"Равно на незаслужено наказание."

Така парламентарните журналисти описват в своя подписка до председателя на Народното събрание Росен Желязков условията на работа в Партийния дом, в който депутатите заседават от септември с формалния мотив, че представителната сграда на площад "Народно събрание" е за ремонт.

Под подписката имената са си сложили 85 души от всякакви видове медии, в т.ч. обществените - повече и от най-голямата парламентарна група. Тя се явява своеобразно дежавю за представителите на медиите с ресор НС. През 2020 г., когато ГЕРБ и партньора й "Обединени патриоти" решиха да местят заседанията в Партийния дом, журналистите бяха изтикани в мазето, достъпът им до останалата част на сградата - спрян с турникети. Тогава те отново внесоха подписка, но след последвалите парламентарни избори новото мнозинство върна депутатите в представителната сграда.

Ситуацията днес не е много по-различна от тази преди три години. На журналистите бяха обещани контактни точки с депутатите. Такива на практика няма, работата им е сведена до записване на изявления пред пленарната зала - без ред. Там е съсредоточена и цялата им дейност, като нито имат добър интернет, нито контакти, нито места за сядане, нито маса, нито им е разрешено да пият безалкохолна напитка. Фотографи и оператори всекидневно извървяват огромно разстояние с тежка техника на ръце, за да стигнат до пленарната зала, където дори не могат да заснемат адекватно, освен в гръб. Събирането на неофициална информация пък е невъзможно без източникът сам да се издаде - заради забраната представители на медиите да припарват до т.нар. кулоари. 

По-рано тази седмица двама журналисти се оказаха заключени във вътрешния двор след заседанието на комисията по конституционните въпроси заради така контролирания достъп, според който не могат да излязат директно от входа откъм депутатския паркинг, а само от този откъм БНБ, пътят към който минава през въпросния вътрешен двор, който обаче обичайно се... заключва. 

В същото време, освен с въртящи се столове в пленарната зала, депутатите разполагат с цялата сграда - със стаи, зали, лични кабинети, "кулоарите", мека мебел, места за отдих и пр. 

Журналистите предлагат пет точки за подобряване на работата в условията на общото им пребиваване с депутатите в Партийния дом, в т.ч. дописване на правилата за акредитациите и реда - тъй като неофициално народните представители се опасяват от това да бъдат буквално преследвани от агресивни представители на медии, както често се случваше в представителната сграда. 

Подписката бе заведена в деловодството на НС. Предстои да видим и реакцията на народното представителство.

Ето и пълния й текст:

Уважаеми г-н председател,

През изминалите близо три месеца откакто отразяваме заседанията на 49-ото Народно събрание при условията в бившия Партиен дом, установихме известни затруднения при изпълнение на задълженията си в няколко посоки. Обръщаме се към Вас с молба да ги обсъдим с надежда да предприемете мерки в полза както за журналистите, така и за народните представители и администрацията на Народното събрание. 

Излагаме ги в няколко точки с мотиви към тях.

1. По-добро интернет покритие пред пленарната зала;
2. Превръщане на пространството пред пленарната зала в работна зона;
3  Мястото за работа на снимащите журналисти в пленарната зала;
4. Отваряне на кулоарите за достъп, без право на записване на видео и аудио съдържание и фотографско заснемане;
5. Допълване на условията и реда за издаване на журналистическите акредитации;

МОТИВИ:

1. По-добро интернет покритие пред пленарната зала

Практиката показва, че изявления се правят най-често „в движение“ пред пленарната зала, а не от определената за целта трибунка, която се намира два етажа по-надолу. Въпреки направените подобрения, интернет покритието на това място е нестабилно и затруднява електронните медии заради невъзможността да излъчват на живо изявленията на депутатите и гостите на парламента, представляващи интерес. Затруднява и живите включвания за новинарските емисии, което принуждава екипите да търсят  интернет по другите етажи с риск да пропуснат нещо важно, случващо се пред залата.

Наред с осигуряването на адекватна интернет връзка  смятаме, че обособяване на трибунка на това място ще е за взаимно удобство и ще предотврати хаотичното струпване около обектите на интерес пред вратите на пленарната зала.

 
2. Превръщане на пространството пред пленарната зала в работна зона

Проблемът има пряка връзка с т.1.

Пространството пред пленарната зала, представено на медиите като място за отдих и разговори между депутати и журналисти, с практиката се наложи като работна зона. Тя обаче не е пригодена за целта – освен добър интернет, няма и достатъчно контакти, маси и места за сядане. Журналистите стоят прави, а интензитетът и обемът на работата налагат представителите на медиите да прекарват по-голяма част от деня единствено пред пленарната зала. Наблизо няма бюфет, не е разрешена дори употребата на безалкохолни напитки. Има достъп (непряк) до бюфета три етажа по-надолу, вендинг машина под т.нар. Галерия за журналисти, както и до кафенето в източното крило (макар затруднен и водещ до риска журналисти да останат заключени във вътрешния двор), но малко медии могат да си позволят да изпращат няколко екипа да следят работата на Народното събрание от всички контактни точки докато техен колега отсъства, за да си вземе кафе, например. 
При работа в „Галерията за журналисти“, често се изпускат събития от зоната пред пленарната зала. Медиите в галерията рядко биват уведомявани за предстоящи изявления пред залата.

Ситуацията пред залата поражда и всекидневно напрежение между представителите на медиите и квесторите, което поставя и двете страни в неудобно положение предвид факта, че с годините са установени приятелски отношения между тях.

3. Мястото за работа на снимащите журналисти в пленарната зала

Мястото за работа на снимащите журналисти в пленарната зала се нуждае от обсъждане и промяна. Смятаме за необходимо “кошарите” за операторите и фоторепортерите да бъдат изнесени пред огромните колони, които закриват голяма част от залата и пречат на визията. 

Новата пленарна зала е по-дълга от старата и оформянето на ивица за снимащи едва ли ще наруши комфорта на законотворците. А и параметрите на обичайните дългофокусни обективи в новата зала не достигат за приличен портрет до трибуната,така че лекото приближаване ще е с двоен ефект. Добро решение за снимане е и от страничните ложи. Така зрителите и читателите ще видят и лицата на избраниците си, а не само гърбовете им.

Преодоляването на четирите етажа без асансьор до „кошарите“, които изминават ежедневно и многократно операторите, фотографите и репортерите с тежка техника на гръб, е равно на незаслужено наказание. Да не забравяме и липсата на пряк достъп до санитарен възел при посочените условия. Затова считаме за крайно необходимо журналистите да бъдат допускани в залата през централните врати. Така те ще могат да реагират и на случващите се паралелно събития пред залата и в останалите части на сградата.


4.Отваряне на т.нар. кулоари за достъп – без право на записване на видео и аудио съдържание, както и фотографско заснемане

По-голямата част от гореописаните проблеми може да намерят разрешение и чрез отваряне на кулоарите за достъп на журналисти.

Отделно, една от основните функции на журналистите е да наблюдават и да събират неофициална и помощна информация във връзка с готвени разработки, неясноти по законодателни въпроси и пр. Със затварянето на кулоарите за достъп, парламентарната журналистика се сведе само до записване на изявления пред залата и опосредствана комуникация с ПР звената, което обезсмисля не само работата, ни принципа за запазване в тайна на източниците на информация. Считаме, че със затварянето на кулоарите не само се нарушава духът на установената от десетилетия в старата сграда демократична практика на неформално общуване, но и че то е неоснователно и необосновано. Ето защо:

Един от изтъкваните мотиви за преместването в сградата на Партийния дом бе липсата на достатъчно лично и работно пространство за народните представители. Сега този проблем вече не съществува – депутатите разполагат със стаи, кабинети, зали, коридори, кафене, маси, мека мебел и пр., разположени на няколко етажа, и отварянето на кулоарите и за представителите на медиите не би следвало да смущава личното им и работно пространство. Това води до т. 5.

5. Допълване на условията и реда за издаване на журналистическите акредитации

Неофициално е известно, че една от причините за спрения журналистически достъп е злоупотреба от страна на представители на медии или т.нар. медии. Затова предлагаме няколко мерки:

- При издаване на акредитация да се прави проверка в регистъра на Министерство на културата по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Т.е. да се проверява дали акредитираната организация отговаря на изискванията по закона според последните му изменения и допълнения от 2018 г., внесени от народния представител Делян Пеевски, както и да се проверява дали журналистът има валидна журналистическа карта, издадена от медия или съсловна организация.

- Да се спазва забраната за заснемане и записване на видео и аудио съдържание, както и на снимков материал в т.нар. кулоари, както и в местата за отдих на народните представители, в т.ч. кафенето и бюфета, в стаите, кабинетите, залите, зоната около секретното деловодство, с изключение на заседанията на комисии, обявени събития или при покана от народен представител или парламентарна група.

Нарушенията на това правило да водят до кратковременно отнемане на акредитацията на медията, а при системно нарушаване – и на по-дългосрочно. Предлагаме установяването на нарушенията да става не от народни представители или парламентарни групи, с оглед избягване на обвиненията в политически репресии спрямо журналисти, а от квесторите, администрацията или пресцентъра на Народното събрание. Вярваме, че законодателният орган може да изготви детайлни правила в тази посока, така както с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са предвидени случаи, при които народен представител може да бъде наказан, в т.ч. с недопускане до пленарни заседания.

Тези правила следва да действат и за външни лица, които посещават парламента и по покана на народен представител или парламентарна група, които практиката е показала, че злоупотребяват с достъпа, извършвайки дейности по записване и заснемане на народни представители въпреки тяхното нежелание.

Предварително благодарим за съдействието. Вярваме, че тези искания ще бъдат удовлетворени.