Тричленен състав на Върховния административен съд присъди поредна победа във войната на "Брикел" - да не бъде застваряна незабавно.

Бидейки най-старата централа в Маришкия басейн, "Брикел" е буквално... неспираема. Преди да бъде свален от власт с гласовете на ГЕРБ, ДПС, ИТН и "Възраждане", дори тогавашият премиер Кирил Петков ходи там на изненадващо посещение.

Двамата с бившия екоминистър Борислав Сандов твърдяха, че има "умопомрачаващи" нарушения -  на комплексното разрешително, системни нарушения на екологичното законодателство, както и на трудовото право. 

На 4 август Административният съд в Стара Загора спря обаче предварителното изпълнение на заповедта за принудително затваряне на ТЕЦ "Брикел", издадена от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Това значи, че централата може да продължи да работи.

Днес от ВАС специално подчертават, че също се произнасят само по предварителното изпълнение, което е част от заповедта на шефката на местната РИОСВ Диана Искрева. Но не и по отношение на твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.

А всички твърдяни от екоинспекцията нарушения от страна на "Брикел" във връзка със замърсяване на околната среда са извън предмета на този спор (относно предварителното изпълнение на заповедта). Казано просто, дали централата е за затваряне или не, ще се обсъжда по същество тепърва в дело пред Административен съд-Стара Загора.

Същевременно върховните съдии посочват, че незабавното затваряне би довело "до причиняване на значителни и трудно поправими вреди" . Предприятието е част от критичната инфраструктура на страната, стратегически обект е и е част от тези, които са... 

"... от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава-членка в резултат на възможността да се запазят тези функции."

Също така върховните съдии установяват, че ако се спре пушещата фабрика, това "би довело до спад на нивото на язовир "Розов кладенец", който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите" още през 2008 г.

Собствеността на ТЕЦ “Брикел” е свързвана с Христо Ковачки от години. По това, че на хартия е собственост на чуждестранна фирма, дружеството прилича на други централи, приписвани на бизнесмена. Самият той е потвърждавал, че е консултант на част от бизнесите, които му се приписват.

Макар да е постоянно атакуван, неговите дружества традиционно бележат успехи на съдебния фронт - във ВАС. 

Ето и оригиналното съобщение от Върховния административен съд:

ВАС се произнесе по жалбата РИОВ – Стара Загора за спирането на работата на „Брикел“

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила определението на Административен съд – Стара Загора, с което е спряно предварителното изпълнение на заповед № РД-08-115/29.07.2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Стара Загора за спиране на дейността на ТЕЦ „Брикел“. Въз основа на тази заповед на предприятието беше наложена принудителна административна мярка за преустановяване на производствената дейност по Закона за опазване на околната среда.

В спора пред ВАС по административно дело № 7209 от 2022 г. върховните магистрати са се произнеси единствено по отношение на предварителното спиране на изпълнението на заповедта на РИОСВ – Стара Загора, но не и по отношение на твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.

Върховните магистрати приемат, че обсъждането на твърдяните в жалбата на РИОСВ - Стара Загора нарушения от страна на "Брикел" във връзка със замърсяване на околната среда по компонент атмосферен въздух и за нарушения на изискванията на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда относно изпълнение на условията в комплексното разрешително, е извън предмета на правния спор относно предварителното изпълнение на заповедта. Ако ВАС разгледа и коментира тези твърдения, би се достигнало до произнасяне по спора по същество, което е недопустимо в рамките на настоящото частно производство.

По всички посочени седем групи нарушения, които са подробно и детайлно описани в мотивите на атакуваната заповед, следва да се произнесе първоинстанционният съд като постанови решение по същество относно законосъобразността на процесната заповед и наложената с нея принудителна административна мярка.

Тричленният състав на ВАС констатира, че определение е в съответствие с формираната трайна съдебна практика по този вид спорове, според която незабавното спиране на дейността на ТЕЦ само по себе си води до причиняване на значителни и трудно поправими вреди.

Тричленният състав на ВАС споделя изцяло изводите на първостепенния съд относно специфичния характер на производството на дружеството и мястото му в критичната инфраструктура на страната, съгласно разпоредби на Закона за енергетиката и Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита и означава елемент, система или части от нея, намиращи се в държавите-членки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава-членка в резултат на възможността да се запазят тези функции.

Дружеството е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение националната сигурност (Постановление на МС № 181 от 20.07.2009 г.). Това означава, че дейността на дружеството е от висок обществен интерес и съответно незабавното й преустановяване преди влизане в сила на процесната заповед би накърнила съществено този интерес.

От значение в случая е и обстоятелството, че предварителното спиране дейността на "Брикел" би довело до спад на нивото на язовир "Розов кладенец", който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите със заповед № РД-832/17.11.2008 г.