Европейският парламент гласува за замразяване на преговорите за сключване на Всеобхватно споразумение за инвестиции (ВСИ) между ЕС и Китай.

Те няма да бъдат водени, докато са в сила санкциите, наложени от Пекин срещу няколко евродепутати. Сред тези хора е и българският представител Илхан Кючюк от ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ).

В резолюция, която прие, ЕП изтъква, че този ход е посегателство срещу основните свободи, и призовава китайските власти да отменят тези напълно необосновани ограничителни мерки.

Всяко разглеждане от страна на Парламента на Всеобхватното споразумение за инвестиции, договорено по принцип между ЕС и Китай през декември 2020 г., както и всяко обсъждане на задължителното му ратифициране от страна на евродепутатите, са основателно замразени.

Членовете на ЕП настояват за отмяна на санкциите, преди институцията да може да се заеме със споразумението, без да се засяга окончателният резултат от процеса на ратификация на ВСИ. Те също така напомнят на Европейската комисия, че ще вземат предвид положението с правата на човека в Китай, включително в Хонконг, когато решават дали да одобрят споразумението.

Други търговски и инвестиционни споразумения с регионални партньори, сред които и Тайван, не бива да бъдат заложници на спиране на ратификацията на ВСИ.

Евродепутатите призовават за възстановяване на равновесието в отношенията между ЕС и Китай. Те подкрепят независими мерки като например законодателство срещу нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии върху вътрешния пазар, забрана за внос на произведени с принудителен труд стоки, както и подобрения и укрепен Регламент на ЕС за скрининг на чуждестранните инвестиции. Освен това Съюзът трябва да се справи по подходящ начин със заплахите за киберсигурността и хибридните атаки на Китай.

Резолюцията беше приета с 599 гласа „за“, 30 гласа „против“ и 58 гласа „въздържал се“.

Какво се случи

На 22 март ЕС санкционира четирима китайски представители заради нарушаване на правата на уйгурите и други мюсюлмански малцинства в провинция Синцзян. Наказанията бяха наложени от приетия през декември 2020 г. Глобален санкционен режим на Съюза за нарушаване на човешките права по целия свят.

Същия ден Пекин отговори с контрасанкции. Те засегнаха общо 10 души. Сред тях са Илхан Кючюк и още четирима евродепутати. В черния списък попадна и Подкомисията за човешки права в Европейския парламент.

Кючюк бе сред хората, номинирали през 2019 г. за наградата „Сахаров“ на ЕП за свобода на мисълта осъдения до живот в Китай уйгурски активист Илхам Тохти.

В началото на този месец пък Европейската комисия временно замрази процедурите по ратифициране на инвестиционното споразумение с Китай.