Европейската комисия представи днес данни за три наказателни процедури срещу България. По една от процедурите комисията е решила да предаде нашата страна на Съда на ЕС.

Това съобщава Българската телеграфна агенция.

Управление на водите

ЕК предявява иск срещу България, Ирландия, Испания, Малта, Португалия и Словакия за това, че не са завършили преразглеждането на своите планове за управление на речните басейни. Европейските правила в тази област са насочени към ограничаване или премахване на замърсяването. Те предвиждат държавите от ЕС да обновяват и съобщават своите планове за управление на речните басейни и за готовността при наводнения на всеки шест години.

Миналата година ЕК изпрати официални уведомителни писма на посочените държави и мотивирани становища през септември. Въпреки, че се отчита известен напредък, шест държави все още не изпълняват задълженията си изцяло, като в случая с нашата страна не са съобщени напълно необходимите планове.

Сигурност на енергийните доставки

ЕК съобщава също, че е решила да започне процедура за нарушение срещу нашата страна за неспазване на задълженията за съобщаване на определени данни за сигурността на доставките на газ. Европейските правила предвиждат държавите от ЕС да разполагат с план от мерки за отстраняване или ограничаване на опасностите за доставките на газ, както и мерки в случай на прекъсване на тези доставки. Тези планове се обновяват, оповестяват и съобщават на ЕК на всеки четири години.

Първата промяна трябваше да бъде на 1 март 2023 г., но до днес България все още не е представила необходимите документи на комисията. Според ЕК нашата страна не е изпълнила задълженията си и сега има два месеца за отговор и отстраняване на недостатъците. При липса на задоволителен отговор комисията може да реши да продължи със следващи стъпки по наказателната процедура, се пояснява в съобщението.

Процесуални права

ЕК призова днес България и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за процесуалните гаранции за деца в наказателни производства. Комисията изпраща на нашата страна допълнително официално уведомително писмо по този повод. Европейските правила въвеждат общи минимални изисквания за справедлив процес и дават права на заподозрените и обвиняемите.

В случая с България ЕК отчита, че не са въведени изискванията по отношение на правото на информация, правото носителят на родителска отговорност да бъде запознат с правата на детето, правото на индивидуална оценка и правото на лекарски преглед. Комисията дава срок за отговор от два месеца и може да реши да продължи с наказателната процедура.