Държавното дружество "Информационно обслужване" (ИО) отново ще отчита резултатите от вота - срещу 4,5 милиона лева с ДДС.

Това става ясно от решение на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което се възлага на ИО чрез пряко договаряне "компютърнатата обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври".

Прякото договаряне с ИО не би следвало да е изненада, тъй като държавното дружество е императивно определено като изпълнител в текст от Изборния кодекс.

"Поради законово установените изключителни права на изпълнителя, взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е незаконосъобразно, нецелесъобразно и би довело до невъзможност за обработване на данните от изборите, включително резултатите от гласуването", мотивират се от ЦИК защо всички дейности се поверяват на ИО.

На 23 август комисията взе решение с което се открива процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г.". 

Поръчката е за 6,8 милиона лева без ДДС. А поканени са само "Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В.", производителят на машините и автор на софтуера, закупени от ЦИК, и "Сиела Норма" АД. Те трябва да инсталират демоверсия на електронна бюлетина на до 500 машини, отговарят и за параметризирането на бюлетините, конфигурирането, профилактиката, инсталирането и настройването на до 11 100 устройства (по-малко са, защото е намален броят на секциите с по две машини), както и за дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на машините и транспортирането им в страната. 

Т.е. "Сиела" и "Смартматик" ще отговарят отново за цялостната техническа и логистична организация на вота, като от "Сиела" поискаха повече пари от обявените в търга.