До 17 ч. днес ще стане ясна съдбата на заседналия край Камен бряг "Вера Су". В България са пристигнали представител на турския корабособственик, както и от Панама, под чийто флаг е плавал корабът. От Министерството на транспорта са им дали срок.

От там са готови да предприемат спасителна акция още утре, но първо Министерството на околната среда и водите трябва да даде своето становище как да се процедира с товара.

Замърсяването с азот амониев и азот нитритен в морските води около заседналия кораб Vera Su продължава. Количествата, измерени от пробите вчера, показват отново резултати, които са много над нормите, съобщи БНР.

До този момент собсвеникът не е обявил какво ще прави с кораба и дали ще го обяви за потънало имущество.