Двама видни доскорошни български журналисти – социалистите Елена Йончева и Иво Христов, не участваха в гласуването на одобрения днес от Европейския парламент в Страсбург проектозакон за защита на журналистите.

Това става ясно от справка в резултатите от поименния вот.

Емил Радев от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП) и Андрей Слабаков от ВМРО и Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) също не са участвали в гласуването.

Само Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) ласува „против“.

Всички останали 12 наши евродепутати са били „за“.

В поименния списък Андрей Новаков (ТЕРБ/ЕНП) бе отбелязан като гласувал "против". След това обаче той уточни за Клуб Z, че  е допусната грешка и че е подкрепил проекта.

Журналисти, медийни организации, правозащитници, активисти, изследователи и творци ще бъдат защитени в ЕС от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността. Те са известни със съкращението SLAPP (на английски „шамар“), поради което ги наричат „дела-шамари“.

С 498 гласа „за“, 33 гласа „против“ и 105 гласа „въздържал се“ евродепутатите приеха преговорната си позиция по нови правила за защита на лицата, работещи по въпроси от обществен интерес, като например върху основни права, дейност на държавните служители или твърдения за корупция.

Трансгранично прилагане и гаранции за защита

Новите правила трябва да се прилагат в трансгранични случаи, когато ответникът, ищецът и съдът не са установени в една и съща държава. Това ще става и когато актът на участие на обществеността – било то статия в пресата, публикация в социалните медии, видеоматериал, научноизследователска дейност или произведение на изкуството – е от значение за повече от една държава от ЕС и може да бъде достъпен по електронен път.

Проектът за директива предвижда гаранции за жертвите на дела-шамари. Те ще имат и възможност да поискат преждевременно прекратяване на съдебния процес и тогава ищецът ще трябва да докаже, че казусът не е неоснователен. Ищецът също така ще трябва да покрие пълните разходи по производството, включително процесуалното представителство на ответника и да бъде подложен на санкции. Ответникът пък ще може да търси обезщетение, включително за психологическа вреда или накърняване на репутацията.

За да се ограничи практиката на избор на съд, който най-вероятно ще застане на страната на ищеца, делата за клевета ще бъдат допустими само в националния съд на страната, от която е ответникът.

Държавите членки не следва да признават решенията на трети държави по дела-шамари срещу физически лица и дружества, пребиваващи на тяхна територия, и следва да позволят на тези, към които производствата са били насочени, да бъдат компенсирани в националния съд.

Национално подпомагане и обучение

Евродепутатите искат държавите членки на ЕС, да създадат „обслужване на едно гише“, където жертвите на дела- шамари да могат да търсят информация и съвети. Те призовават националните органи да предоставят финансова, правна и психологическа помощ на ответниците по SLAPP.

От държавите от ЕС ще се изисква да гарантират, че практикуващите юристи получават подходящо обучение за разглеждане на дела, свързани със SLAPP, и че техните професионални сдружения приемат правила, възпиращи членовете да предприемат неправомерни съдебни дела. Държавите членки трябва да събират съответните данни, особено относно съдебните решения, а Европейската комисия да създаде регистър на ЕС за дела-шамари.

„Журналистиката изисква смелост, но журналистите не трябва да бъдат принуждавани да бъдат смели, за да работят“, изтъкна председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Преди да бъде избрана на поста в началото на 2022 г., тя бе един от докладчиците на ЕП за делата-шамари.

„Когато необосновани съдебни дела застрашават живота и препитанието на хората, като злоупотребяват с правосъдната ни система, трябва да се предприемат законодателни мерки. С днешния проектозакон, категорично подкрепен в пленарна зала, правим точно това“, допълни Мецола.

Преговорите между Европейския парламент и страните членки (Съвета) на ЕС за окончателната форма на законодателството ще започнат утре. Министрите от ЕС постигнаха съгласие по преговорната си позиция през юни.