За пръв път в света бяха инвестирани толкова средства за замяната на изкопаемите горива, колкото бяха похарчени за производство на нефт, газ и въглища, сочи анализ на агенция Блумбърг, цитиран подробно от БНР. 

Глобалните инвестиции в прехода към чиста енергия достигнаха през 2022 г. 1,1 трилиона долара, което е приблизително равно на сумата, инвестирана в производството на изкопаеми горива, според доклада "Инвестиционни тенденции в енергийния преход 2023“ на изследователската фирма BloombergNEF.

Никога досега сумата, изразходвана за преминаване към възобновяема енергия, електрически автомобили и нови енергийни източници като водорода, не е надхвърляла 1 трилион долара.

Въпреки че зелените инвестиции нарастват с цели 31% спрямо 2021 г., това все още е само малка част от необходимото за намаляване на емисиите на парникови газове и борба с глобалното затопляне.

BloombergNEF изчислява, че годишните инвестиции в прехода трябва да се утроят до края на това десетилетие, за да се даде шанс на света да достигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

Слънчевата и вятърната енергия представляват най-голямата част от зелените инвестиции през 2022 г., достигайки 495 милиарда долара, което е увеличение със 17% спрямо предходната година. Електрическите превозни средства се нареждат след тях с инвестиции за 466 милиарда долара, въпреки че тези зелени инвестиции нараства много по-бързо - с 54 на сто спрямо предходната година. Почти половината от всички глобални инвестиции в енергийния преход - 546 милиарда долара - са в Китай, докато САЩ са на второ място със 141 милиарда долара. Ако обаче BloombergNEF беше представила отделни данни за Европейския съюз като едно цяло, ЕС щеше да бъде на второ място със инвестиции за 180 милиарда долара.

Сумата от 1,1 трилиона долара се отнася за средствата, инвестирани във внедряването на технологии за чиста енергия, според BNEF. Тази сума не включва 274 милиарда долара, похарчени в световен мащаб миналата година за разширяване и укрепване на електрическите мрежи, 79 млрд. долара, инвестирани във вериги за доставка и производство на чиста енергия, както и 119 млрд. долара капиталово финансиране, набрано от компании за чисти технологии. Взети заедно, това прави обща сума от около 1,6 трлн. долара, която беше инвестирана в прехода през 2022 г.

Това, че инвестициите в чиста енергия по същество се изравняват с тези в изкопаеми горива, е забележително, като се има предвид, че инвестициите в тези по-стари, замърсяващи енергийни източници са се увеличили през 2022 г. Водени от високите цени на горивата, световните инвестиции в сектора се покачиха със значителни 214 милиарда долара, показва докладът на BloombergNEF.