тютюневи продукти, но може да им даде разрешение да се предлагат по различен начин на пазара от обичайните цигари. Досега само специална марка шведско енфие е получавала подобна категоризация. 

От агенцията констатират, че намаленото излагане при IQOS е подходящо за промотиране на обществоното здраве.

По-конкретно, "Филип Морис Интернешънъл", компанията зад най-популярният подобен продукт, може да твърди:

•    IQOS нагрява тютюна, без да го гори.
•    Това значително намалява образуването на вредни и потенциално вредни вещества.
•    Научните изследвания показват, че пълното преминаване от конвенционални цигари към IQOS намалява излагането на организма на вредни или потенциално вредни вещества.

Така на практика FDA признава, че IQOS и системата им за нагряване на специалния тютюн в стиковете Heets e по-безопасен от конвенционалните цигари.

Решението е голяма победа за компанията, която подаде над 2 млн. страници доказателства в подкрепа на категоризирането си. Както проучвания, поръчани от "Филип Морис", така и независими такива сочат, че в действителност нагряването води до отделяне на в пъти по-малко вредни вещества - катрани и други.

"Решението на FDA е историческо събитие за общественото здраве. Голяма част от десетките милиони мъже и жени в Америка, които пушат, ще спрат цигарите, но много от тях няма да го направят. С днешното решение става възможно тези пълнолетни лица да получат информация, че пълното преминаване на IQOS е по-добър избор от продължителното пушене", коментира Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на ФМИ. "IQOS е фундаментално различен продукт в сравнение с горимите цигари и трябва да се регулира по различен начин, и това се признава от FDA."

Според него сега има спешна нужда за сътрудничество, което да доведе до едно бъдеще без дим. Според него това е важен пример как правителствата и здравните власти могат да разграничат смислено бездимните алтернативи от конвенционалните цигари.

"Ние вярваме, че това решение ще спомогне за това пълнолетните американци по-бързо да се откажат от цигарите. Ние заедно с лицензираната от нас компания Altria сме поели ангажимент да не допускаме изделието да се употребява не по предназначение и подкрепяме напълно фокуса на FDA върху предпазване на младежите", добави Капанцопулос.

Към 31 март 2020 г. според данни на ФМИ близо 10.6 милиона пълнолетни пушачи по света вече са спрели да пушат и са преминали на IQOS.

У нас българското правителство прецени, че бездимното изделие трябва да бъде категоризирано в същата група като конвенционалните цигари - "в полза на бюджета". Това доведе до ръст на цената на кутия Heets с 30 ст.