Проф. д-р Георги Вълчев е новият, 57-и ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той беше избран късно вечерта в сряда след балотаж с акад. проф. Николай Витанов от Общото събрание на СУ.

За Вълчев са гласували 198 от делегатите, а за Витанов - 152-ма.

В излагането на концепцията си професорът културолог подчерта, че заплащането на преподавателския труд ще е един от водещите му приоритети.

Пред журналисти, след като беше избран, заяви, че за четирите години от мандата му на ректор трябва Софийският университет да върви още повече нагоре, да стане много по-видим, да стане част от европейското образователно пространство и да отстоява идентичността на страната ни.

Добави, че приоритетите му са много, но ще се започне с най-важното - с работа по проблемите, които са свързани с финансовото състояние на СУ, с текущите проблеми. "Университетът е огромен и е един сложен механизъм, и ежедневието ни поглъща изцяло. Вероятно една от важните задачи ще е да направя среща с факултетите, да подберем екип от заместник-ректори, който да подпомага цялостната дейност, защото един ректор представлява университета, но без добър екип не би могъл да свърши много работа", каза новият ректор.

Кой е новият ректор?

През 1988 г. Георги Вълчев завършва СУ, магистър е по история, с втора специалност "Философия". През 1998 г. получава образователната и научна степен "доктор" в Софийския университет, в Центъра по културознание.

От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение.

Бил е заместник-декан е на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител е на Катедра "История и теория на културата" (2011-2019 г.). Научен секретар е на Катедрата "История и теория на културата" (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство". Член е на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

Четирима кандидати

Първоначално кандидатите за поста бяха четирима: акад. проф. дфзн Николай Витанов, проф. д-р Климент Найденов, проф. д-р Георги Вълчев и проф. дпн Милен Замфиров. 

При първото гласуване от 369 регистрирани делегати на Общото събрание за избор на ректор бяха пуснали бюлетина 365-има.

На него проф. Вълчев от Философския факултет получи 125 гласа.  

Проф. д-р Климент Найденов от Геолого-географския факултет - 64 гласа.

Проф. Милен Замфиров от Факултета по науки за образованието и изкуствата - 79 гласа. 

Акад. Николай Витанов от Физическия факултет - с 95 гласа.

Няколко дни преди избора четиримата представиха мандатните си програми за развитието на Софийския университет за следващите четири години пред академичната общност на висшето училище. 

Какви концепции представиха те?

Проф. Милен Замфиров:

Всяко управление ще бъде основано на идеята за прозрачност и с пълно съобразяване с нормативните актове. Това обяви при изслушването си Милен Замфиров. Неговата кандидатура беше издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Един от основните проблеми е демографският натиск, който оказва директно влияние и върху нашия университет, смята той и съобщи, че през 2016/2017 година в системата на висшето образование е имало 159 000 студенти. През 2021/2022 година вече общо са 139 000 студенти.

Проф. Замфиров представи и данни за заплатите на преподавателите в университетите. "Отпреди няколко години досега, ние, Софийският университет се движим в най-добрия случай на шесто място в системата на висшето образование, а средно над десето място спрямо всички останали университети. Това, в комбинация с факта, че ние сме почти на първо място във всички направления, не дава много добро усещане за нашата Алма матер", заяви кандидатът за ректор на СУ. Той обясни и какви мерки би предприел за справяне с тази ситуация. Увеличението на възнагражденията може да се реализира чрез увеличаване на потенциала чрез собствени ресурси, ежегодно увеличаване на минималната работна заплата за най-ниската длъжност "асистент" - чрез решение на Министерския съвет, както и с подписване на академични споразумения, свързани с всички останали академични длъжности.

Кандидатът за ректор говори и "за обвързване на средната работна заплата на преподавателите за страната в съотношение 170% и минималната работна заплата за длъжността "асистент" да не е по-малко от 125% от средната брутна работна заплата за страната". Всичко това би позволило на СУ да отиде не просто там, където му е мястото - на първо място по възнаграждения, но и да успява да привлича най-добрите кандидати за работа, каза проф. Замфиров. Той заяви, че категоричното му мнение е, че пенсионирането трябва да става не както е в момента - на 65 и на 66 години, а на 68 години за преподавателите от висшите училища. 

Според проф. Замфиров трябва да се популяризират бакалавърските програми в Софийския университет и да се привличат кандидат-студенти от български произход от Република Северна Македония, от Косово, Сърбия, Украйна и Молдова. Трябва да се разкрие и общо докторантско училище в СУ, за което се говори от няколко години, каза кандидатът за ректор.

Проф. Милен Замфиров от 2019 г. е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Извън Софийския университет проф. Замфиров е работил в Дневен център за деца с увреждания - учител, координатор, в Института за космически изследвания и технологии на БАН, в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Бил е също учител в различни общообразователни и болнични училища, а в продължение на години е бил директор на Дневен център за деца с увреждания.

Проф. Климент Найденов:

За институционална прозрачност, достойно заплащане и работа в екип се обяви и проф. д-р Климент Найденов. Неговата кандидатура за ректор на СУ е издигната от Общото събрание на Геолого-географския факултет.

"Вярвам, че с прозрачност можем да постигнем, всички заедно, много по-добро развитие на нашата институция. Достойното заплащане също може да бъде подобрено, а работата в екип е нещо, което съм изповядвал не само като университетски преподавател, но съм работил и по проекти, както и с държавната администрация, с областната и с общинската администрация", каза той.

Смятам, че можем да надградим съществуващата кандидатстудентска кампания до ниво, което съм виждал в университети - в Европа и в света, каза проф. Климент Найденов. Той заяви пред академичната общност на СУ, че иска заедно да се преборят за четири неща: да се възвърне позицията на Софийския университет на национален лидер, задаващ посоката на политиките във висшето образование. Той обеща, че ще бъде създадена и Стратегия за Софийския университет. Модернизирането на аудиториите започна, но трябва да бъде продължено. С направени икономии може да се създаде фонд, за да може във факултетите да има по един студентски научен проект, добави той.

Климент Найденов обяви и че иска одит на СУ. 

"Написано е, че ще предизвикам одит от една от топ четирите фирми, одитиращи в света, това обаче не означава, че ще се връщам назад. Аз няма да разследвам никого, искам тези фирми да ми начертаят правилните процеси, особено административни, и да видя дали съм в права посока, и да можем да надграждаме съществуващото положение. Ще искам и среща с министъра на финансите, и с председателя на Сметната палата, за да видя моментното състояние точно какво е и какво се случва", уточни той.

Проф. Климент Найденов през октомври тази година беше преизбран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е географ, демограф, регионалист и обществен деятел. Професор е в Катедрата "Регионално развитие" на Геолого-географския факултет на СУ. Участва в създаването на едни от новите бакалавърски програми в ГГФ, включително на "География и английски език" и "Геопространствени системи и технологии". През 2023 г. е съинициатор и участва в създаването на иновативната интердисциплинарна и междуфакултетска бакалавърска програма на английски език "Климатични промени и управление" (Climate change and management). През 2023 г. е приет за член на Българския антарктически институт във връзка с активното му участие в събития, свързани с българската научноизследователска програма "Антарктика".

Акад. Николай Витанов:

"Осем години съм заместник-ректор на проф. Анастас Герджиков и разбрах, че да си ректор на СУ е една от най-тежките длъжности в държавата ни, изобщо."

Това констатира друг от кандидатите - акад. проф. д-р на физическите науки Николай Витанов. Неговата кандидатура за ректор на СУ е издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет.

Акад. Николай Витанов е водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантовите системи. Той е сред първите 2% на най-добрите учени в света, според класацията на престижния Станфордски университет. От 2015 г. е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН), а от 2021 г. е академик на БАН.

"Около 12 години бях в университети в Западна и в Северна Европа, и през това време натрупах опит как е организирано обучението на студентите и науката там, и какво е нивото им. Дадох си сметка, че в нашия университет нивото на образование не е по-слабо, а в много отношения е по-добро от това в много други университети", обяви Витанов. Той сподели, че мотото на неговата програма е "Заедно можем повече".

Той обяви, че една от целите му е започнатата няколко пъти, но непостигната, Стратегия за развитието на Софийския университет, която да е до 2035 г. Акцент в програмата му е и амбицията да работи за възстановяване на Аграрния факултет, който е съществувал от 1909 до 1948 г.

Според акад. Витанов трябва да се помисли за облекчаване на процедурите за преминаване от една специалност в друга, защото част от напускащите студенти не биха направили това, ако има друга, подходяща за тях специалност.

"Трябва да помислим и за намаляване на учебната натовареност на студентите, но това би трябвало да е свързано с намаляване на преподавателския норматив, защото двете може да се разглеждат като скачени съдове", заяви кандидът за ректор на СУ.

Той каза, че трябва да има и клубове по интереси на студентите, каквито съществуват във всички западни университети. Трябва да се съставят и подробни картотеки на завършилите Софийския университет, защото успешните от тях са много мощна реклама.

"Необходимо е да има и специален магазин за рекламни сувенири, каквито действат във всички чуждестрани университети. В различните факултети на Софийския университет има такива сувенири, но хората не знаят за тях. Ако имаме един магазин за тениски, шапки, чаши, това ще бъде една "ходеща реклама" и нашите 22 000 студенти биха си взели, но за тях трябва да е при преференциални условия", каза акад. Витанов

Проф. Георги Вълчев: 

"Навлизаме в трудни времена, вещаещи намаляване на броя на студентите."

Това отбеляза проф. д-р Георги Вълчев. Неговата кандидатура е издигната от Факултетния съвет на Философския факултет.

По обективни причини студентите ще намаляват и колкото да се работи за качеството на висшето образование, и да се повишават стандартите, и научноизследователската дейност, ще го има проблемът с намаляващия брой студенти, добави той.

"Една от първите ми задачи ще е да участваме в изработването на нова система за финансиране на висшето образование, защото, ако продължи този начин на финансиране, ситуацията се отразява навсякъде зле - във всички висши училища, не само в Софийския университет", каза проф. Вълчев.

Той обяви, че ще участва активно в изработването на такава нова система, която да позволи всичко добро, създадено в отделните факултети и звена, да бъде съхранено, но трябва да се потърсят и други пътища за увеличаване на студентите, защото Софийският университет е лидер във висшето образование в България и не дава по-лошо образование от средноевропейските университети.

Трябва да създадем нашите програми на английски или на друг език, за да можем да сме готови да приемаме чуждестранни студенти съвсем спокойно - да се обучават в нашите факултети, каза проф. Георги Вълчев. Той коментира, че в глобален мащаб проблемът с чуждестранните студенти става изключително актуален и СУ трябва да изработи адекватна, последователна политика, защото има интерес от студенти в чужбина.

Вторият мандат на сегашния ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков изтича през ноември. На 17 ноември 2015 г. той бе избран за ректор за първи четиригодишен мандат и преизбран на 20 ноември 2019 г.