ЕС ще работи с Международния наказателен съд (МНС) и ще помогне за създаването на специален трибунал за Русия, съобщи тази сутрин председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Заедно с нашите партньори ще гарантираме, че Русия ще плати за опустошението, което причини (в Украйна – б.р.), увери тя.

Това по думите й ще стане със замразените сметки на руските олигарси и сметките на руската Централна банка. Оценката е, че нанесените досега щети на Украйна възлизат на 600 милиарда евро.

„Руските олигарси трябва да компенсират тази цена и да покрият разходите за възстановяването на страната. Русия трябва да плати за ужасяващите си престъпления, включително за агресията срещу суверенна държава“, изтъкна Фон дер Лайен.

Досега ЕС е блокирал активи за 300 милиарда евро на Централната банка на Русия. Замразени са и авоари на руските олигарси на стойност 19 милиарда евро. В краткосрочен план Брюксел може да създаде заедно с партньорите си структура за управление и инвестиране на тези фондове. Приходите ще отидат в полза на Украйна.

А след като санкциите бъдат вдигнати, тези фондове трябва да бъдат използвани, за да плати Русия пълно обезщетение за причинените на Украйна щети.

ЕС ще работи за международно споразумение всичко това да стане възможно.

Спецтрибуналът трябва да работи с подкрепата на ООН. ЕС ще работи за колкото се може по-голяма международна подкрепа за тази юридическа институция.

Проследяване и идентифициране на активите

Операторите в ЕС са длъжни да информират компетентните органи в страните членки за активите, които са замразили, и за предоставят информация за активи, които не се третират като замразени. Обозначените лица и образувания за задължени да докладват за притежаваните или контролираните от тях фондове и икономически ресурси в рамките на юрисдикцията на страната членка, където се намират. Националните власти трябва да информират за това Комисията, но само общата сума на замразените сметки.

Докладването може да бъде засилено чрез по-строги задължения или засилена роля на компетентните национални власти. Това може да става и чрез идентифицирането на бенефициера.

Как ще се действа с авоарите

Когато става дума за частни лица и образувания, чиито авоари са замразени, това не значи, че авоарите им незабавно могат да бъдат конфискувани, заявиха източници от Европейската комисия. За да стане това, парите трябва да бъдат свързани с криминално деяния.

ЕК действа в тази законодателна рамка. Наскоро тя предложи заобикалянето на санкциите да стане европейско престъпление. Въз основа на това Комисията може да представи предложение, което определя престъплението нарушаване на санкциите.

Така ще бъде засилена европейската рамка, за да може да се обвърже конфискацията с нарушаване то на санкциите. Това засяга частните лица.

За активите на руската Централна банка, които са основа на фондовете, нещата могат да се окажат по-сложни, предупредиха нашите източници. Затова от ЕК предлагжат на страните членки (Съвета на ЕС) на това да се гледа и в краткосрочен, и в дългосрочен план.

Краткосрочното решение предвижда създаването на структура за активно управление на тези активи. Лихвите от приходите ще се използват за подкрепа на Украйна.

Дългосрочното решение е връщане на блокираните активи на собствениците с минимални след подписването на мирно споразумение. Но трябва да бъде гарантирано, че дотогава Украйна ще получи компенсации за щетите.

Как може да се подвежда под отговорност

Съществуват различни варианти за подвеждането под отговорност на отделни лица, включително на хора от руското ръководство, за международни престъпления, изтъкват от Европейската комисия.

Военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът можат да бъдат преследвани в страните членки от ЕС, в чиито национални законодателства е залегнал принципът на универсалната юрисдикция върху тези престъпления. Тя предвижда тези деяния да бъдат наказвани независимо от народността на извършителя, жертвата и местопрестъплението. Всяка държава членка сама решава дали да гарантира такава универсална юрисдикция. Ако я гарантира, държавата трябва да определи точните условия, при които позволява на своите съдилища да упражняват универсалната юрисдикция върху тези престъпления. Престъплението агресия обикновено не се покрива или е покрито съвсем ограничено от националните законодателства в страните, прилагащи универсална юрисдикция.

Затова Комисията се фокусира най-вече върху две възможности.

Международен трибунал ad hoc

При определени условия могат да бъдат създадени такива трибунали за агресия и да преследват руски лидери, които заради постовете си се ползват с имунитет пред международните съдилища. Тези трибунали могат да се основават на международни договори между подкрепящите го държави. Международният му характер може да бъде засилен с мандат на ООН, призоваващ за неговото създаване.

Хибриден трибунал или интернационалиниран национален съд

Трибуналът може да бъде хибриден по своите произход (национални и международни процедури), приложимо законодателство (международно и национално право) или състав (национални и международни членове). Това означава интегриране на специален съд, създаден по силата на националното законодателство, в националната система с международни съдии и прилагане на националните законодатели и международните процесуални разпоредби.