Борислав Сарафов праща екип от 21 прокурори от Върховна прокуратура (ВП), под ръководството на завеждащ отдел „Инспекторат“, за пълна проверка на дейността на Софийската районна прокуратура (СРП).

След това и.ф. главният прокурор се яви лично в двора на Районна прокуратура и нападна предшественика си Иван Гешев, като го свърза "и с двата кръга", т.е. - и с Мартин Нотариуса и с Петьо Еврото. 

Гешев реагира - че ще съди всички.

Първата атака - срещу СРП

Ще се гледа всичко: как са разпределяни определени дела на прокурори от отдел „Специализиран“, как са сформирани екипи, ще се проверява срочността и ритмичността на разследванията, причини за забавяне, основания за удължаване на срокове, мотивираност на постановените актове, става ясно от днешно съобщение на прокуратурата.

(Бел. ред на Клуб Z: Акцентът върху отдел "Специализиран" едва ли е случаен - порочна практика е с вътрешни актове, както в следствието, така и в прокуртурата определени магистрати да се обособяват в такъв спецотдел и тогава определени дела почват да се "джуркат" със системата за случайно разпределение само между тях. Точно това следователят Бойко Атанасов наричаше "шпицкоманда", която винаги гледа най-чувствителните дела. Или пък отказва да ги гледа.)

"Анализът ще обхване неприключилите, прекратените и спрените досъдебни производства, както и преписките, по които са постановени откази да се образуват наказателни производства. Особено внимание ще се обърне на тези дела, по които не е осъществен съдебен контрол, както и дали е било налично основание да се сезира горестоящата прокуратура за упражняване на правомощията съгласно НПК", пишат още днес.

Изрично се посочва, че цел на проверката е "точно и еднакво прилагане на законите".

Съвсем очевидно е обаче, че Сарафов е - меко казано - недоволен от дейността на Районна прокуратура. Най-новият скандал около прокуратурата бе, затова че в нея буквално са потъвали дела за имотни измами срещу убития дилър на влияние Мартин Божанов-Нотариуса.

Отделно, според наши източници, Нотариуса е имал силни позиции - освен в Специализираната, и в Районната прокуратура. Тях той без свян е осребрявал по различни начини - включително за преследване на набелязани жертви за рекет.

Още в началото на август миналата година и. ф. главният прокурор атакува с персонална проверка и поиска дисциплинарна отговорност за Невена Зартова - шеф на СРП.

Тогава той ѝ поиска оставката заради „сериозни пропуски в организацията на работа, довели до тежки последици“. Повод тогава беше "проспиването" на мъжа от Лозен, който извърши двойно убийство, след като преди това бе удушил момиче, но... не бяха последвали съответни действия.

Гешев - пред скоби

По-късно през деня Сарафов сам се яви пред прокурорите в Районната прокуратура, да им каже да проверките. И не пропусна да говори пред журналистите, коментирайки както нотариуса, така и групата на Петьо Петров-Еврото:

"Аз виждам едно име, което излиза пред скоби и в двата кръга и това е на бившия главен прокурор. Той е свързан и с двата кръга. Тепърва ще видим дали ще има доказателства или не.

Аз не мога да ви кажа в конкретика какво има доказателства. Най-малкото като информация и като публична информация какво ще излезе, какво ще установим. Тепърва установяваме - не мога да ви кажа всичко, защото в крайна сметка има и следствена тайна".

Сарафов отказа да коментира появилите се в медиите списъци с магистрати, посещавали ВИП- заведението в близост до сградата на закритите специализиран съд и прокуратурата, но обеща всяко име на съдия, прокурор или следовател, което излезе в рамките на ревизията и или на делото в СГП да бъде проверено:

"Твърдя че има много - десетки, стотици и хиляди достойни магистрати, но дори и пет, десет, петнайсет или двайсет дела да са изтъргувани в някой клуб или някъде другаде, под влиянието на някой лобист, това означава, че има огромен проблем и че се търгува със справедливост.

Не само не съм ходил, но не съм знаел за съществуването на този клуб и именно затова сега изпитвам наистина възмущение, че е възможно дела и справедливост да се търгуват".

В изказване, цитирано от БНР, той не изключи - дали предшественикът му ще бъде призован на разпит:

"Колегите, които работят, ще разпитат всички, които считат за необходимо".

Самият Гешев реагира във фейсбука си - че ще съди всички. В поста си той подигравателно споменава за Боби Истината и за всеки, който "се прави на главен прокурор или е представител на някоя розово-либерална медия".

Ето го и пълния текст на прокурорското съобщение от днес:

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов започва проверка на делата в Софийска районна прокуратура

Със заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов екип от 21 прокурори от Върховна прокуратура (ВП), под ръководството на завеждащ отдел „Инспекторат“, започва проверка на дейността на Софийската районна прокуратура (СРП).

Проверката е във връзка с констатирани неприемливи практики за разпределение на делата в създаден в СРП отдел „Специализиран“, както и множество изнесени данни в публичното пространство, отразяващи негативно дейността на Районна прокуратура-София.

Ревизията трябва да установи как и на какво основание са разпределяни определени дела на прокурори от отдел „Специализиран“, как са сформирани екипите по тях и дали това е извършвано в съответствие с действащите към онзи момент вътрешни правила в Прокуратурата на Република България  и с принципа на случайния подбор съгласно чл. 9 от ЗСВ. Ще се проверява срочността и ритмичността на разследванията, причини за забавяне и основания за удължаване на срокове, мотивираността  на постановените актове, взетите мерки за процесуална принуда по отношение на обвиняеми лица и др.

Анализът ще обхване неприключилите, прекратените и спрените досъдебни производства, както и преписките, по които са постановени откази да се образуват наказателни производства. Особено внимание ще се обърне на тези дела, по които не е осъществен съдебен контрол, както и дали е било налично основание да се сезира горестоящата прокуратура за упражняване на правомощията съгласно НПК.

При констатирани данни за  извършени  престъпления  от магистрати същите незабавно ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура. При установяване на основания за налагане на дисциплинарни наказания на прокурори незабавно ще бъде уведомяван и.ф. главен прокурор с оглед търсене на дисциплинарна отговорност за допуснатите нарушения. При установяване на основания за упражняване на служебен контрол по прокурорски актове те ще бъдат изпращани към съответната прокуратура. 

Проверката има за цел въвеждане на точно и еднакво прилагане на законите и e с цел актуална информация за работата по преписки и досъдебни производства на СРП. Констатациите от инспекцията ще послужат за обосноваване на организационни мерки и предложения за подобряване на работата по дела.

Във връзка с констатирани сериозни пропуски в работата на административния ръководител на СРП още в началото на м. август 2023 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов призова прокурор Н. Зартова да освободи заеманата длъжност. На основание извършена проверка в СРП в началото на м. октомври 2023 г. ръководството на ПРБ предложи на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет образуването на дисциплинарна проверка спрямо административния ръководител на РП-София.