„Комунистическият режим в България (09.09.1944 г. – 10.11.1989 г.) и дейността на БКП са обявени за престъпни със закон, приет от 38-ото Народно събрание.“

Надписи с такъв текст да бъдат поставяни на фасадите или на друго видно място във всички сгради на държавни органи, териториалните им звена, органите за местно самоуправление, културни институции, образователни центрове, училища и университети, предвиждат поправки в Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

Промените са внесени в последния работен ден преди празниците – 5 май, от група депутати от ГЕРБ-СДС, сред които Даниел Митов, Екатерина Захариева, Любен Дилов, Румен Христов и др.

Предвижда се глоба за неизпълнение на разпореждането за ръководителите на съответните институции в размер на една месечна заплата. А при повторно и последващи нарушения глобата се удвоява.

Сред мотивите си вносителите изтъкват, че 33 години след падането на комунистическия режим и 22 след приемането на закона процесът на декомунизация у нас не е приключил.

„Даже напротив, правят се системни и целенасочени опити за събуждане на носталгия у съвременниците на режима и заблуждаване на по-младото поколение, което няма лични впечатления от него“, пишат вносителите.

Без символи на режима

Те добавят, че зверствата на Народния съд, лагерите на смъртта, отнемането на собствеността, унищожаването на човешки животи и съдби, т. нар. Възродителен процес трябва най-сетне да получат своята присъда с реални и безкомпромисни действия.

В тази връзка депутатите от ГЕРБ-СДС предлагат създаването на нов член в Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, с който задължават всички органи на държавната и местната власт, публично-правни организации, образователни институции, юридически и физически лица да предприемат необходимите действия според своите правомощия, за да премахнат от публичните места всякакви символи, възхваляващи комунизма, БКП и нейните ръководители.

По свое желание те могат да предоставят на Музея за социалистическото изкуство демонтираните комунистически арт символи.

Глобата при непремахване на символите също е в размер на една месечна заплата за ръководителите на съответните институции и се удвоява при повторно нарушение.

Ако поправките в закона станат факт, нарушенията ще се установяват от 5-членни комисии, определени от областните управители, а наказателните постановления ще се пишат от губернаторите или упълномощени от тях лица. При нарушения или бездействие по въпроса на самите областни управители, Инспекторатът на Министерския съвет ще им издава актове за  административни нарушения.

За поставянето на табелите и премахването на символите на комунистическия режим се предвижда месец, след като поправките в закона бъдат приети.