Апелативният прокурор на Варна Владимир Чавдаров е последният избран член на новия Висш съдебен съвет след втори тур на прокурорското гласуване. 

ВСС трябва да встъпи на 3 октомври, а с избора на Владимир Чавдаров професионалната квота от 11 души е напълно попълнена. Относно "политическата", която би трябвало да се излъчи от парламента, има само неясноти.

Чавдаров получи забележителните 426 гласа на фона на втория в класирането - Пламен Петков, прокурор в СРП със 168 гласа;

Тенденцията за бъдещия ВСС остава все така много интересна - избират се предимно административни ръководители или накратко "шефове" - не само от прокуратурата, но и от съда, и от следствието. Микроскопичен дял от тях са от софийски магистратури.

Вчера още от първи тур прокурорите пратиха в новия състав на съвета Красимира Филипова (зам.-главен прокурор на Гешев, но тръгнала от Костинброд, б.р.). А също така Валентин Николов - окръжен прокурор на Плевен, но и председател на Асоциацията на прокурорите, и Добринка Калчева от Апелативна прокуратура – Пловдив, също деен член на асоциацията, която подкрепя пламенно Гешев.

Преди това следователите пратиха с огромно мнозинство в Съвета Петко Петков - председател на тяхната Камара на следователите. Преди кариерата си в НСлС е бил следовател в Елин Пелин и Костинброд.

Най-интересен тази година бе изборът на съдиите. Нямаше нито един кандидат от върховно или апелативно ниво. Шестимата представители са само председатели или зам.председатели на съдилища, иначе казано - номенклатура, назначена от сегашния ВСС.

Ето кои са те:

Мария Терзийска - зам-председател на Варненския окръжен съд, Явор Колев - председател на Административния съд в Пловдив, Миглена Тянкова - председател на Окръжен съд -Хасково, Васил Петков - председател на Окръжен съд - Ямбол, Даниела Александрова - заместник.-председател на Софийския районен съд и Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново.

Ето и съобщението на ВСС в оригинал:

ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ Е ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА ПРОКУРОРИТЕ
10 юли 2022  година

Председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на прокурорите Зорница Таскова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, обяви, че при проведеното днес повторно гласуване за избор на член на ВСС няма кандидат събрал повече от половината от действителните гласове. Поради това и на основание чл. 29л, ал. 4, изр. 2-ро от ЗСВ за избран се счита кандидатът получил най-много гласове - 426, Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна.

Гласували са 952 от имащите право на глас 1538 прокурори. Общият брой на подадените действителни гласове е 918 броя, като са регистрирани 3 недействителни бюлетини – 2 от електронното гласуване и 1 хартиена бюлетина.

От действителните бюлетини, подадени в избирателните секции, гласовете за другите четирима кандидати са разпределени по следния начин:

Пламен Петков – прокурор в СРП - 168 гласа;
Станислав Стойков – прокурор в СГП – 160 гласа;
Николай Любенов – прокурор при ВКП, завеждащ отдел 03 „Съдебен“ – 91 гласа;
Димитринка Шкодрова-Георгиева – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол – 73 гласа.
Резултатът от проведения избор бе обявен в присъствието на Станислав Стойков, прокурор в СГП.

За членове на Висшия съдебен съвет от Прокурорската колегия са избрани Красимира Филипова – заместник-главен прокурор при Върховна касационна прокуратура, Владимир Николов - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, Добринка Калчева - прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив и Владимир Чавдаров - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна.

Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения на 10 юли 2022 г. избор за членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия на ВСС.