Ако един бизнес или някаква друга инициатива, в която е инвестирано много като финанси и очаквания, се проваля и не дава резултат 10 години, продължавате ли да инвестирате в нея?

Продължавате ли да наливате финанси, очаквания и специално отношение или си казвате, че 10 години са достатъчно време?

Време, в което е можело да се провери и да се изпробва дали инициативата ще заработи или просто ще поглъща финанси и време, без да дава нищо насреща?

А иначе тази сутрин представляващият на ВСС ми направи впечатление, че изведнъж много сериозно е припознал най-важната функция на съвета, а именно - че е гарант и защитник на независимостта на съдебната власт.

Обаче тази функция трябва да се осъществява и прилага универсално, защото няма по-малко и повече независимост.

В случая със специализираните съдилища и прокуратура ставаме свидетели точно на това – една инвестиция, в която е вложено много във всяко едно отношение и която обществото не вижда да се връща.

Или може би връщането е избирателно.

И ако на някого не му е приятно сравнението с инвестиция, то създаването на една нова структура от нулата, си е точно инвестиция, която сме платили всички ние.

---

Авторката е основател на Български институт за правни инициативи. Коментарът й за съдбата на прословутото спецправосъдие е пратен до Клуб Z. Заглавието и подзаглавието са на редакцията.