32 плана за регулация и застрояване за местността Поляните в Синеморец е одобрила община Царево - прелюдия към превръщането на местността, намираща се в границите на природен парк "Странджа", в квартал.

Това става ясно от отговори на местната власт до Асоциацията на парковете в България, поискани по реда на Закона за обществена информация. Поляните отново е във фокуса на вниманието от 1 октомври, когато падна забраната за строителство, традиционно налагана с летния сезон, а за да "узакони" това строителствоq общината одобри малко преди това задължителната вече преди всякакви дейности транспортно-комуникационна план-схема.

Така Поляните може да се превърне в разширение на южното черноморско село, което да изглежда по следния начин:

На 10 юни от Асоциация на парковете в България са подали сигнали до община Царево, РДНСК - Бургасq и РИОСВ - Бургасq във връзка с поредната постройка, изникнала в границите на природния парк - в местността Поляните.

На 22 юни по реда на ЗДОИ оттам са поискали от община Царево информация за "всички устройствени планове съгласно параграф 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии, които касаят имоти в Природен парк "Странджа", включително планове за регулация, планове за регулация и застрояване и подробни устройствени планове по смисъла на чл. 110 от Закона за устройство на територията, които са издадени от общината за периода януари 2017 - юни 2020 г." 

"След почти тримесечна борба за доуточняване на исканата информация от общината беше изпратен отговор, с който вместо да предостави информация за строителните намерения за цялата територия на община Царево, институцията представи само тези за местността Поляните, с. Синеморец", посочват от асоциацията.

И обобщават получените данни:

"Оказва се, че одобрените ПУП (подробен устройствен план по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията) за периода януари 2017 - юни 2020 г., които предстои да изникнат на един от последните девствени български брегове с най-емблематичните гледки, са 32."

Част от строежите все още са нереализирани, но това очевидно предстои. Първата стъпка към почти пълното застрояване на брега вече беше направена през юни тази година. И въпреки че строежът беше спрян, а РИОСВ - Бургас, издаде предписания за нарушенията, очевидно бавно, но сигурно новият "квартал" в местността Поляните ще бъде изграден - заявяват още от асоциацията.

Спираният на два пъти по формални причини строеж.

Визира се изграждането на вилата на столичния архитект Добромир Добрев в близост до скалната забележителност Корабите. Този проект на два пъти беше спиран след обществена реакция още от зимата на 2019 г. - но все за дребни нарушения. Срещу градежа има подаден сигнал и в прокуратурата.

Едно от най-големите застроявания

От асоциация на парковете припомнят, че тъй като попадат на територията на ПП "Странджа" и "Натура 2000" защитени зони, строежите нарушават едновременно няколко закона и заповедта за обявяване на парка за такъв.

Проблемът не само по конкретния казус е във факта, че Странджа е обявен за природен парк през 1995 г., когато няма "Натура", няма го и специализираното законодателство, в т. ч. Законът за устройство на Черноморското крайбрежие, земята е отдавна разпродадена и със сменено предназначение, има издадени строителни разрешителни, изготвят се ПУП, екоинспекцията дава зелена светлина, няма ОУП - с други думи - строи се на парче.

"Това е поредният безцеремонен опит да се заобиколи законът и да се разреши строителство чрез издаване на подробни устройствени планове за конкретни имоти, без да се спази предвиденото в териториалноустройствения план на община Царево от 1998 г., който е в сила към днешна дата, и без да са спазени задължителните процедури за оценка на въздействието върху околната среда", посочват от асоциацията на парковете.

И заявяват в заключение:

"Ако всички ПУП на територията на местност Поляните, одобрени от община Царево, се реализират, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия, осъществено през последните години. Отговорни за това са както настоящата, така и предишната управа на община Царево, одобрили строителната документация."

Както Клуб Z писа, в ход е преработката на поредното предложение за Общ устройствен план (ОУП) на Царево, след като и последното бе подложено на безмилостни критики заради застрояването. Специално за Синеморец в последния изготвен план бе предвидено 54% увеличение на урбанизираните територии, в т. ч. на част от Поляните. Част от спорните земи в местността са частни и урбанизирани, друга част са земеделски и са общинска собственост.

Докато преработването и общественото обсъждане текат обаче, кметът Георги Лапчев внася докладната за одобряване на транспортно-комуникационна план-схема на местността - прелюдия към изграждането на улична, ВиК, електропреносна мрежа и пр. И общинарите гласуват "за". Мотивът: отскоро е в сила заповед на държавния сттроителен контрол, според която, за да се изгради сграда, трябва първо да има осигурен достъп до имотите, т.е. улична регулация. Затова от общината в Царево решават да приемат спорната схема - за да може да се строи и "да нямаме проблем с проверяващия орган" (по думите на главния архитект на общината Даниел Калудов).

Самата схема бе атакувана пред институциите от експерти като направена без задължителните атрибути. Сезирани за строителство в границите на парка и "Натура" са и екоинспекцията, и самото екоминистерство, както и прокуратурата.

В сферата на обещанията засега остават заявките на управляващите ГЕРБ и "Обединени патриоти" от юли тази година за мораториум за строителството в зона А. Става въпрос за 100-метровата зона от брега към вътрешността, която по закон се води със специална териториална защита, но де факто строителството там не е забранено, а е ограничено до определени параметри (като например височина на сградите до 7,5 метра).