На 29 октомври предстои да направим нов избор за кметове и общински съветници. Това ще се случи по правилата на изменения инфарктно от 48-ото Народно събрание Изборен кодекс, като засега депутатите не дават индикации, че мислят за нов ремонт на правилата. Т.е. ще гласуваме смесено - и с машина, и с хартиена бюлетина, а броенето и от двата вида избори ще се случва ръчно.

Какво е важно да знаем за Местни избори '23 - Централната избирателна комисия публикува отговори на въпросите, които най-често получава като запитване от гражданите.

В кои населени места ще има избори за кмет на кметство?

Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България – имат население над 100 души с постоянен адрес.

Как да се регистрирам за гласуване на местните избори 2023 г. по настоящ адрес?

При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кои български граждани имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.?

Съгласно чл. 396 и § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс през 2023 г. в изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община, а
 • в избори за кмет на кметство – на територията на кметството.

а) в избори за общински съветници и кметове на общини:

Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред съответната общинска администрация по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

б) в избори за кметове на кметства:

Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Как да се разбира изразът българските граждани „да са живели в съответното населено място“?

Законовото определение на израза „живял в съответното населено място“ е посочено в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Съгласно тази разпоредба в местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата 6 месеца преди датата на изборите в това населено място, както и да отговарят на условията, посочени по-горe.

Къде може да гласува в местните избори през 2023 г. български гражданин с настоящ адрес извън страната?

При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори.

Актуални данни за постоянен и настоящ адрес могат да се проверят в съответните общински администрации.

Имат ли право в местните избори през 2023 г. да гласуват българските граждани с двойно гражданство?

Българските граждани с двойно гражданство, които нямат настоящ адрес извън страната, ако отговарят на условията, могат да гласуват в местните избори през 2023 г.

Кои граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.?

В местните избори през 2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия:

 • навършили са 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз;
 • имат статут на постоянно или продължително пребиваване в България, удостоверен с валиден документ;
 • имат адрес на пребиваване в България най-малко 6 месеца преди датата на изборите – 28.04.2023 г., както следва:

а) при избори за общински съветници и за кметове на общини:

в населено място на територията на общината, в която ще гласуват;

б) при избори за кметове на кметства:

 • на територията на кметството, в което ще гласуват;
 • подали са декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18.09.2023 г. или
 • са били вписани в избирателен списък част ІІ за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори през 2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства.

Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване в избирателен списък част ІІ за гласуване в местните избори през 2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.

Пълния списък с въпроси и отговори може да видите ТУК