"Еврофутбол" неправомерно е заплащал по-ниски такси при хазартната си дейност, но и Министерство на финансите, в лицето на бившия (реабилитиран вчера) министър Владислав Горанов, е бездействало "необяснимо" години наред, с което е увреден общественият интерес от несъбирането на стотици милиони левове.

Това се разбира от решение на Административен съд София - град (АССГ) по делото на дружеството за залози на Васил Божков срещу акта на Държавната комисия по хазарта (с принципал МФ), с който се претендира за невзети близо 330 милиона лева такси и лихви от дейността на "Еврофутбол" за периода 2014-2019 г., съобщава в. "Сега".

Както е известно, след като години наред хазартният бизнес на Божков, днес с 18 обвинения, процъфтява необезпокоявано, изведнъж държавата "се сети", че и лотарията му, и "Еврофутбол" са били облагани не с 15 на сто върху стойността на направените залози, а с 20 на сто върху комисионните и таксите за участниците, което спестило на хазаната стотици милиони левове. От компаниите на Божков твърдят, че законът може да се тълкува и по двата начина, както и че всички отчети и плащания на дружествата са приемани от ДХК години наред без никакви възражения, което е факт.

"Законът категорично изключва възможността"

"Ако имало платени по-малко държавни такси, това било единствено и изключително по вина на съответните длъжностни лица от ДКХ, които в продължение на години допускали заплащането на такса в по-малък размер, отколкото понастоящем ДКХ считала, че е следвало да бъде заплатена", твърди ищецът "Еврофутбол", показва съдебното решение на АССГ. Дружеството претендира още, че е плащало всички налози и не може сега с реатроактивно действие да се търсят от държавата средства.

Какво казва АССГ по казуса с двата текста от закона? Постановява, че законът "категорично изключва възможността (...) от организатора (при залагания на резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета) да се събират такси и комисионни, вместо залози".

"Спрямо жалбоподателя е приложима нормата на чл.30, ал.1 (...), в съответствие с която за поддържането на лиценза за процесната игра, той дължи държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози", посочва АССГ.

Кой (НЕ)тълкува нормата

Съдът обаче казва и още нещо: "Наличието на неясна норма, поради "недобра редакция" (без значение каква е причината за тази недобра редакция и запазването й във времето независимо от последвалите измененията на Закона за хазарта), не създава основание нито за неприлагане на нормата, нито за неправилното й прилагане. Неяснотата на нормата е порок, който се преодолява чрез тълкуването й."

А кой е трябвало да я разтълкува (освен, че това прави сега съдът)? "Адресат на задължението да приложи нормата правилно и когато тя изисква да бъде тълкувана, е не само съдът, но и изпълнителната власт", тоест - "правителството и държавната администрация" като "два сегмента на изпълнителната власт". С други думи, и Министерският съвет, и администрацията са "проспали" законовата вратичка, от която се е възползвало в случая дружеството за спортни залози. 

"Тълкуват и прилагат превратно нормата"

Следва дълго описание на действията (или бездействията) на държавните органи, като се споменават в частност комисията по хазарта и финансовият министър, който макар и да не е назован по име, в този период е Владислав Горанов:

"Нормата на чл.30, ал.3 ЗХ е прилагана неправилно и от държавния надзорен орган ДКХ, и от министъра на финансите в продължение на твърде значителен период от време - повече от 5 години - спрямо обществения интерес и легитимните очаквания на гражданите за законност от държавните органи, вкл. и на частноправния субект организатор на играта.

И двата държавни органа тълкуват и прилагат превратно нормата, като предоставяща избор на хазартния оператор да организира игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета така, че да събира или залозите на участниците или такси и комисионни за участието им в играта.

Това тълкуване се поддържа включително и в съдебното производство от ответника".

Затова за съда "изглежда да е обосновано твърдението на жалбоподателя, че като не е изключил в образеца декларация тази възможност за процесните игри, министърът на финансите е "потвърдил" приложимостта на определянето на таксите като процент от комисиони и за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета". Което, както постнови по-горе, АССГ не допуска.

Необяснимо бездействие

Съдът допълва, че според доклад на държавната финансова инспекция от 28 януари м.г. за периода 2014-2019 г. в държавния бюджет не са постъпили средства в размер около 557 млн. лева, дължащи се на разликата между таксите. Или ДКХ е следвало да реализира 75% повече приходи спрямо действително събраните за този период.

"Предвид периода от време (2014 г.-2019 г.) и размера на непостъпилите в държавния бюджет общо държавни такси - 557 млн. лева, за съда с оглед на фактите по делото е необяснимо, както бездействието на органа, осъществяващ държавния надзор върху хазарта, така и бездействието на министъра на финансите, към който е била ДКХ", посочва АССГ.

И припомня, че през тези години е имало назначени 4 проверки на "Еврофутбол", нито една от които не е открила нарушение.

В крайна сметка съдия Антоанета Аргирова постановява, че са дължими от дружеството 261 164 891,87 лева и лихви от 67 723 041,12 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС.

Междувременно вчера Горанов, който в разгара на антиправителствените протести миналата година бе освободен от поста на финансов министър с аргумента, че в общественото пространство витаели съмнения за негови връзки с ДПС, представи редом до бившите си колеги предизборната програма на ГЕРБ. В качеството му на експерт към партията. Това бе първата му публична проява от освобождаването му насам.