След като тежка техника - багери, валяци и камиони, нахлуха на Велика събота необезпокоявано в местността "Поляните" в Синеморец и за отрицателно време прокараха път през поляната, оказа се, действията са били незаконни.

"Пътните строители" работиха няколко дни преди нарушението да бъде установено от местната екоинспекция. И то след граждански сигнал.

Проверката на РИОСВ-Бургас установи, че на мястото е направен изкоп с дължина 200 м, дълбочина 15-30 см и ширина около 4 м. Теренът е стабилизиран частично (около 100 м), валиран с каменна фракция.

Дейността не е била съгласувана с екоинспекцията и е в нарушение на разпоредбите на Закона за защитените територии. "Поляните" попада в границите на Природен парк "Странджа", както и в Натура 2000.

"На извършителя е изпратена покана за съставяне на акт за установено административно нарушение, дадено е предписание в кратък срок да премахне насипаната каменна фракция и да възстанови терена", съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Кой обаче е въпросният нарушител оства загадка. Известна е само фирмата, която е изпълнила дейността - местна фирма с адрес в Царево, осигурила тежката техника. Според Борислав Борисов, един от защитниците на това Синеморец да не се превърне в поредния бетониран курорт по Черноморието, багерите и валяците "стриктно следват линиите очертани в докладната на кмета на Царево Георги Лапчев, който предложи за гласуване ПУП-ПП (парцелиран план) - външно ел. захранване на вилата на арх. Добрев".

"Именно този път ще осигури достъп на багери и бетоновози до няколко конкретни имота на първа линия. А за тези имоти РИОСВ - Бургас е дала зелена светлина за строеж на 10 вилни сгради, плюс гаражи и басейни. И неслучайно един от работниците се е изпуснал, че земеделският път се "стабилизира", защото ще се откриват нови строителни площадки", посочва още Борисов.

Визира се столичният архитект Добромир Добрев, който систематично гради вилата си близо до скалните забележителности "Корабите", което предизвиква спорадични протести. Въпросната къща бе обект и на прокурорска проверка, както обикновено, с неизвестен резултат.

Инвестиционното намерение на Добрев е получило отдавна зелена светлина, като през 2017 г. има издадено разрешително за строеж, както и одобрение на екоинспекцията. Според доклада за оценка за степента на въздействие върху защитените зони изграждането на вилата няма да се отрази на околната среда - стандарно решение за РИОСВ, която не разглежда как комулативно биха се отразили плановете за застрояване на дадена местност, а разглежда всеки проект сам за себе си.

Иначе сега бургаската екоинспекция посочва, че през 2021 и 2022 г. на територията на община Царево е издала голям брой актове за установено административно нарушение за територията на Община Царево, шест от които са издадени на самата община.

Бургаската екоинспекция често е във фокуса на вниманието заради спорните си решения, а мястото на директора е "проветриво". В момента министерството провежда конкурс за него, като дълго време за назначаване на титуляр там се използваше законовата вратичка, позволяваща РИОСВ да се оглавява от и.д. без конкурс.

"РИОСВ-Бургас апелира службите по контрола на строителството в Община Царево да спазват екологичното законодателство при съгласуване на разрешителни документи за инвестиционни дейности" - обръщат внимание сега от екоинспекцията на местната власт в Царево, известна с това, че бързо и лесно дава зелена светлина за строителството, особено в апетитния зелен Синеморец.

Иначе след месец влиза в сила строителната забрана за летния сезон. Отделно, строителството в Синеморец е забранено със заповед - докато общината не разреши проблема с отвеждането на отпадните води в морето. Такова все пак може да има. Ако бъдещите вили имат локална пречиствателна станция или ями.