Истински организационен ад, а преди това апокалипсис и тук-таме пълна безнадеждност, плюс "хаос и трагедия в наказателното правораздаване". Последното - цитат от Иван Гешев...

Тази картина описаха днес почти всички участници в Пленума на ВСС във връзка с предстоящото закриване на четирите органа - двете инстанции на специализираната прокуратура и също две на спецсъда.

Гости на ВСС бяха четирима шефове - на закриваните две съдилища и на приемащите Софийски градски и Софийски апелативен съд (първите две се намират на ул. "Черковна", а другите - в Съдебната палата в София, б.а.).

Те бяха поканени след писмо на Георги Ушев - председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) и Мариета Райкова - на Специализирания.

След като борбата за спасяване на спецправосъдието изглежда загубена, новият хит на монолитните единомшленици около прокуратурата - включително председателя на АСпНС Георги Ушев, на другите съдийски шефове и на мнозинството във ВСС е след като законът даде 3-месечен срок до края на юли, сега да се придадат още месеци живот на спецорганите. Обяснението - за да се решат организационните въпроси. Като Ушев дори маркира идея – примерно до 1 януари 2023 г.

В немногобройния опозиционен лагер бяха само няколко върховни съдийки, членове на ВСС: Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова, плюс Юлия Ковачева - зам.министър на правосъдието, която днес заместваше Надежда Йорданова.

Говоренето бе от сутринта до обяд, получи се гигантска каша от истински проблеми, други - които подлежат на очевидно и съвсем нетрудно разрешаване и откровени манипулации и пропагандни мелодраматични изхвърляния... 

Съдийските шефове посочиха някои очевидни затруднения - че например в Палатата няма "нито един квадратен метър за приемане на каквото и да било – а нашите количества са такива, които биха заели половината Съдебна палата" (всъщност никъде в закона не пише, че по висящите казуси, които отиват към СГС и САС, съдиите няма да си останат физически да се "догледат" в сградата на "Черковна" - дори най-вероятно точно това ще се случи, б.а)

Друг проблем е, че в закона е разписан 7-дневен срок, в който трябва да се разхвърлят по местна подсъдност незапочналите дела. Това е любим лайтмотив на защитниците на специнституциите - защото след 28 юли нямало субект - кой ще предаде в окръжните съдилища старите дела, като сегашните прокурори и съдии ще са вече "закрити". Повдигна се и въпросът - как, като вече няма квалифициран електронен подпис (КЕП) от старото място, един магистрат ще подписва актове в електронната система. 

Стигна се дотам, че Гешев се развика на зам.министър Юлия Ковачева (самата тя - върховен съдия от ВАС и бивш член на ВСС, б.а.):

"В този 7-дневен срок КОЙ съдия, КОЙ административен ръководител, КОЙ прокурор в какво качество – след като не съществуват СНС, АСНС, Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура, ще извърши преценка и ще изпрати съответните досъдебни или съдебни производства по компетентност?! Въпросът е КОЙ - пародира той очевидно лайтмотива от протестите срещу Делян Пеевски от 2014 г.

Кой, в какво качество, като какъв и на какво правно основание?! Този въпрос няма отговор или по-скоро има отговор: няма кой да изпрати делата и те трябва да седят в сградата запечатани с печати."

Само че неговото емоционално избухване бе, след като Ковачева вече бе обяснила, че смисълът на 7-дневния срок, който толкова занимава магистратите е - в него да бъдат само физически преместени делата, които ще отиват в други съдилища (става дума за незапочналите процеси, б.а.). Проблемът трябва да се е решил преди това.

Ковачева напомни, че никой не е казал, че висящите дела в Спецсъда трябва да бъдат някъде изпращани. Защото съдът продължава да функционира - а в момента, в който този съд се закрива, законът е посочил кой съд е компетентен.

И напомни, че този въпрос би стоял еднакво - независимо дали ще се даде 3-месечен, 6 мес. или година толеранс. А още по-интересно стана, когато по-късно се разбра, че става въпрос за общо 60 нестартирали дела, които ще се преместят към страната. Други общо 135 текущи дела ще отидат пък в СГС, а 50 в Апелативния.

Безспорно ще има проблем с преместването към провинцията на томовете (13 000 тома съхранява само спецсъдът, по думите на шефката му Мариета Райкова), , купчини веществени доказателства и т.н. - който обаче съдийските шефове не пропуснаха да опишат като истински предстоящ ад.

Гешев използва дискусията, за да повтори любимите си опорни точки - като само мелодраматизмът понякога е повече или по-обуздан:

"Аз тази дискусия в някаква степен я смятам за безмислена, защото много малка част от тези проблеми може да реши Пленумът. Почти ниакаква – минимална част…"

Той повтори в стил “аз казвах ли ви“, че промените ще предизвикат правен хаос – нещо, което, както се самоцитира, е казвал и на Народното събрание.

"В СНС са 60 дела, в прокуратурата са стотици – кой ще ги изпрати?! Кой ще прецени на коя прокуратура и къде… На 70% от тези проблеми не виждам никакво решение.

Решаваме проблеми, които някой друг е създал и не ни е работа ние да ги решаваме – някой ги е прехвърлил на нас. Резултатът ще е правен хаос и трагедия в наказателното правораздаване.“

(Всичко това - при положение, че никой, както стана ясно по-горе, не е казвал, че съдът, служителите, заседателите, прокурорите ще се местят от "Черковна" и ще е забранено да си догледат започнатите дела там - напротив, б.а.)

Атанаска Дишева го атакува в прав текст:

"Внушението за правния хаос в наказателното правораздаване е твърде опасно - то се повтаря през последните няколко месеца и смятам, че не е ВСС мястото и органът, който трябва да тиражира подобно внушение. Защото най-малкото то е невярно! "

И напомни просто, че дела за организирани престъпни групи са се гледали и преди създаването на спецсъда.

Четиримата съдийски шефове поставиха и редица наистина съществени въпроси: 

Че делата с все веществени доказателства и секретни материали трябва да трънат и достинат до съдилищата - с все администрация, транспорт, охрана. Ушев изтъкна невероятен аргумент: че това, ако стане при посочената от закона дата за закриване на спецсъда - 28 юли, тогава започва съдебната ваканция. 

"Оромно количество дела с бусове трябва да потеглят към други съдилища в страната – не можем да анализираме дали там ще има служители, които да ги приемат, но не могат да се върнат обратно! Съдът вече е закрит, те не могат да се върнат обратно при нас!"

Т.е. - че презумпциата е, че ако в изпълнение на закона пратиш едно незапочнато дело в Ямбол - там ще са се заключили отвътре и няма да приемат буса с документите.

Шефът на АСНС изтъкна и, че ще има спорове за подсъдност... Пропусна, че то и сега има такива по всякакви дела или разследвания. А Алексей Трифонов - шеф на Градския съд, отсече:

"При нас място няма!"

 Което е факт. Но дори и зам.министър Юлия Ковачева за пореден път заяви, че нейното лично мнение е да се догледат висящите процеси в сградата на "Черковна" - това е организационен въпрос, който могат да решат самите съдийски шефове.

Те пък изтъкнаха, че сега "новите" съдии, като се влеят при "старите" - примерно в Апелативния съд, как ще се формира тричленен състав, който да се събере и да заседава, щом едните са на "Черковна", а другите - в Съдебната палата. На това Олга Керелска каза, че може би е дискомфорт временно да се пътува, но не е нещо непреодолимо - и ги прати на "добре уредения" градски транспорт.

Забележително е, че след като описа апокалиптична картина, самият Георги Ушев даде идеи, които може да се предприемат веднага и безпроблемно – например в СГС и САС да се създадат специализирани отделения за организирана престъпност.

Той каза и че е лесно изпълнимо и въпрос на организация на двете съдилища – че не трябва делата да се местят от сградата в "Черковна" – нещо, което си бе съвсем очевидно и без „тръшкането“ и драмите.

Както Клуб Z вече писа, вероятно проблем ще има с администрирането на СРС-та и изготвените въз основа на тях доказателства, заради спецификата на материята.

Днес бе напомнено, че проблем ще има и със съдебните заседатели, където трябва новите да се добавят към списъците със старите - включително в електронната система.

Изобщо може би най-същественият момент, посочен днес е, че новата Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) не дава възможност дело, което виси в един съд, да може да продължи в друг съд. Не и без акт за прекратяване. Но пък тогава системата би го "разджуркала" наново на нов състав, нови съдебни заседатели и пр., а законът казва обратното - то да се догледа от същите хора със същите доказателства, да се признават проведените следствени действия и т.н. (всъщност тук законът гласи точно обратно на казаното от Гешев, който плаши, че делата ще започват "от нулата", б.а.). Настана диспут - как така ние "ще излъжем ситемата", че не започваме ново дело, а продължаваме старото на друго място.

Отговорът е прост - с доработка на системата.

Гергана Мутафова - прокурорката, която ръководеше европроекта за създаване на е-системата ЕИСС, описа проблема като "много съществен и много голям".

Вече имало писмо от "Информационно обслужване" - че за доработка на системата ще трябват минимум 3 месеца, след като им бъде възложена със съответния доовор, дори това да станело днес.

Мутафова заплаши с:

"Да не стане "Български пощи 2"?!

И на всичкото отгоре - от държавната Информационно обслужване вече ги уведомили, че доработката "може би ще струва около 1 млн лв." - това се казва в писмото им. Да не говорим за затрудненията покрай организирането и провеждането на нова обществена поръчка, обжалване и .н...

По настояване на Атанаска Дишева за пореден път бе напомнено, че Информационно обслужване е взела под милион, по-точно „900 и няколко хиляди лв…“, както призна Мутафова, за цялото изработване и внедряване на ЕИСС.

Което даде повод на Дишева да се запита: как така за доработка, да се включат нова функционалност, нови имена или електронни подписи, ще искат милион.

А Юлия Ковачева иронично попита съдиите в Съвета - нали и в момента работят по прекрояване на съдебната карта, т.е. закриване на съдилища. Как това не е чак такъв проблем там? (заседание по въпрос, имаше вчера, б.а.)

Председателят на ВАС Георги Чолаков, който води заседанието, опитваше уж да внася баланс, но и вкарваше реплики като:

"В момента действително нито един проблем не можем да решим… "

Вместо това Юлия Ковачева отново им напомни, че 3-месечният срок - от който остават близо два месеца и половина, е даден в закона именно за да се решат всички такива оранизационни проблеми. А седмодневният срок е само физически да се пренесат делата - и не е логично той да бъде по-дълъг, защото пък така ще се забавят всички процеси.

Георги Чолаков обобщи, че най-големият проблем е именно ЕИСС, на която работят почти всички общи съдилища (без ВКС и административните) и  която няма функционалност едно "висящо" дело, което вече се гледа от даден съдия, предприети са куп действия, да се премести от днес в друг съд. Освен ако не се прекрати... 

На неговия въпрос - може ли да се случи доработката, Гергана Мутафова отговори:

"Всичко може да се случи - само трябва да се възложи, да има време да се направи и да се плати."

Юлия Ковачева на финала обеща, че разбира се в МП ще се запознаят с проблемите на ЕИСС, изтъкнати днес.

Накрая Пленумът се напъна и роди... следното решение: да прати пълния протокол от разговора си на вносителя на закона - Министерския съвет, както и на всички парламентарни групи в НС.