Най-желаната специалност от кандидат-студентите тази година в СУ "Св. Климент Охридски" е "Право". На второ място е "Психология". Третото място заема специалността "Международни отношения".

Това съобщиха в понеделник от Алма Матер.

На следващите места кандидатите са поставили специалностите "Връзки с обществеността", "Журналистика", "Комуникационен мениджмънт", "Софтуерно инженерство", "Компютърни науки", "Английска филология", "Бизнес администрация на английски език".

Днес беше обявено първото класиране в СУ за учебната 23/24 г. 9044 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. 40 от тях кандидатстват във филиала на Софийския университет в Бургас, който приема студенти за първа година, съобщи пресцентърът на висшето училище.

5761 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети и 27 лауреати.

В срок от 11 юли до 14 юли, включително, класираните от първия етап кандидати имат следните възможности, посочват от университета:

- Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

- Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

- Класирани от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

- Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на подреждането.

Записването се извършва в отдела "Студенти" на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Купува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по математика и информатика, Стопанския факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница "Св. Климент Охридски".

Вторият етап на класиране излиза на 18 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти.

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 19 до 21 юли, включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането е на 25 юли. Срокът за записване е от 26 до 28 юли, включително. Резултатите от това класиране са окончателни.