Повече държавни помощи за отглеждане на деца, обвързване на обезщетението за отглеждане на дете във втората година от майчинството с минималната работна заплата, безплатни детски градини, цял чисто нов Закон за възрастните хора, преизчисляване на пенсиите, отпуснати до края на 2017 г. спрямо средния осигурителен доход за страната през 2018 г., нов ред за държавните харчове в Закона за публичните финанси. 

Това съдържат общо петте законопроекта, внесени в първия ден на 45-ия парламент от БСП. Така социалистите водят по законодателна активност на старта на новото Народно събрание. Всичките им предложения са добре известни, някои - внасяни и в 44-ия парламент.

Със законопроекти се отчетоха  в ден 1-ви и "Демократична България", и "Има такъв народ". Първите даже с проект за промени в Конституцията, макар обявяването му да е формалност - преди подписи от 60 депутати (при налични 27 от самата коалиция), този проект не може да поеме наникъде.

Така в деловодството има и два проекта за ремонт на Изборния кодекс, и предложение за 1 лв. държавна субсидия за партиите - както обещават отдавна от формацията на Слави Трифонов. 

Социалистите настояват в закона за помощите да отглеждане на дете да се запише, че работещите родители имат право на еднократна помощ за второ и трето дете в размер на поне 10 минимални работни заплати, ако самите родители са се осигурявали 2 години преди раждането на рожба. Втората идея е помощта за старт на учебната година на деца от семейства с ниски доходи да не е само за първокласници, а и за всички ученици до 4. клас. Социалистите изчисляват, ако предложенията им се приемат,  новите мерки ще струват на държавния бюджет около 90 млн. лв. 

Идеята за безплатни ясли и детски граниди е записана в промени в Закона за местните данъци и такси. Тя би засегнала родителите на над 246 000 деца.

Третото облекчение за родители с деца - като във всички мотиви се споменава демографската криза - е стара идея на БСП. А именно обезщетението за майчинство след първата година да се обвърже с минималната работна заплата. Сега сумата е под този праг - 270 лв. при 650 лв. минимална запрата за 2021 г., а левицата периодично внася въпросното предложение. Винаги без успех. Припомняме, че България е една от страните с най-дълъг срок на платено от държавата майчинство. БСП предлага обезщетение да може да взима и баща или осиновител, ако той отглежда детето и е в отпуск заради това. 

По тази мярка ще са нужни допълнителни около 48 млн. лв. за 6 месеца от 2021 г., изчисляват от левицата. 

Индексирането на пенсиите, както предлага левицата, пък ще струва 900 млн. лв., ако бъде прието от 1 юли 2021 г. Това ще наложи сериозна актуализация на Закона за държавния бюджет. 

В Закона за възрастните хора се предвижда набиране на средства в специален фонд- и от държавните и общински бюджети, и по национални и международни програми, и чрез дарения. 

Така само социалните мерки в три от петте предложени законопроекта от БСП биха стрували на хазната малко над 1 млрд. лв. за тази година, показва сборът от сметките на самите вносители.