Парламентът прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт, с които се урежда работата на европейските делегирани прокурори. Вносител на измененията е Министерският съвет. Промените са свързани със съответния европейски регламент относно създаване на Европейска прокуратура.

За осъществяване на своите функции европейските делегирани прокурори ще се подпомагат от самостоятелна администрация, включително самостоятелни регистратура и деловодство. Дейността им ще се организира от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор.

Министерският съвет следва да предостави на Висшия съдебен съвет (ВСС) сграда за осигуряване дейността на европейските делегирани прокурори. Средствата за администрацията на европейските делегирани прокурори ще бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт, предвиждат още приетите текстове.

Възражения срещу промените имаше опозицията. Според Александър Нестеров (ДПС) законът има много несъвършенства и е некачествен. Бранимир Балачев (ГЕРБ-СДС) определи закона като "безсмислен".

Атанас Славов ("Демократична България") каза, че европейската прокуратура се изгражда изцяло независимо от националните прокуратури. Според Крум Зарков (БСП) законът е изключително важен. Той отхвърли твърденията, че се създава паралелна прокуратура.

Радомир Чолаков (ГЕРБ-СДС) каза, че е гласувал "против" законопроекта, защото, по думите му, той е в разрез с правото.

"Понеже, за съжаление, утре или вдругиден се разпускаме, няма да имаме време да пуснем искане пред Конституционния съд (КС) за обявяване на противоконституционен току-що приетия закон", каза той.

Министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданов отговори на Чолаков, че няма притеснение от КС. По думите й текстовете са съгласно изискванията. Тя благодари на мнозинството за подкрепата на законопроекта.

"Българският народ очаква справедливост, иска злоупотребите с евросредства да бъдат разследвани и съответно виновните – изправени пред съда", посочи министърът в оставка.

Йорданова каза, че с приемането на законопроекта България изпълнява регламента за Европейската прокуратура, който изисква всяка страна-членка да осигури ресурса за обезпеченост на европейските делегирани прокурори.