Нови дизелови и бензинови коли и микробуси няма да се продават в ЕС от 2035 г., гласува днес Европейският парламент.

Решението бе прието с 340 гласа „за“, 279 „против“ и 21 „въздържал се“.

Предстои то да бъде одобрено и от страните членки (Съвета) на ЕС, след което да бъде публикувано в Официален вестник.

Новото законодателство набелязва пътя към нулеви емисии на въглероден диоксид от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства през 2035 г. Целта за целия автомобилен парк на ЕС е за намаляване на емисиите със 100% в сравнение с 2021 г. Междинните цели за 2030 г. са определени на 55% за леките автомобили и 50% за микробусите.

В регламента са предвидени още ключови мерки:

• До 2025 г. Европейската комисия ще представи методология за оценка и докладване на данни за емисиите на въглероден диоксид през целия жизнен цикъл на леките автомобили и микробусите, продавани на пазара на ЕС;

• До декември 2026 г. Комисията ще наблюдава разликата между нормите за допустими емисии и данните за потреблението на гориво и енергия в реални условия, ще докладва за методика за коригиране на специфичните емисии на производителите и ще предложи подходящи последващи мерки;

• Производителите, които имат малки производствени обеми за една календарна година (1000 до 10 000 нови автомобила или 1000 до 22 000 нови микробуса), могат да получат дерогация до края на 2035 г. Регистриралите по-малко от 1000 нови превозни средства годишно остават освободени);

• Настоящият механизъм за стимулиране на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV), който насърчава производителите, продаващи повече такива превозни средства (с емисии от нула до 50g въглероден диоксид на километър, като например електрически превозни средства и добре функциониращи хибриди) с по-ниски цели за намаляване на емисиите на CO2, ще бъде адаптиран, за да отговори на очакваните тенденции в продажбите. От 2025 г. до 2029 г. целевият показател за ZLEV се определя на 25% за продажбите на нови автомобили и 17% за новите микробуси, като от 2030 г. стимулът ще бъде премахнат.