Получих много тежкко наследство от бившия главен прокурор, чийто мандат вие с вашето гласуване прекратихте предсрочно. Това наложи да бъдат фиксирани дълго натрупваните проблеми...

... Прокуратурата не може да остане същата."

Това бяха някои от основните жалони днес на Борислав Сарафов, който дойде на заседание на Пленума, да отчете какво е свършил от назначаването си за и.ф. главен прокурор на 16 юни

Сарафов специално наблегна, че са прегледани назначените множество лични проверки от прокурор от ВКП по еднолична заповед на Гешев (простичко казано - с негово разпореждане дадени дела се "изтеглят" във ВКП в София и там се разследват, б.р.). Сарафов каза, че счита тази практика за порочна и към днешна дата тя вече е напълно спряна.

"Тези проверки са резултат на хиперактивността на бившия главен прокурор в последния месец, преди да го отстраните", поясни Сарафов.

Той формулира, че предшественикът му е имал "по-особен интерес" по някои от проверките, като за пример бе дадено, че Гешев в последните дни задвижи прокурорски проверки дори срещу членовте на ВСС, които подписаха двете искания за импийчмънта му.

Специално Сарафов нареди да се ревизира работата (или липсата на работа) по "ВИП" делата - срещу магистрати, други лица с имунитет, министри и пр.

Сред чисто статистическите данни той изреди, че на два тура са му докладвали резултатите от надзора, който е направен - веднъж върху 53 досъдебни производства, втори път - върху 27.

В резултат, както вече бе обявено, има предложения за дисциплинарки срещу двама магистрати в черни униформи: полк. Антон Радойнов - прокурор, и полк. Добри Маринов – военен следовател от Велико Търново.

Има предложение от шефката на СГП за образуване на дисциплинарка срещу обвинителя Иван Първанов заради 4 дела, по които не се е произнесъл в срок.

Има предложение за наказание на прокурор Стефан Първанов, за който вече бе обнародвано как е карал служители от СГП да полагат извънреден труд, което не е негово право да нарежда.

Има още 7 предложени за дисциплинарки по нареждане на Илиана Кирилова - шефка на Софийската градска прокуратура (СГП).

Със заповед на зам.апелативния прокурор Галя Маринова е възложена проверка на всички от СГП и столичното следствие във връзка с казуса "Осемте джуджета".

Становището на проверяващите е, че са допуснати дисциплинарни нарушения (това е отделно от делото, което вече тече срещу прокурор, както и срещу Петьо Еврото и жена му - за връщането на прословутото злато на Илия Златанов, б.р. Клуб Z).

Както вече бе обявено, ВСС прие и образува дисциплинарки срещу въпросните 7 прокурори и следователи.

Днес Сарафов посочи и примера с прокурор Максим Колев от ВКП, който за проверения срок - от 1 януари 2022 до 12 юли 2023 г. има забавяне на произнасянето по 98 преписки, което "представлява системно неспазване на сроковете", по думите на Сарафов. А по 13 от всички преписки се е произнесъл след изтичане на 3-месечния срок от образуването.

„Това предложение считам за особно важно, тъй като колегите от ВКП следва да дават пример и е недопустимо да просрочат на практика всичките си преписки!"

Сарафов посочи още, че е наредил пълна ревизия на Софийската районна прокуратура и конкретно на шефката й Невена Зартова. Това стана сравнително скоро - на 7 август. Вече има внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство и налагане на наказание на Невена Зартова.

Каза, че целта на активната му дейност по наказания, но и поощрения е била...

"... да може да се избегне уравниловката, да се поощрят колегите, които имат добри резултати и да се санкционарет тези, които изостават и петнят името на ПРБ."

Сарафов пак допълни, че те (прокуратурата) са „длъжници на обществото“, че „прокуратурата натрупа доста системни грешки, сякаш се натрупаха грешки, които следва сега да бъдат поправени“.

Въпроси зададе само Атанаска Дишева, която - между другото - сподели личното си мнение, че с радост би приела той да участва в заседанията на ВСС, въпреки че е и.ф.

"Вие имате пълното право да участвате в Пленума", каза Дишева.