През април „Продължаваме промяната“ сезира Европрокуратурата за над 5 милиона лева, неправомерно похарчени по времето на Бойко Борисов за адвокатски хонорари за съдебни дела по оперативна програма „Региони в растеж“. Как е работила схемата?

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) управлява оперативна програма “Региони в растеж” 2014 - 2020, финансирана със средства на Европейския съюз. По програмата министерството получава от ЕС целеви средства, които могат да се харчат само за конкретни дейности. Европейското и националното ни законодателство изрично забраняват тези средства да се ползват за недопустими разходи: глоби, финансови санкции и адвокатски хонорари за водене на съдебни дела. 

В периода 2018-2020 г. ръководител на програмата в МРРБ е заместник - министърът Деница Николова, депутат от ГЕРБ в 47-то НС и настоящ кандидат за народен представител на ГЕРБ. В същия период, въпреки изричната законова забрана, Деница Николова сключва над 500 договора с избрани еднолично от нея адвокатски кантори, на обща стойност 5 милиона лева. Всички договори са с предмет на дейност защита по административни съдебни дела. Сред сключените договори 79 са с адвокатското дружество на Менко Менков (личен адвокат на Бойко Борисов) на стойност половин милион лева. 

Към отчетите са приложени декларации с невярно съдържание от Деница Николова, в които се удостоверява, че всички разходи в отчета са само за допустими за финансиране дейности. 

Съгласно Закона за управление на средствата от ЕС, Дирекция “Национален фонд” е длъжна да провери дали разходите са законосъобразни и допустими. След тази проверка дирекцията изготвя сертификационен доклад и изпраща до Европейската комисия искане за възстановяване на разходите от бюджета на съюза. Всички отчети на МРРБ са “проверени” от Дирекция НФ и независимо, че е очевидно, че разходите не са допустими, това не е отразено и исканията за плащания са изпратени към Брюксел. Средствата са изплатени от ЕС. 

Установено е, че при одита по оперативна програма „Региони в растеж“, за който отговаря Добринка Михайлова, нито веднъж финансирането за адвокатски хонорари за съдебни дела не е попадало в извадките, избрани уж на случаен принцип. 

В свое изявление от 20 септември служебното Министерство на финансите фактически потвърждава изводите на „Продължаваме промяната“ за одитирането на проекти, а именно:

По проекта за адвокатските услуги за съдебни дела наистина са платени недопустими разходи и пред ЕК са представени неверни декларации за допустимост; 

Дирекция Национален фонд при МФ в правителствата на Борисов, в качеството й на верификатор и сертификатор на разходите, не е упражнила контрол; 

Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ не е одитирала никога този проект за целия 5-годишен период, в който е изпълняван.

Твърдението на служебното министерство на финансите, че е извършен специален одит и че проблемите са констатирани, е невярно, защото одитът е назначен от МФ в кабинета Петков след освобождаването на Добринка Михайлова и е завършен от новото ръководство на агенцията. Веднага след приключване на одита екипът, заедно с новия изпълнителен директор, е уволнен от служебния министър на финансите Росица Велкова.

Разкритията на „Продължаваме промяната“ за начина на одитиране на средствата по регионални политики се потвърждават и от заключително писмо на Европейската сметна палата (EСП). Според него липсва одитна следа за това как се прави извадката на проектите, които минават през одит и няма доказателства, че извадката се прави само веднъж (т.е., че не е манипулирана), а проблемът в подбора на проекти за одитиране се отчита като системен.

Както „Продължаваме промяната“ разкри на базата на подадения в партията сигнал, извадките в дирекцията на Добринка Михайлова се правят чрез популярния сайт Random.org, който дава възможности за многобройни корекции без проследимост. В същото време, специалният софтуер за одитна дейност, купен за 330 хиляди лева и с разходи за ъпгрейди и поддръжка на стойност още 500 хиляди лева, не е използван, въпреки че основното му предназначение е да остави одитна следа за всяка операция на одитния орган. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!