Борислав Михайлов е входирал жалба срещу Агенцията по вписванията (Търговския регистър) след отказа за вписване на поканата за конгрес на БФС на 15 март, показва справка в ТР.

Преди седмица се стигна до отказ, като бяха посочени ред нередности заради нарушен член от Устава на съюза при процедурата при свикване на събранието от легитимния Изпълком на централата.

Бяха дадени и предписания, като тогава изпълнителният директор на БФС Борислав Попов посочи, че нямало място за притеснения, централата щяла да изпълни всичко в срок.

"Моля, решаващият състав да има предвид, че съгласно константата съдебна практика, Търговският регистър (респ. Агенцията по вписванията) не могат да действат като съдебна инстанция при проверка на заявените за обявяване обстоятелства", се казва в жалбата на Михайлов, в която подробно е обяснено защо дългогодишният ръководител на БФС не е съгласен с решението на ТР.

"Предвид на всичко изложено по-горе моля да приемете, че са налице предпоставките за обявяване в ТРРЮЛНЦ на заявената за обявяване покана за свикване на ОС (конгрес) на БФС, да уважите жалбата и да отмените отказа на Агенцията по вписванията", завършва жалбата.

Ето, че конгресът дори още не е проведен, а юридическите саги вече се точат. Не е изключено да се стигне до отлагане на събранието, ако казусът с ТР не бъде решен скоро. Това може да стане, ако съдът се произнесе в полза на жалбата на БФС. Или ако съюзът отстъпи пред препоръките на Агенцията по вписванията.