„Пътят на посвещаването в любовта“ беше темата, по която зрелостниците писаха интерпретативно съчинение върху „Посвещение“ на поетесата Петя Дубарова на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература.

Втората възможност беше есе на тема „Живот в мрежата“.

Те имаха 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници.

Съчинението винаги се пише върху изучавана творба. То предполага зрелостниците да разкодират ключовите думи в заглавието и да интерпретират зададената тема спрямо текста. От тях се очаква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства в произведението, уточниха от образователното министерство.

Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

В първата част на матурата по български език и литература се набляга върху прилагането на книжовните норми и четенето с разбиране. Във втората част се изисква познаване на изучаваните литературни произведения и способност за тяхното тълкуване. В една от задачите се очакваше зрелостниците да открият темата в неизучавана творба, а в друга – да съпоставят интерпретацията на една и съща тема в изучаван и в неизучаван текст („Молитва“ на Атанас Далчев и „Молитва“ на Борис Христов“).

47 650 младежи бяха допуснати до държавния зрелостен изпит. Явиха се 45 889 от тях, което е 96,3 % от общия брой допуснати.

В МОН до момента са постъпили девет сигнала за нарушения. Три работи са анулирани в Кърджали, две в Благоевград, две в Пазарджик и по една в София и във Варна. Матурата се проведе в 750 училища, като навсякъде бяха осигурени квестори и видеонаблюдение.

Изпитният вариант бе генериран в 5:45 часа в МОН сред близо 6 милиона комбинации.

Вариантът бе изтеглен в МОН в присъствието на служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов и на заместник-министъра на образованието д-р Мария Гайдарова.

"Създадени са разумни улеснения за учениците, които имат нужда - както здравословни, които са декларирани, така и за ученици със специални образователни потребности. Допълнително сме създали разумни улеснения и за ученици, които имат нарушено зрение и имат необходимост от брайлиране на изпитния материал или от уголемяване на шрифта. Има осигурено и видеонаблюдение в реално време", обясни заместник-министърката.

Зрелостниците трябваше да носят на изпита служебната си бележка за допускане до него, която може да бъде и в електронен вариант, документ за самоличност и черен химикал, с който да пишат на изпита, каза заместник-министърът на образованието.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература се състоя в 750 училища и в 4200 зали.

За матурата бяха ангажирани над 9000 квестори. Изпитът започна в 8:30 ч., като зрелостниците трябваше да бъдат в изпитните зали поне 30 минути по-рано. 

Изпитът по български език и литература е разделен на три модула. Първите два са по 60 минути, а третият - 120 минути. За учениците със специални образователни потребности са предвидени до 30 минути повече за първите два модула, а за третата част - до 60 минути повече. 

Тестът по БЕЛ се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41-и въпрос включва писане на есе или на интерпретативно съчинение, като за втора поредна година за тях ще има две отделни теми. Съчинението е върху изучавана творба. При него от зрелостниците се очаква да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се изисква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства. Темата за есето не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.  

Резултатите от държавния зрелостен изпит ще бъдат обявени до 9 юни.