Европейската комисия предлага безопасен ценови таван на газа от 275 евро за мегаватчас. Това означава, че няма да бъде купуван газ на цена, по-висока от тази.

Стойността е по цени, фиксирани един месец предварително по индекса TTF.

Това обяви днес в Страсбург еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон.

Целта е бизнесът и домакинствата да бъдат защитени от епизодични случаи на изключително високи цени на газа в ЕС. Това е и допълнение към мярката за намаляване на търсенето на газ и гарантиране на сигурността на доставките чрез диверсификация на енергийните доставки.

Механизмът ще бъде задействан автоматично, ако налице са едновременно следните две условия:

• 1. Предварително фиксираната цена надвишава 275 евро;

• 2. Цените по индекса TTF са 58 евро или повече, отколкото референтната цена на втечнения природен газ за 10 поредни дни на търговия в рамките на две седмици.

В такъв случай Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) веднага ще публикува известие за пазарна корекция в Официалния вестник на ЕС и ще информира Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейската централна банка (ЕЦБ). На другия ден механизмът за корекция на цените ще влезе в сила и няма да бъдат приемани заявки за месец напред по TTF, надвишаващи безопасния таван. Механизмът може да бъде задействан на 1 януари 2023 г.

Предложеният регламент съдържа предпазни клаузи за избягване на срив на енергийните и финансовите пазари. За да няма проблем със сигурността на доставките, ценовият таван е ограничен само за един фючърсен продукт. За да бъде гарантирано, че търсенето на газ няма да се увеличи, предложението предвижда страните членки да уведомяват до две седмици след задействането на механизма какви мерки са предприели за намаляване на потреблението на газ и ток.

След като днешното предложение бъде одобрено от страните членки (Съвета на ЕС), Комисията ще предложи тревога на ниво ЕС. Така ще бъде задействано задължителното пестене на газ с цел намаляване на търсенето.Същевременно механизмът може да бъде спиран по всяко време. Единият начин е това да става автоматично, чрез деактивиране, когато действието му вече не е необходимо. Това ще става най-вече тогава, когато в продължение на 10 дни на търговия няма разлика в цените по TTF и тези на втечнения природен газ. Другият начин е с решение на ЕК, когато бъдат идентифицирани заплахите за Съюза в доставките, в усилията за намаляване на търсенето,  притока на газ в рамките на ЕС или във финансовата стабилност.

Комисията също така ще може да предотвратява задействането на механизма, ако компетентните органи като например ЕЦБ предупредят, че тези заплахи се осъществяват.