След препоръки, зададени от ЕК в прав текст още преди 8 години - в доклада от 2014 г., днес Съдийската колегия на ВСС взе решение реално да задейства процедура по реформи на съдебната карта пилотно на 4 места. Едното обаче касае две съдилища: районните в Тополовград и Елхово, така че всъщност засегнатите институции може и да са 5 - зависи какво решение ще се приеме.

Това стана - макар и в намален състав, като заседаваха едва осмина от 12-членната колегия, която пък трябва да е 14-членна.

Седмина постоянно гласуваха "за" прекрояването на съдилищата, а Севдалин Мавров бе "против" (както той е обявявал публично - когато са го избирали за член на ВСС, не е казвал пред избиращите го, че се кани да закрива съдилища, б.р.).

Така днес колегията направи (поредна първа) стъпка и ще се отива на обществени обсъждания преди Пленумът да реши какво ще прави с районните съдилища в Гълъбово, в Тополовград и Елхово, в Каварна и Трявна. Амбицията е, макар и "на хартия", решение да има преди съдебната ваканция тази година.

Днес Даниела Марчева говори дълго, като обяви общоизвестния парадокс - че у нас броят съдии в страната спрямо броя дела, които постъпват, би следвало да е достатъчен. Проблемът е в разпределението.

Нито едно от нарочените за "преструктуриране" съдилища, ако изчезне, няма да се разминава с европейските стандарти за достъп до правосъдие - съдът трябва да е отдалечен максимум на 30 до 40 мин. път от всеки гражданин, посочи днес Даниела Марчева.

Боян Новански даде пример с Каварна и Балчик, че дори напротив - от едното да другото градче се стига по-бързо и за по-малко километри отколкото от жк. "Люлин" до жк. "Младост".

Накратко чия съдба предстои да се разглежда:

- Гълъбово е най-младият районен съд, като той работи от 1 март 2007 г. Оттогава обаче дори населението в общината е намаляло с 10 процента.

В районния съд, който е известен с това, че вечно не може да се намери кандидат да работи в него, ВСС назначи една съдийка на 2 юли 2021 г., но тя е "в отпуск поради бременност" и пак както и преди се налага непрекъснато да се командироват магистрати от други краища. Които традиционно не изгарят от желание да правораздават там... Интересно е, че има писмо от съдиите от Старозагорско, които сами искат този съд да бъде закрит.

Щат обаче има за 10 съдии с около 500 000 лв. годишен бюджет, като само 10 000 лв. са за издръжка - другото е заплати.  

- Интересен е Районен съд-Каварна. Планът сега е той да се влее в РС-Балчик. Районният съд в доскорошната "морска рок столица", също е сред най-скоро откритите в страната - 1993 г. В момента той харчи на държавата по 920 800 лв. годишно. От тях само 53 000 лв. са издръжка, другото е "ФРЗ" - фонд работна заплата.

Да не говорим, че днес кадровиците заявиха, че целият съдебен район на Добрич е сред най-ненатоварените като цяло.

- Напълно идентичен е случаят със съда в Трявна. Той е ненатоварен и е на 23 км от областния център Габрово, където също има районен съд.

Така планът за трите е Гълъбово да стане териториално отделение към РС-Раднево, Каварна - към РС-Балчик, а Трявна - към РС-Габрово.

Боян Новански, който традиционно действа в синхрон с прокуратурата, се пошегува с другите кадровици, че "им настърхват косите", ако чуят думата "териториално отделение" - защото такава е приетата формулировка при прокуратурите.

От друга страна сам той заяви, че с приемането на реформата в прокуратурата - започнала още от Цацаров, са се постигнали две неща - изравнила се натовареността на местно ниво ("което може и да не е малко, но не е и много")  и "сме съкратили по един главен счетоводител". Но и посочи, че има районни съдилища, където не е четена нито една присъда от началото на годината.(Всъщност, случаят при съдилищата е доста по-особен от този в прокуратурата, тъй като в маса нормативни актове е фиксирана "уседналост" - към тях са привързани например нотариуси, държавни съдебни изпълнители, агенции и всевмъзможни други структури от различни власти, б.р.).

По-особен е четвъртият случай, за който сега комисия "Съдебна карта" ще трябва да организира обществено обсъждане и да предлага решения.

Има опция съдът в Тополовград да се влее в Елхово, или Елхово в Тополовград, или и двете да станат териториални отделения към Районен съд-Ямбол. (Между 1976 и 1981 РС-Толоповград вече е бил закриван ). Съдът има 2-ма съдии и 9 съдебни служители.

Постъплението на дела е много ниско - по 21,8 всякакъв тип дела на съдия месечно, но от тях 11 са заповедни производства. Същинските дела са около 2 процента. Бюджетът му е 624 534 лв. за 2021 г. (само 30 000 са за издръжка).

Елхово пък е далеч по-стар - създаден през 1881 г. 

За да е още по-забавно - Тополовград по принцип се води в област Хасково. 

Георги Чолаков предложи не те, а Министерският съвет „да извърти процедурата“ и Тополовград да бъде върнат към Ямболска област. Което, естествено не се знае кога ще стане.

Накрая - след спорове кое към кое може или не да се влее, кадровиците гласуваха формулировката, че са за „реорганизация на РС Елхово и/или РС Тополовград“. Така и трите опции остават отворени.

И за да са добре обмислени нещата и да се не прибързва - "пилотното предложение ще позволи на следващия състав на Съдийската колегия да прецени ефекта", казаха днес кадровиците.

Новият ВСС застъпва на 3 октомври.