Сутринта заседанието на ВСС, на което трябваше да се обсъждат предложенията за свалянето на Иван Гешев, пое в неочаквана посока.

Вместо по същество - то се превърна в отричане кой е познавал Гешев преди избора му. Такива се оказаха представляващият Боян Магдалинчев и Евгени Иванов (и двамата са от плътното мнозинство, което го избра през 2019 г., б.а.).

Това стана след две последователни "акции" на прокурорската колегия - първо двама членове (Огнян Дамянов и Стефан Петров) внесоха предложение след произнасянето на ВАС да се присъединят към точките на Надежда Йорданова за "импийчмънт" и миналогодишните - на Янаки Стоилов.

Това бе прието на първо четене. Докато се гласуваше обаче втора подточка - това да се изтегли като първо в дневния ред, Йордан Стоев (бивш шеф на Апелативна прокуратура-София) се оказа силно обиден от изявление на министър Надежда Йорданова от... 6 април пред Нова ТВ.

Става дума за нейно изявление в сутрешния блок, че не разчита този ВСС да свали главния прокурор, защото...

„... голяма част от лицата във ВСС са лица, които дължат кариерата си на Иван Гешев“

Днес Йордан Стоев изчете дълго заявление - Йорданова да каже кои са поименно зависимите. Ако той е сред тях - да му се даде възможност да се защити с позволените от закона средства. 

А ако не - да получи публично извинение от министърката, и то сега.

След което тези, които смята за зависими, да си направят отвод - за да не гласуват евентуалното отстраняване на Гешев.

Йорданова отговори - че всички знаят, включително и европартньорите, че в Пленума на ВСС има структурен проблем (като удебели върху последното, б.р.).

"Структурният проблем е, че голяма част, когато се избират включително от НС, могат да бъдат действащи прокурори. Това дава възможност на едно непропорционално голямо влияние на главния прокурор върху членовете на ВСС и това е структурен проблем, който трябва да бъде решен.

Разбира се, това е работа на законодателната власт и проблем, който трябва да свършим."

Членовете обаче верижно "набраха скорост" след подадената топка от Йордан Стоев и друго "острие" на прокурорската колегия Евгени Иванов рече:

"Аз г-н Гешев допреди 2 г. не съм го познавал, за мен са гласували колегите прокурори – аз затова съм тук във ВСС."

И още един - самият представляващ съвета Боян Магдалинчев (политическа квота във ВСС - от ГЕРБ, б.р.), се отрече от главния прокурор "преди петелът да пее".

"Г-н Гешев не го познавах въобще, по простата причина, че в целия си живот бях съдия."

А когато бил избран от Народното събрание за член на ВСС, Магдалинчев дори не знаел Гешев къде е работел и какво е работел. И Магдалинчев - бивш зам.-председател на ВАС от времето на Георги Колев, никога не е бил зависим от главния прокурор.

Най-агресивен бе представителят на "Атака" - Боян Новански:

"Не търсете виновни в съвета и прокуратурата! Не ме плашете с финансови и кариерни бонуси, защото няма никакъв смисъл - поне за мен! Огледайте се в себе си."

След него Атанаска Дишева заговори за неща като "професионално достойнство“.

И попита засегнатите от прокурорската колегия:

"Колко пъти, колеги, публично се противопоставяхте на становището на г-н Иван Гешев по различни въпроси? Публично - за да докажете становището си? Колко пъти и по кои теми?

Г-н Гешев да е застъпвал някаква теза, а пък прокурорската колегия в своята цялост, или една значителна част от нея или поне един-единствен член да се е противопоставил?“

Олга Керелска се включи и посочи, че е много интересно това изказване - наистина нека обидените накратко да кажат кога са били в противовес на Гешев. 

След това главният прокурор каза да минат по същество на дневния ред.

ВСС заседава на фона на протест на "Боец", които разположиха химическа тоалетна под прозорците на Съвета.

В крайна сметка предложението на Янаки Стоилов бе отложено първоначално за след седмица, а реално - след 3 седмици. Това стана по следния начин:

Огнян Дамянов взе думата да каже, че в предложението на бившия правосъден министър няма факти. Това се касаело за частта, в която той изрежда като причини за сваляне на Гешев следните:

- разгласяване на данни от досъдебни производства, при това избирателно и тенденциозно;

- публични извявления и коментари, които показват пристрастност, предубеденост и нарушават презумпцията за невинност;

- липса на еднакви критерии при разследвания, засягащи лица на висши държавни длъжности;

- използване на служителите от Бюрото по защита за претърсване и изземване, което е злоупотреба с техните служебни задълежния и е недопустимо посегателство на друга независима институция;

- пренебрегване на принципа на случайно разпределение на делата, чрез създаване на специализирани отдели.

За да имало изложение на фактическите обстоятелства, трябва да се знае „кога, как и по какъв начин е извършено действието“, каза Огнян Дамянов (той пропусна, че към предложението на Янаки Стоилов има обяснителен доклад от 112 страници, б.а.).

И така Пленумът прие единодушно с 16:0 - предложението да бъде върнато на вносителя, за да си отстрани нередностите. Това в случая ще е министър Надежда Йорданова.

Като аргумент бяха изтъкнати самите правила, които ВСС прие за тази процедра - които посочват едноседмичен срок.

И нещо повече - ако Йорданова не го направи в срок, Съветът изцяло автоматично ще отхвърли предложението на Янаки Стоилов, без да го обсъжда.

Веднага след това отново Огнян Дамянов направи процедурно искане - тъй като има постъпили две предложения с еднакъв предмет - предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, те да се слеят в едно.

Така неминуемо се стигна до въпроса - че двете са на различна фаза и се припомни, че сега и предложението на Янаки Стоилов, след срока за отстраняване на "нередностите", трябва да мине през заседание, на което да се обсъди допустимостта му точка по точка.

Същото се случи с предложението на Надежда Йорданова миналия понеделник.

Настана схватка и препирня за сроковете. Намесиха се и предстоящите Великденски празници и Първи май.

Накрая и кадровиците, и министърката се обединиха, че следващото заседание на Пленума, което да обсъди допустимостта на точките на Янаки Стоилов срещу Гешев, ще е на 4 май.

А предложението на Надежда Йорданова - макар и силно осакатено от кадровиците, спира, за да изчака онова на Янаки Стоилов да го "настигне" процедурно.