В публикации в „Автомедия“ и „България Он Еър“ се твърди, че традиционният бизнес модел за продажба на автомобили е напът да се промени. Това, което досега е било обичайна практика – клиентът купува колата си от търговеца и тя става негова, се оказва пречка за новите стратегии за екологична устойчивост и опазване на околната среда, се посочва в статиите. Те се позовават на консултантската компания "Берилс" (Berylls). 

С темата се заема днес БНР в редовната си рубрика за фактчекинг - проверка на факти.

Според публикациите от производителя се изисква превозното средство да бъде унищожено с минимално въздействие на околната среда и затова по предложение на зелените в Европа се обсъжда нов модел на продажба, при който автомобилите няма да стават собственост на потребителя, а остават на производителя. Но купувачът все пак ще трябва да извърши плащане към производителя в пълен размер, а срещу това производителят ще осигурява бизнес модел от типа "Автомобилът като услуга", пише още в публикациите.

Твърдение: По предложение на зелените в Европа се обсъжда нов модел на продажба, при който автомобилите няма да стават собственост на потребителя, а остават на производителя

Компанията "Берилс" (Berylls) се занимава с теми, свързани с автомобилната индустрия. Тя предлага експертни услуги във връзка със стратегическо консултиране, развитие на дигитални продукти, набиране и инвестиране на капитал по отношение на световния автомобилен сектор.

Експертите, работещи в „Берилс“, публикуват мнения и анализи по различни теми, засягащи автомобилната промишленост. Всички те са публични достъпни и могат свободно да бъдат четени и свалени от сайта. Компанията има 6 анализа по темата за „автомобила като услуга“. Те са публикувани в раздел „Бъдещи продажби“. Първият е от октомври 2021 г. (“Снимка на европейския пазар за автомобилен абонамент“) и посочва, че автомобилният пазар преживява вероятно най-голямата трансформация в своята история, защото клиентите се отдръпват от класическото притежаване на превозни средства.

Следващият е от януари 2022 г. със заглавие „Превозното средство като услуга: от продажба на превозни средства към клиента и управление стойността и жизнения цикъл на превозното средство“. В него се посочва, че този модел ще позволи на потребителите да използват превозни средства за различни времеви периоди, вариращи от години до минути чрез лизинг, абонамент, краткосрочно или дългосрочно наемане. Според „Берилс“ това ще доведе до повече възможности за печалба за производителите.

Следват анализи през април 2022 г. (за това как този модел ще се отрази на следпродажбеното обслужване на превозните средства), август 2022 г. („Как превозното средство като услуга може да бъде с 50 процента по-печелившо от традиционните продажби на автомобили“) и септември 2002 г. („Как превозното средство като услуга ускорява продажбите на електрически автомобили с акумулаторна батерия“).

Последният анализ е от февруари 2023 г. и е за важността да бъдат прилагани стратегии за реновиране, повторно преработване, многократно използване и рециклиране с цел максимално многократно използване на ценни материали. От „Берилс“ посочват, че производители на оригинално оборудване са изправени пред нарастващ натиск да намалят своя отпечатък върху околната среда.

Не се уточнява обаче от кого конкретно, а в самия анализ въобще няма споменати думите еколог, екология, Европейски съюз, Зелена партия. Думата „зелен“ присъства общо само 2 пъти. Тя се появява на предпоследната страница от текста и то не като част от анализа, а като описание на една от консултантските услуги, които предоставят от „Берилс“ – относно преминаване към зелена мобилност и устойчивост на автомобилния сектор.

Консултантите от „Берилс“ в нито един от своите анализи не споменават за натиск от страна на зелените в Европа. Освен това въпросният модел за „автомобила като услуга“ не е нов. Той вече съществува и автомобили се предлагат за такъв вид ползване не само в Европа. Статия за този вид услуга в САЩ и как потребителите най-добре да се възползват от нея е публикувана във „Форбс“ още през октомври 2021 г.

Според анализаторите от „Берилс“ моделът за предоставянето на „превозно средство като услуга“ ще бъде от полза както за потребителите, така и за производителите, като ще доведе до по-големи печалби в рамките на жизнения цикъл на автомобила. 

Купуването на автомобили (т.нар. традиционен модел) няма да изчезне. Ще бъде допълнен от нови варианти, които според „Берилс“ са търсени от някои потребители, защото няма да се налага задължително да се обвързват с дългосрочен заем за покупка на автомобил, а ще могат да плащат абонамент за ползване, като в тази сума ще се включват също разходите за застраховка и поддръжка. Желаещите да закупят превозно средство, разбира се, ще продължат да имат тази възможност.

Евродепутатът Михаел Блос от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, който е член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, категорично отхвърли твърдението, че автомобилите няма да стават собственост на потребителя, а ще остават на производителя.

За БНР той заяви:

„Твърдението, че някой ще отнеме автомобилите на хората е фалшива новина. Всеки, който разпространява подобни твърдения, действа недобросъвестно срещу климатичната политика.

Искаме да подкрепяме нови модели на споделяне на автомобили, тъй като са използвани в индустрията от дълго време и са в състояние както да ограничат замърсяването, така и да предоставят на потребителите повече гъвкавост“, обясни евродепутатът Михаел Блос от групата на Зелените/Европейски свободен алианс.

Търсене на законодателство, законодателни предложения или обсъждания на темата за автомобилите като услуга от европейските институции показа, че темата не е част от какъвто и да било съществуващ законодателен акт, нито има предложения за обсъждане на подобна регулация. При търсене по уместност (т.е. да се покажат първо резултатите, които съдържат съответната комбинация от думи или най-близките до тях резултати) в сайтовете на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет липсват споменавания на комбинацията от думи vehicle as a service (автомобилът като услуга). Търсене в EUR-Lex, който е официалният уебсайт за право на Европейския съюз, и други публични документи на съюза, също не показа този вид услуга да присъства в европейското законодателство или в законодателни предложения. 

На сайта на Европейската зелена партия също не се откриват предложения или позиции по темата vehicle as a service (автомобилът като услуга).

Заключение

Твърдението, че по предложение на зелените в Европа се обсъжда нов модел на продажба, при който автомобилите няма да стават собственост на потребителя, а остават на производителя, е НЕВЯРНО.

Компанията „Берилс“ в нито един свой анализ не твърди подобно нещо. Евродепутатът Михаел Блос от Групата на Зелените/ЕСА подчерта, че твърдението, че някой ще отнеме автомобилите на хората е фалшива новина и е насочено срещу климатичната политика. Търсене по ключови думи в сайтовете на европейските институции показва, че няма подобно законодателство, нито има подобни законодателни предложения.