Въпреки приемането им на второ четене в петък, промените в Наказателно-процесуалния кодекс (и ЗСВ), които въвеждат механизъм за разследване на главния прокурор, а също – изменения в броя гласове, които са нужни за „импийчмънт“ на главния прокурор, не се появиха в днешния Държавен вестник.

В буквален прочит това означава две неща – че президентът Румен Радев не е подписал указ за обнародването и второ - че те ще се появят или в извънреден брой, или в следващия редовен в петък.

Обаче

За четвъртък ВСС е насрочил Пленум, на който да се обсъжда по същество предложението на импийчмънт на Гешев – внесено от 6-има прокурори.

То е заради „грубо нарушение на служебните задължения“, като се визира случаят с т.нар. „израелски експерт“, който неясно как е бил пратен да огледа мястото на „атентата“ срещу главния прокурор на 1 май.

Гешев нееднократно е декларирал, че ще прати веднага в КС новите промени. От една страна става въпрос за това – съдия с ранг на върховен да става ад хок прокурор само заради това разследване, както и втори съдия да става такъв – за да контролира първия.

И още нещо – НС с огромно мнозинство прие, че новото положение – да може главен прокурор да се отстранява с 13, а не 17 гласа, влиза в сила и за текущата вече процедура срещу Гешев – за въпросния израелски експерт.

Отделно, междувременно 4-ма от шестимата вносители на първата процедура внесоха и второ искане за импийчмънт – вече заради езика на Гешев на неговите брифинги, в които говори за „политически боклук“, подразбира се за дела „на трупчета“ и т.н.

Парламентът прие в петък и нещо спорно – задрасква проведените през лятото на 2022 г. избори за професионалната квота в новия ВСС (който така и не встъпи, поради липса на избрана парламентарна квота). Това би могло да бъде отделен повод за искане за обявяване на противоконституционност.

Да, но и ако няма обнародван закон в Държавен вестник, главният прокурор – естествено – няма какво да прати на КС.

За всеки случай той вече се подсигури, като още в понеделник зададе на конституционалистите въпроси свързани, с изтеклия мандат на ВСС (този съвет заседава вече 6 месеца над мандата си, поради посочените по-горе причини с неизбиране на нов, б.а.).

Макар, че от миналата година има произнасяне на КС – че органите с изтекъл мандат трябва да продължат да функционират до избирането на нови в името на правната сигурност, Гешев леко е преформулирал въпроса.

Той пита най-общо:

- прекратяват ли се функциите на съвета с изтичането на мандата;

- не може ли да функционира някакъв полу-вариант – с избраните нови 11 членове и „тримата големи“, както и

- конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители.

Преди дни сайтът „Лекс“ писа, че допускането на искането му за разглеждане от КС ще спре процедурата във ВСС до произнасянето на съда по атакуваните текстове. Причината за това е чл. 54, ал. 1, т. 4 АПК, който гласи:

„Административният орган спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон“.

Естествено, КС може да умува месеци наред.

Просто казано, на Гешев му е достатъчно и само допускане за разглеждане – не е нужна крайна „победа“. Поне - не и на този етап.

Но засега като че ли времето до четвъртък тиктака в негова вреда.

Рано е да се каже "импийчмънт"

И още нещо - неправилно е да се очаква, че в четвъртък непременно ще има гласуване "за" или "против" освобождаване на главния прокурор. Съгласно вътрешните правила на ВСС, тази дата е дадена за обсъждане. Двете страни - и искателите, и Гешев ще могат да правят доказателствени искания, а главният прокурор дори вече анонсира, че ще има такива. Така че вероятността - обсъждане и гласуване в един и същи ден, изглежа микроскопична.

Освен това точката в дневния ред е една, но е много вероятно да бъде внесена втора. В четвъртък изтича седемдневният срок, в който членовете трябва да обсъдят допустимостта на второто искане срещу Гешев. Както казахме - то вече е от четирима прокурори от ВСС, заради нарушаване на етичния кодкс в изказванията му.

За да е още "по-забавно", минстър Крум Зарков е декларирал готовност, че следи развитието на третия казус - със записването от Гешев (макар, че той твърди, че не е автор) на разговор с члена на ВСС Йордан Стоев. Това би довело до трета паралелна процедура по импийчмънт.